Zoznam zmien 5.94.0.1355

Optivus

Verzia 5.94.0.1355 - 30.9.2023

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Optimalizácia zobrazenia dialógu Automatické objednávanie do skladu pre Cloud.

Dialóg sa rýchlejšie zobrazí aj vtedy, keď máte rozsiahly strom skladových kariet. Optimalizovali sa prepočty na sklade v každom uzle stromu.

Strom skladových kariet je otvorený do prvej úrovne na dialógu Automatické objednávanie.

Uľahčuje to prácu, pretože obvykle aj tak budete pracovať s otvoreným stromom.

Dialóg na automatické objednanie do skladu si pamätá nastavenú veľkosť.

Podobne, ako to robia iné dialógy, ktoré umožňujú zmenu veľkosti okna.

Na dialógu Automatické objednanie do skladu sú doplnené nové stĺpce.

Doplnili sa stĺpce:

  • Kód
  • Číslo skladovej karty

Na dialógu Automatické objednanie do skladu majú funkcie priradené klávesové skratky.

Väčšinu funkcií môžno teraz ovládať aj z klávesnice.

Na dialógu Automatické objednanie do skladu možno vyberať sklad, nad ktorým sa robia výpočty.

Po výbere skladu sa prepočíta strom skladových kariet a v zozname kariet sú len také, ktoré sa dajú používať v danom sklade.

Na dialógu Automatické objednanie do skladu sa pred vytvorením objednávky program pýta na konkrétny sklad.

Predtým sa všetko objednávalo na hlavný sklad. Vzhľadom na to, že teraz môžete na dialógu vybrať sklad, s ktorým pracujete, toto nastavenie sa program snaží zachovať a vo výberovom dialógu na výber skladu je potom tento sklad prednastavený.

Na dialógu Automatické objednanie do skladu môžete v zozname skladov vybrať len tie, ktoré sú určené na počítanie množstva.

To sú sklady, ktoré máte nastavené na počítanie množstva v e-shope. To vám umožňuje objednať len ten tovar, ktorý nemáte na hlavných skladoch a ignorovať rôzne pomocné skaldy, na ktorých nie je dôležité sledovať množstvo.