Zásady ochrany osobných údajov

Optivus online.

Zásady ochrany osobných údajov

AKCENT NOVA s.r.o. vytvoril aplikáciu Optivus ako komerčnú aplikáciu. Túto službu poskytuje AKCENT NOVA s.r.o. a je určená na použitie v takom stave, v akom je.

Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, ak sa niekto rozhodne používať našu službu.

Ak sa rozhodnete používať našu službu, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súvislosti s týmito zásadami. Osobné údaje, ktoré my zhromažďujeme, sa používajú na poskytovanie a vylepšovanie Služby. My nebudeme používať ani zdieľať vaše informácie s nikým okrem prípadov popísaných v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie a použitie informácií

Pre lepšiu skúsenosť pri používaní našej služby sa vyžaduje, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu firmy. Tieto údaje sa používajú na vystavenie faktúry za používanie služby. Tieto údaje sú uchované za účelom poskytovania tejto služby. Informácie, ktoré my požadujeme, budú uchované v databáze v našej firme.

Ukladanie logov

Chceme vás informovať, že kedykoľvek použijete našu službu, v prípade chyby v aplikácii zhromažďujeme údaje a informácie na serveri. Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu („IP“) vášho zariadenia, názov zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia aplikácie pri využívaní našej služby, čas a dátum vášho použitia služby a ďalšie štatistiky. Tie údaje sú uložené 15 dní.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

My môžeme z času na čas aktualizovať naše Pravidlá ochrany osobných údajov. Preto sa odporúča pravidelne kontrolovať túto stránku, či neobsahuje nejaké zmeny. Tieto stránky boli upravené k 31.5.2021.

Kontaktuje nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte kontaktovať nás na adrese kontakt@akcent.sk.