Optivus Online

{{user.displayName}}

{{error}}
{{info}}

Prihlásenie


Reset zabudnutého hesla odošle na váš e-mail správu s hypertextom, pomocou ktorého si viete vygenerovať nové heslo.

Na prihlásenie potrebujete e-mail a heslo. Ak ho nemáte, môžete si ho vytvoriť v programe Optivus Klient Cloud. Užívatelia programu Optivus SQL nemôžu túto aplikáciu používať. V programe použite funkciu menu Súbor/Optivus Online. Ak túto funkciu nemáte prístupnú, nemáte povolenú túto aplikáciu pre danú databázu. V tom prípade musíte požiadať o povolenie používania týchto služieb. Používanie aplikácie je spoplatnené v zmysle cenníka.

Ak neviete svoje heslo, vyplňte do poľa Prihlasovací e-mail svoj e-mail a do poľa Heslo ľubovoľné heslo. Aplikácia overí, či taký e-mail existuje a zobrazí vám tlačidlo, pomocou ktorého si odošlete e-mail, pomocou ktorého si resetnete heslo.

Prihlásený:

{{user.displayName}}