Zoznam zmien 5.95.0.1356

Optivus

Verzia 5.95.0.1356 - 31.10.2023

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Cloud: V aktuálnom prehľade dochádzky sú v skupine c vypísané všetky typy dochádzky iné než Odpracované.

V predchádzajúcej verzii bola skupina c) Dovolenka. Teraz je táto skupina označená presnejšie ako c) Typ dochádzky. To zabezpečuje, že ak má niekto vyznačenú napríklad PN, bude to na dialógu jasne rozlíšené.

Obchod

Oprava exportu v dátovej kocke.

Tlačidlo na export opäť funguje a umožňuje exportovať:

  • XML Export
  • CSV
  • Open Document Spreadsheet
  • Excel

Optivus Klient Cloud

Optivus Online: V aktuálnom prehľade dochádzky sú v skupine c vypísané všetky typy dochádzky iné než Odpracované.

V predchádzajúcej verzii bola skupina c) Dovolenka. Teraz je táto skupina označená presnejšie ako c) Typ dochádzky. To zabezpečuje, že ak má niekto vyznačenú napríklad PN, bude to na dialógu jasne rozlíšené.

Optivus Licserver

Optivus Online: V prehľade dochádzky sa zobrazujú ďalšie dve tabuľky s informáciami

Doplnila sa tabuľka Fond a Podľa typu. Obe tabuľky zobrazujú výber informácií z podobnej funkcie v programe.

Tabuľka Fond zobrazuje fond pracovného času, odpracované hodiny a ich vzájomné porovnanie.

Tabuľka Podľa typu zobrazuje počty dní v jednotlivých typoch. Zobrazuje iba tie hodnoty, ktoré sú nenulové.

Optivus Online: Pridávanie dokumentov typu JPG upravuje veľkosť obrázkov podľa nastavených pravidiel.

Teraz sa aj online pridané obrázky riadia pravidlami na ich zmenšovanie podľa nastavenia v programe.

Optivus Online: Oprava nechcenej zmeny dátumu konca úlohy pri pokračovaní úlohy na iný deň.

Vo výpočte bola chyba a okrem dátumu pokračovania sa súčasne zmenil aj dátum konca úlohy.

Optivus Online: V zozname úloh si môžete kliknúť na hypertext s informáciou o úlohe.

Vidíte všetky základné informácie o úlohe, suvisiacom spise, firme, osobe a termínoch.

Optivus Online: Automatická konverzia textov z LF na CRLF.

V prehliadači internetu sa riadky textu implicitne oddeľujú znakom LF. V Optivuse sa oddeľujú znakmi CRLF. Teraz program automaticky urobí konverziu do CRLF, pretože aj bol ako oddeľovať iba LF, pri otvorení toho istého záznamu v Optivuse sa program potom pýtal, že či nedošlo v danom poli ku zmene. To bolo spôsobené práve touro rôznou formou oddeľovača riadkov v rôznych prostrediach.

Optivus Online: Oprava filtra spisov, keď bolo súčasne zaškrtnuté Moje a Zodpovedný.

Vtedy sa objavila chyba SQL.

Optivus Online: Turniket s osobným číslom ako aplikácia na samostatnej stránke.

Teraz je možné používať turniket s dochádzkovým číslom v dvoch verziách.

  • Pôvodná verzia v Optivus Online
  • Ako samostatná stránka s jednoduchším dizajnom, menším množstvom funkcií, bez nutnosti vytvárať špeciálneho užívateľa v programe Optivus.

Optivus Online: Oprava formátovania času v minútach.

Ak boli napríklad nadčasy v dochádzke nenastavené, formátovalo to zle v tvare 00:00 (nil min).

Optivus Online: V prehľade dochádzky za mesiac sa zobrazujú štátne sviatky.

Zobrazujú sa v stĺpci Typ.

Optivus Online: Turniket s osobným číslom nezapisuje dochádzku vymazaným užívateľom.

Taký užívateľ sa síce môže dostať k turniketu (pretože fyzicky mu program v prístupe nevie zabrániť), pomocou svojho osobného čísla ale dochádzku nevyplní a zobrazí sa mu chybové hlásenie.

Optivus Online: Vymazaný užívateľ nemôže pracovať.

Nedokáže po výbere databázy ďalej pracovať a zobrazí sa mu hlásenie, že je vymazaný užívateľ.

Automatická synchronizácia s Kalendárom Google sa nerobí na vymazanom užívateľovi.

Vtedy ho program automaticky prestane synchronizovať.

Optivus všeobecne

Na záložke Optivus pribudla sekcia IS Optivus.

V nej môžete prehliadať strom informačných stránok o programe Optivus.

Na záložke Optivus pribudla sekcia Manuály.

V nej môžete prehliadať strom manuálov o programe Optivus.

Sťahovanie aktualizácie sa zobrazuje v rovnakom okne, ktoré sa zobrazilo počas štartu systému.

Predtým sa na stiahnutie inštalačného programu zobrazilo samostatné okno. Teraz sa všetky výpisy odohrávajú v jednom okne.

Toto sa začne prejavovať až od nasledujúcej verzie programu, pretože aktuálne máte na svojom počítači ešte pôvodný kód a ten ešte tieto zmeny neobsahuje.

Dátová kocka si pamätá polohu svojho okna.

Tam kde okno posuniete, tam si zapamätá polohu.

Podateľňa

Oprava pridávania nového záznamu do podateľne, ak užívateľ nemal právo upravovať záznamy a chcel prepojenie do existujúceho spisu.

Program teraz presnejšie upozorní na možný problém v nastavení programu. Pošta sa v zozname zobrazí. Pretým sa objavila nejasná chyba a užívateľ mal dojem, že nič nepridal.

Registratúra

Oprava nezapísania názvu dokumentu po potvrdení dokumentu klávesom Enter.

Fungovalo iba potvrdenie dialógu pomocou kliknutia myšky na OK.

Úlohy

Oprava náhodného objavenia záznamov v histórii na novej úlohe.

Občas sa pri novej úlohe objavili záznamy, ktoré tam nepatrili.