Zoznam zmien 5.97.0.1361

Optivus

Verzia 5.97.0.1361 - 21.12.2023

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Optimalizácia prístupu do databáza na dialógu na výber firmy.

Program teraz efektívnejšie indexuje potrebné údaje.

Obchod

Oprava reportu Zoznam faktúr, keď boli vo filtri viaceré nastavenia.

Ak sa napríklad zaškrtlo vo filtri Neuhradené po termíne, tak sa objavila chyba SQL.

Optimalizácia prístupu do databázy na dialógu na výber skladovej karty.

Výrazne sa zoptimalizoval prístup do databázy. Teraz je zaťaženie servera 1/10 voči predchádzajúcemu. V Cloude to síce nemusí byť až také výrazné, ale aj tam je zobrazenie dialógu minimálne o polovicu rýchlejšie.

Súčasne táto optimalizácia vyrazne pomáha aj na možné timeouty v celom programe.

Optimalizácia na dialógu Skladová karta na záložke Výrobok a Súvisiaci tovar.

Otvorenie oboch záložiek extrémne spomalilo program v prípade, že máte viac ako 100000 skladových kariet. Teraz je na tomto mieste prístup do databázy optimalizovaný a sťahuje si iba tie údaje, ktoré na vytvorenie oboch záložiek potrebuje.

Optimalizácia prístupu do databázy na dialógu Výdajky vzory.

Otvorenie dialógu extrémne spomalilo program v prípade, že máte viac ako 100000 skladových kariet. Teraz je na tomto mieste prístup do databázy optimalizovaný a sťahuje si iba tie údaje, ktoré na prácu potrebuje.

Do dátovej kocky Analýza skladových položiek vystavených faktúr sa doplnili nové reporty.

Doplnili sa tieto reporty:

  • Vetvy 1. a 2. úrovne stromu/Rok/Množstvo
  • Hlavné vetvy stromu,karta/Rok/Množstvo
  • Vetvy 1. a 2. úrovne stromu,karta/Rok/Množstvo
  • Hierarchia/Rok/Množstvo
  • Hierarchia,karta/Rok/Množstvo

null

Oprava dátovej kocky Analýza vystavených faktúr - hromadné faktúry.

Omylom boli zamenené subfaktúry a hromadné faktúry medzi sebou. Teraz sa do tejto dátovej kocky používajú vystavené faktúry a vystavené hromadné faktúry.

Oprava výpočtov v dátovej kocke Analýza vystavených faktúr.

V predchádzajúcej verzii mohlo dôjsť k miernym rozdielom vo výsledných cenách. Výpočet je teraz zjednodušený, primárne použije na výpočet cenu, ktorá je priamo na faktúre a iba na výpočet nákupnej ceny sa použijú informácie zo skladových položiek. Z výpočtu boli aj odstránené prepočty na slovenské koruny, pretože to sa týka iba faktúr starších ako rok 2009 a také staré analýzy už dátová kocka nepodporuje.

Čiže ak pôjdete v histórii veľmi ďaleko, treba porovnávať po roku 2009 ceny, ktoré su v eurách, alebo pred tým rokom, ktoré sú v korunách. Neporovnávajte ich medzi sebou.

Optivus Klient Cloud

Na dialógu Optivus Online môžete pomocou tlačidla otvoriť stránku Turniket s osobným číslom.

Stránka pre Samostatný turniket s osobný číslom má komplikovaný a dlhý názov. Pomocou tohto tlačidla si ju ľahko vyhľadáte.

Optivus všeobecne

Na každom dialógu sa zobrazuje hypertext na zobrazenie integrovaného manuálu.

Hypertext sa zobrazuje pod tlačidlom Zrušiť, ak je tam dosť miesta na jeho zobrazenie.

Oprava generovania reportu do PDF, keď užívateľ premenoval súbor s diakritikou.

Ak užívateľ premenoval súbor na súbor s diakritikou alebo s medzerami v názve, generovanie PDF zlyhalo. Teraz si program tento názov interne prevedie na názov bez diakritiky a medzier, vygeneruje PDF a až potom ho uloží na cestu, ktorú vybral užívateľ.

Na dátovej kocke možno ukladať užívateľsky vytvorené reporty.

Ak upravíte nejakú dátovú kocku, môžete si ju uložiť. Môžete na to použiť:

  • Tlačidlo Uložiť.
  • Tlačidlo pravej myšky v strome a použitím funkcie Uložiť.

Ak chcete odstrániť nepotrebnú dátovú kocku:

  • Tlačidlo pravej myšky v strome a použitím funkcie Vymazanie užívateľskej kocky.

Oprava prípadov, keď sa dátová kocka dostala mimo monitora.

Mohlo sa stať, že ste posunuli dátovú kocku mimo monitora a potom sa už okno nedalo vrátiť naspäť. Teraz sa okno snaží za každých okolností dostať naspäť na viditeľnú plochu.

Spisy

Optimalizácie prístupu do databázy, súvisiace so spisom.

Optimalizovali sa indexy všetkých tabuliek, ktoré nejako súvisia so spisom. To prinieslo zrýchlenie zobrazenia samotného spisu aj súvisiacich operácií.