Zoznam zmien 5.96.0.1357

Optivus

Verzia 5.96.0.1357 - 30.11.2023

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Na dialógu na výber firmy funguje F1 na zobrazenie manuálu.

Teraz sa po stlačení F1 zobrazí manuál.

Oprava zablokovaného filtrovania na dialógu na výber firmy.

Ak je zapnuté stránkovanie a na dialóg prídete z miesta programu, kde už bola nastavená firma a tá firma sa nachádzala na druhej alebo vyššej stránke, na dialógu sa síce správne našla daná firma, ale súčasne sa aj zablokovalo filtrovanie a bolo aj nesprávne nastavené povolenie na tlačidlách, ktoré zabezpečujú stránkovanie.

Obchod

Dátová kocka Analýza vystavených faktúr v obchode podporuje nastavenie rozsahu dátumov.

Implicitne má každý report nastavený rozsah na dva posledné roky.

Dátová kocka Analýza predaja na kase v obchode podporuje nastavenie rozsahu dátumov.

Implicitne má každý report nastavený rozsah na dva posledné roky.

Dátová kocka Analýza prijatých faktúr v obchode podporuje nastavenie rozsahu dátumov.

Implicitne má každý report nastavený rozsah na dva posledné roky.

Oprava zobrazenia dátovej kocky Analýza skladovej karty v obchode.

Pri použití ponuky sa zobrazila chyba.

Optimalizácia prístupu k zoznamu skladových kariet.

Práca s veľkými zoznamami skladových kariet (nad 100000 záznamov) je teraz lepšie optimalizovaná.

Optivus všeobecne

Po stlačení F1 sa v programe zobrazuje vlastné okno s manuálom.

Teraz je manuál rýchlejší a je lepšie prepojený s programom. Ak manuál vyvoláte na dialógu a program je schopný vyhľadať kontextovo súvisiace stránky v manuáli, zobrazí sa vám zoznam súvisiacich stránok a prvá sa automaticky zobrazí.

Nastavený zoznam kontrolovaných alebo skrývaných položiek programu sa načíta iba pri štarte programu.

Urýchľuje to prácu programu, pretože predtým sa zoznam nastavených položiek načítal pred každým zobrazením dialógu. Toto urýchľuje zobrazenie dialógov najmä vo verzii Optivus Klient Cloud.

Dátová kocka obsahuje rozsah dátumov.

Toto znižuje dobu výpočtu dátovej kocky na reportoch, ktoré obsahujú aj dátumové údaje. Implicitne je nastavený rozsah:

  • Začiatok minulého roku
  • Koniec tohto roku

Vychádza sa z toho, že obvykle potrebujete analyzovať len novšie údaje. Viac údajov si môžete v dátovej kocke pridať vtedy, keď to naozaj potrebujete. Vďaka obmedzeniu výpočtu len na dva posledné roky je výpočet výrazne rýchlejší.

Z nastavenia programu boli odstránené položky, ktoré boli určené pre spoluprácu s mailserverom a http serverom.

Boli to zastarané nastavenia, ktoré nemali už opodstatnenie.

Oprava zobrazenia zoznamu COM portov na dialógu na nastavenie.

Ak bolo na počítači viac COM portov, objavili sa v rozbaľovacom menu všetky v jednom riadku, oddelené čiarkami. To nie je dobrý formát a teraz už má každý COM port samostatnú položku, aby sa dali pohodlne vyberať.

Pri spustení programu vidíte, či sa podarilo pripojiť čítačku čiarových kódov na sériový port.

V informačnej lište sa zobrazí správa, či sa program pripojil alebo nie.

Sériovú čítačku čiarových kódov možno reštartovať.

V menu treba použiť funkciu Súbor/Reštartovať skener. Toto spôsobí znovupripojenie čítačky čiarových kódov.

Ak je v programe zapnuté stránkovanie, pri každom hľadaní vo filtri sa zoznam údajov presunie na prvú stránku.

Predtým sa mohlo stať, že ste boli na druhej stránke a po filtrovaní sa zezobrazili žiadne údaje, pretože sa nachádzali iba na prvej stránke. Teraz pri každom zápise do filtra program presunie stránkovanie na prvú stranu. To zabezpečí, že sa vždy ukážu nejaké údaje, ak výsledkom filtrovania nebol prázdny zoznam.

Na dialógu Termín možno klávesovou skratkou Ctrl-J získať zoznam preddefinovaných hodnôt.

Klávesová skratka Ctrl-J funguje na poliach:

  • Názov
  • Perióda

Zobrazí sa dialóg, ktorý slúži ako číselník preddefinovaných hodnôt pre dané pole.

Spisy

Redizajnovanie menu obchodu na Spise.

Položky menu sú teraz logickejšie rozmiestnené a veľa z nich má klávesovú skratku.

Uzatvorený spis možno odomknúť priamo z dialógu.

V menu tlačidla Akcie sa nachádza položka Odomknúť spis. Užívateľ s oprávnením na odomknutie spisu ho môže odomknúť priamo v dialógu a nemusí kvôli tomu ísť na záložku Spisy a vykonať operáciu tam.

Optimalizácia zobrazenia dialógu Spis pre Cloud.

Spis sa teraz zobrazí rýchlejšie.

Z programu bolo odstránené rozšírené filtrovanie na spisoch.

Prebieha proces čistenia programu od funkcií, ktoré nadmerne zaťažujú program.

Do histórie spisu sa značí tlač preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

V niektorých starších verziách táto vlastnosť fungovala, potom bola na nejaké obdobie odstránená a teraz zase zapisuje históriu.

Lepšia optimalizácia prístupu k databáza podľa nastavených stĺpcov v zozname.

Stĺpce, ktoré nie sú zapnuté sa ani nesťahujú z databázy.

Štatistika

Boli odstránené dve zastarané funkcie na vymazávanie záznamov mailservera a proxyservera.

Boli to zastarané funkcie k produktom, ktoré už nepredávame.

Úlohy

Na záložke Úlohy si program pamätá nastavenie v menu Zobraziť.

Teraz si program pamätá, čo ste si v danom menu povolili.

Štátne sviatky 2024.

Kalendár s aktuálnymi sviatkami.

Zariadenia

Pri čítaní technických preukazov cez čítačku je lepšie identifikovaný problém, ak karta nie je typu eVCR.

Identifikujú sa tak prípady:

  • Nie je vložená karta
  • Je vložená nejaká iná karta