Zoznam zmien 5.98.0.1363

Optivus

Verzia 5.98.0.1363 - 31.12.2023

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Na dialógu Manko a prebytok možno zadať maximálny počet riadkov skladového pohybu.

Toto nastavenie je určené pre Cloud a rieši problém generovania skladových pohybov, ktoré obsahovali príliš veľké množstvá zmien. Ak nastavíte nejakú hodnotu, program bude vytvárať radšej viac skaldových pohybov daného typu tak, aby bola splnená podmienka neprekročenia maximálneho množstva riadkov v pohybe.

Prepracovanie kontaktnej osoby na ponuke.

Teraz je ovládací prvok na kontaktnú osobu identický s ostatnými výbermi. Pretože sa pri novej ponuke teraz nesťahuje z databázy celý zoznam osôb, je otvorenie dialógu rýchlejšie.

Optimalizácia ukladania skladového pohybu pre databázy s veľkým počtom skladových kariet a skladových poyhbov.

Niektoré výpočty za takýchto podmienok trvali extrémne dlho a mohli spôsobiť problémy pri ukladaní manka a prebytku.

Optimalizácia otvorenia skladového pohybu na editáciu.

Teraz program omnoho rýchlejšie otvorí skladový pohyb. Znížilo sa množstvo prístupov do databázy. Predtým boli pre každý riadok potrebné dva prístupy. Prebiehajú dve optimalizácie:

  • Na naplnenie všetkých textov položiek pohybu je teraz potrebný iba jeden prístup do databázy.
  • Ak nepoužívate alternatívne jednotky, použije sa iba jeden prístup do databázy.

Optivus Klient Cloud

Administrátor programu môže vyradiť online užívateľa.

Na dialógu Optivus Online sa administrátor prepne na záložku Administrátor, označí daného užívateľa a použije funkciu menu pravej myšky Vyradiť.

Na dialógu Optivus Online vidí administrátor aj tých vyradených užívateľov, ktorí majú online konto.

Musí ich vidieť, aby im mohol zrušiť online konto.

Optivus Online

Telefónny zoznam užívateľov.

Nachádta sa v dochádzke ako položka Telefónny zoznam. Zobrazuje telefónny zoznam všetkých užívateľov.

V zozname osôb sa nezobrazujú vymazané osoby.

Online prostredie poskytuje prístup iba k aktuálnym údajom.

V zozname firiem sa nezobrazujú vymazané firmy.

Online prostredie poskytuje prístup iba k aktuálnym údajom.

Optivus všeobecne

Ak užívateľ ukončil program v stave minimalizované, program sa po reštarte už nevráti do minimalizovaného stavu.

Teraz sa vždy program zobrazí v okne, alebo normálnom, alebo maximalizovanom.

Zmena poradia položiek v menu Číselníky.

Teraz sú ako prvé v zozname číselníky, ktoré platia všeobecne v celom programe a za nimi sú číselníky, patriace k jednotlivým záložkám. Tie sú teraz zoradené v rovnakom poradí ako jednotlivé záložky na hlavnom okne.

Oznamy

Odstránenie možnosti vypnutia filtra v oznamoch.

Bola to zastaraná možnosť, ktorá robila problémy v Cloude.

Prepracovanie filtra oznamov na nový dizajn.

Dizajn sa zjednotil so zvyškom programu.

Na dialógu Nový oznam sa predmet dá vyplniť pomocou zoznamu voliteľných hodnôt.

Je potrebné použiť klávesovú skratku Ctrl-J a vybrať si.

Na dialógu Kontakt sa predmet dá vyplniť pomocou zoznamu voliteľných hodnôt.

Je potrebné použiť klávesovú skratku Ctrl-J a vybrať si.

Úlohy

Na dialógu Úloha sa predmet dá vyplniť pomocou zoznamu voliteľných hodnôt.

Toto nahradzuje starší spôsob, ktorý automaticky ponúkal hodnoty pomocou naposledy použitých hodnôt. Teraz je potrebné použiť klávesovú skratku Ctrl-J a vybrať si.

Na dialógu Spis sa názov dá vyplniť pomocou zoznamu voliteľných hodnôt.

Toto nahradzuje starší spôsob, ktorý automaticky ponúkal hodnoty pomocou naposledy použitých hodnôt. Teraz je potrebné použiť klávesovú skratku Ctrl-J a vybrať si.