Samostatný turniket s osobným číslom

Slúži na vypĺňanie dochádzky bez komplikovaného nastavovania.

Toto je najjednoduchšia forma vyplnenia dochádzky, pretože nevyžaduje žiadne nastavenie. Nachádza sa na samostatnej webovej stránke, na ktorej vypĺňate dochádzku pomocou osobného čísla zamestnanca.

Turniket môžete používať iba s verziou programu Optivus Klient Cloud.

Ako zistiť webovú adresu turniketu

Turniket sa nachádza na stránke vo formáte https://optivusupdater.appspot.com/opttime/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Namiesto X musíte doplniť GUID svojej databázy. Ten môžete zistiť na dialógu O programe v riadku DatabaseGuid. Alebo použite funkciu Súbor/Optivus Online... a stlačte tlačidlo Otvoriť stránku: Samostatný turniket s osobným číslom.

Vzhľadom na to, že slúži pre viac užívateľov, musíte používať osobné číslo na svoju identifikáciu. Aby ste stále vedeli, čo sa deje, aplikácia na to využíva dva druhy farebných upozornení.

Chyba: Pri hornom okraji stránky sa chyba objaví vtedy, keď urobíte niečo nesprávne. Napríklad nezadáte osobné číslo, alebo zadáte nesprávne osobné číslo.

Oznam: Pri hornom okraji stránky sa objaví oznam po nejakej úspešnej akcii. Napríklad zobrazenie dochádzky tu zobrazí vaše meno, aby ste vedeli, pre koho sú dané údaje. Alebo po pridaní nejakého typu dochádzky sa tu zobrazí, kto akciu vyvolal, či sa prepoćítala aj dochádzka a koľko ste odpracovali dnes hodín.

Priradenie osobných čísiel

Osobné čísla sa nastavujú na dialógu Užívateľ. Administrátor musí použiť funkciu Súbor/Užívatelia... a priradiť tým užívateľom, ktorí aplikáciu použijú, osobné čísla. Osobné číslo sa nastavuje na dialógu na záložke Podrobnosti.

Funkcie

Aplikácia poskytuje dve funkcie:

 • Turniket s osobný číslom - Slúži na vypĺňanie dochádzky.
 • Prehľad zamestnancov - Vidíte aktuálny stav vo firme. Vidíte prehľadnú tabuľku a podľa nej viete zistiť, či je daný zamestnanec v práci.

Zapisovanie dochádzky

V turnikete vidíte štyri skupiny ovládacích prvkov:

 • Funkcie - Stlačením príslušného tlačidla pridáte do dochádzky daný typ funkcie.
 • Osobné číslo - Funkcie fungujú iba vtedy, ak je hodnota vyplnená. Aplikácia vždy podľa osobného čísla vyhľadá užívateľa, ku ktorému sa má vykonať nejaká akcia v dochádzke.
 • Dôvod prerušenia - Pole nie je povinné, ale keď ho vyplníte, môžete takto upresniť dôvod, ktorý stojí za daným prerušením.
 • Aktuálny prehľad vašej dochádzky za dnešný deň - Tabuľka je implicitne prázdna, údaje sa zobrazia iba po vyplnení osobné čísla a použití funkcie Zobraz moju dochádzku. Vidíte, ako ste v priebehu dňa vypĺňali dochádzku. Aby sa dochádzka správne vyplnila v programe Optivus, mala by dochádzka vyzerať nasledovne: Príchod, [Obed, Príchod,] Odchod, alebo ak nejdete na obed: Príchod, Odchod. Program potrebuje mať na začiatku jeden Príchod, na konci jeden Odchod a medzi nimi ľubovoľné dvojice prerušení v tvare Prerušenie, Príchod.

Pomocou klávesnice vyplníte svoje osobé číslo a vyberiete si príslušnú funkciu.

 • Príchod - Vyznačíte príchod do práce. Dochádzka by sa mala začať v daný deň týmto typom. Program bude ignorovať pri výpočte dochádzky všetky iné typy na začiatku, pokiaľ nenatrafí na prvý príchod.
 • Odchod - Dochádzka by sa mala v daný deň končiť týmto typom. Program počíta dochádzku tak, že hľadá posledný odchod v zozname. Ak ju nenájde, v daný deň nie je možné vypočítať dochádzku.
 • Obed - Prerušenie daného typu. Ráta sa ako služobné a neuberá z celkového odpracovaného času.
 • Služobne - Prerušenie daného typu. Ráta sa ako služobné a neuberá z celkového odpracovaného času. Je vhodné vyplniť aj dôvod prerušenia.
 • Súkromne - Prerušenie daného typu. Ráta sa ako súkromné a uberá z celkového odpracovaného času. Je vhodné vyplniť aj dôvod prerušenia.
 • Lekár - Prerušenie daného typu. Ráta sa ako súkromné a uberá z celkového odpracovaného času. Je vhodné vyplniť aj dôvod prerušenia.
 • Doprovod - Prerušenie daného typu. Ráta sa ako súkromné a uberá z celkového odpracovaného času. Je vhodné vyplniť aj dôvod prerušenia.

Zobrazenie vlastnej dochádzky

Tlačidlom Zobraz moju dochádzku nič nevypĺňate. Pomocou neho si v dolnej časti stránky zobrazíte svoju dnešnú dochádzku.