Optivus Klient Cloud

Optivus online.

Kontrola IP adresy

Táto kontrola IP adresy vám ukáže, akú IP adresu vidí licenčný server. Momentálne je možné používať počítače, ktoré majú IPv4 priamo. Program sa automaticky autorizuje na SQL serveri a môžete pracovať. Pre IPv6 sa používa iné riešenie. Toto riešenie je popísané v samostatnej kapitole.

Vaša IP adresa: {{ip}}, verzia: {{family}}

Podrobnosti: x-forwarded-for={{ff}}, connection.remoteAddress={{ra}}

Klient

Stiahnutie Optivus Cloud Klienta {{client.subor}}. Tento program si nainštalujte na lokálny počítač. Po inštalácii si program vyžiada identifikačné číslo vašej firmy. Ďalšie aktualizácie si bude stiahnutý program spravovať sám. Ak dôjde k vydaniu novej verzie programu, automaticky vás vyzve k inštalácii novej verzie.

Program sa implicitne inštaluje do adresára c:\akcentova\OptivusCloud. V tomto adresári potrebuje program aj právo na zapisovanie údajov. Zapisujú sa súbory logu a program si tam ukladá aj inštalačné súbory pre novú verziu. Aktualizácie sú vydávané pravidelne, preto je potrebné zabezpečiť správcom počítačov, aby si užívateľ mohol tento program samostatne aktualizovať.

Stiahnuť aktualizáciu programu ({{client.subor}})...

SQL Native Client

Program Optivus používa na pripojenie k MSSSQL serveru technológiu SQL Native Client. Pre užívateľa to znamená to, že musí mať na každom počítači nainštalovanú zodpovedajúcu verziu Native Client.

64 bit 32 bit

IPv6

Vaše pripojenie bolo identifikované ako IPv6.

Pripojenie z počítača, ktorý má pridelenú IPv6 adresu je možné iba pomocou programu cloud_sql_proxy. Program si automaticky stiahne a použije proxy, ak detekuje, že je to potrebné.

Ako prebieha aktualizácia programu

Program pri svojom spustení kontroluje, či je možné sa pripojiť. Kontrola prebieha nasledovne. Po výbere databázy, ktorú máte pre svoju firmu povolenú, sa vykoná samotná kontrola. Ak sa zhoduje verzia programu a verzia databázy, pokračujete prihlásením do programu pomocou užívateľského mena a hesla. Ak program vyhodnotí, že potrebujete aktualizovať program, zobrazí sa oznam o existencii novej verzie programu.

Následne sa z Internetu stiahne setup. Program vás informuje o tom, že sa podarilo stiahnuť setup a že sa tento setup spusti. Následne prejdete procesom inštalácie, ktorý vám aktualizuje program. Na konci setupu máte možnosť spustiť aktualizovaný program.

Výber databázy

Po spustení programu sa zobrazí výber databázy. Obvykle má jedna firma k dispozícii jednu ostrú databázu a jednu ladiacu. Pri prvom spustení programu je zoznam prázdny a obsahuje jedinú položku Nastavenie programu. Tú si musíte vybrať a nastaviť program tak, aby vedel, ktoré databázy vám má zobraziť na výber.

Nastavenie identifikačného čísla firmy

V tomto dialógu nastavíte identifikačné číslo svojej firmy. Identifikačné ćíslo dostanete počas komunikácie s nami o tom, ako máte inštalovať program Optivus.

Zaškrtnutie vývojára umožňuje sťahovať najnovšie verzie programu. Pre bežného klienta toto doporučujeme nezaškrtnúť, pretože tieto verzie sú k dispozícii iba pre zamestnancov našej firmy.