Zoznam zmien 5.91.0.1342

Optivus

Verzia 5.91.0.1342 - 30.6.2023

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

V menu nie sú prístupné nastavenia pre dochádzkové karty vo verzii programu pre Cloud.

V tejto verzii programu sa tieto vlastnosti nedajú používať.

Záložka Dochádzkové karty na záložke Dochádzka nie je v Cloud verzii viditeľná.

V tejto verzii programu sa tieto vlastnosti nedajú používať.

Záložka Dochádzka bola niekedy pri prvom spustení zle vykreslená.

Vyzeralo to, akoby sa vykreslila do polovičného okna.

Číselník IP adries je prístupný aj z hlavného menu programu.

Teraz je číselník prístupný z dvoch miest:

 • Menu Číselníky/Dochádzka/Pomenovanie IP adries.
 • Tlačidlo Číselník na dialógu Prihlásení užívatelia (Pomoc/Prihlásení užívatelia)

Komponenta plánovacieho kalendára v dochádzke používa rovnakú farebnú schému.

Farby sa zjednotili so zvyškom programu.

Firmy

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Firma.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Prepracovanie záložky Kontakty na dialógu Firma.

Pribudlo menu pravej myšky a tlačidlá sú zneprístupnené, keď nie je v zozname žiadna položka.

Prepracovanie záložky Pobočky na dialógu Firma.

Pribudlo menu pravej myšky a tlačidlá sú zneprístupnené, keď nie je v zozname žiadna položka.

Obchod

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Faktúra.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Objednávka.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Skladová karta.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Ponuka.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Skladový pohyb.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Tabuľka skladových pohybov v obchode používa na zobrazenie stĺpcov pohľady.

Pohľady nahradzujú starší spôsob, ktorý umožnil nastaviť iba stĺpce.

Tabuľka ponúk v obchode používa na zobrazenie stĺpcov pohľady.

Pohľady nahradzujú starší spôsob, ktorý umožnil nastaviť iba stĺpce.

Po pridaní novej ponuky sa v tabuľke označí riadok s touto ponukou.

Predtým bol označený náhodný riadok.

Optimalizácia prístupu k DB podľa nastavených stĺpcov v ponukách v obchode.

Program teraz z databázy sťahuje iba tie údaje, ktoré sú viditeľné v stĺpcoch. Úspora času je viditeľná najmä vo verzii Optivis Klient Cloud.

Optimalizácia prístupu k DB podľa nastavených stĺpcov v skladových pohyboch v obchode.

Program teraz z databázy sťahuje iba tie údaje, ktoré sú viditeľné v stĺpcoch. Úspora času je viditeľná najmä vo verzii Optivis Klient Cloud.

Tabuľka vystavených faktúr v obchode používa na zobrazenie stĺpcov pohľady.

Pohľady nahradzujú starší spôsob, ktorý umožnil nastaviť iba stĺpce.

Tabuľka prijatých faktúr v obchode používa na zobrazenie stĺpcov pohľady.

Pohľady nahradzujú starší spôsob, ktorý umožnil nastaviť iba stĺpce.

Tabuľka vystavených objednávok v obchode používa na zobrazenie stĺpcov pohľady.

Pohľady nahradzujú starší spôsob, ktorý umožnil nastaviť iba stĺpce.

Tabuľka prijatých objednávok v obchode používa na zobrazenie stĺpcov pohľady.

Pohľady nahradzujú starší spôsob, ktorý umožnil nastaviť iba stĺpce.

Optimalizácia prístupu k DB podľa nastavených stĺpcov vo vystavených faktúrach v obchode.

Program teraz z databázy sťahuje iba tie údaje, ktoré sú viditeľné v stĺpcoch. Úspora času je viditeľná najmä vo verzii Optivis Klient Cloud.

Optimalizácia prístupu k DB podľa nastavených stĺpcov v prijatých faktúrach v obchode.

Program teraz z databázy sťahuje iba tie údaje, ktoré sú viditeľné v stĺpcoch. Úspora času je viditeľná najmä vo verzii Optivis Klient Cloud.

Optimalizácia prístupu k DB podľa nastavených stĺpcov vo vystavených objednávkach v obchode.

Program teraz z databázy sťahuje iba tie údaje, ktoré sú viditeľné v stĺpcoch. Úspora času je viditeľná najmä vo verzii Optivis Klient Cloud.

Optimalizácia prístupu k DB podľa nastavených stĺpcov na skladových kartách v obchode.

Program teraz z databázy sťahuje iba tie údaje, ktoré sú viditeľné v stĺpcoch. Úspora času je viditeľná najmä vo verzii Optivis Klient Cloud.

Číselník Účtová osnova v obchode.

V menu Číselníky/Obchod/Účtová osnova si môžete nastaviť svoju účtovú osnovu. Nastaviť by ste ju mali rovnako, ako máte vo svojom účtovníctve.

Na zobrazenom dialógu si pomocou tlačidla Účet chcem používať vyberiete všetky syntetické účty, ktoré mienite používať. Tlačidlom Upraviť analytické podúčty si môžete pridať zoznam vlastných analytických účtov k označenému syntetickému účtu.

Na dialógu Položka stromu skladových kariet sa dá nastaviť účtová osnova.

Dialóg sa zobrazí po stlačení tlačidla Zmena na dialógu Strom skladových kariet. Nastaviť si môžete syntetické a analytické účty pre predaj a nákup. Na ovládacích prvkoch máte zoznam syntetických účtov, ktoré ste si povolili v číselníku účtovnej osnovy. Analytické účty sa prispôsobujú konkrétnej položke syntetického účtu.

Na dialógu Strom skladových kariet je prístupné menu pravej myšky a klávesové skratky.

Číselník sa zobrazí príkazom menu Číselníky/Obchod/Strom skladových kariet.

Na dialógu Strom skladových kariet je doplnená funkcia Účtová osnova.

Funkcia je prístupná v menu pravej myšky Účtová osnova a zobrazí celý strom skladových kariet a priradenie syntaktických a analytických účtov v jednotlivých uzloch stromu.

Na dialógu Strom skladových kariet je doplnená funkcia na skopírovanie účtovej osnovy do podriadených uzlov.

Funkcia Nastav rovnaké účty na podriadených uzloch sa nachádza v menu pravej myšky. Funkcia skopíruje nastavenie označeného uzla do jeho všetkých podriadených uzlov.

Na dialógu Export Omega pribudla záložka Položky na faktúre.

Umožňuje zobraziť všetky položky exportovaných faktúr a skontrolovať, či nie je niekde potrebné doplniť syntaktické a analytické účty.

Na dialógu Export Omega na záložke Položky sa nachádza tlačidlo Faktúra, ktorým možno upraviť parametre faktúry.

Pomocou neho možete editovať faktúru, ktorá je prepojená na daný riadok.

Oprava reakcie na notifikáciu na hlavnej záložke obchodu o zmene faktúry z iného miesta programu.

Program teraz korektne nastaví formátovanie tabuliek. Predtým sa síce tabuľka prekreslila, ale zmizlo na nej formátovanie cien.

Osoby

Pokiaľ pridávate novú osobu, dialog sa vždy otvorí na prvej záložke.

Dialóg si pamätá posledne zobrazenú záložku iba pri úprave existujúcej osoby.

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Osoba.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Oznamy

V oznamoch si možno nastaviť, aké typy oznamov chcete dostávať k úlohám.

Nastavujete si to funkciou menu Oznamy/Nastavenie oznamov.... K úlohám môžete nastaviť tieto:

 • Nová úloha pre mňa
 • Na vedomie
 • Presunutá úloha na mňa
 • Zmena úlohy
 • Zmena začiatku úlohy, ktorú som zadal
 • Splnená úloha
 • Čiastočne splnená úloha
 • Splnená úloha (na vedomie)
 • Čiastočne splnená úloha (na vedomie)
 • Nová úloha v mojom spise
 • Úlohu som vytvoril, maže niekto iný
 • Moja úloha, maže niekto iný

V oznamoch si možno nastaviť, aké typy oznamov chcete dostávať k spisom.

Nastavujete si to funkciou menu Oznamy/Nastavenie oznamov.... K spisom môžete nastaviť tieto:

 • Pridelenie spisu
 • Zmena stavu spisu

Funkcia na označenie všetkých oznamov za prečítané.

Funkcia sa nachádza na záložke Oznamy v menu Oznamy/Označiť všetky správy ako prečítané. Funkcia reaguje na filter, čiže je možné, že ju musíte použiť opakovane na rôzne priečinky.

Spisy

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na Spise.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

Úlohy

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Úloha.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.

História synchronizácie s Kalendárom Google zobrazí iba posledných 5000 záznamov.

Predtým to nebolo obmedzené a uzatvorenie dialógu História synchronizácie mohlo trvať veľmi dlho v prípade, že má užívateľ veľa úloh, ktoré sa synchronizujú.

História synchronizácie s Kalendárom Google sa udržiava iba 30 dní.

Predtým sa táto história nemazala a môhla spôsobiť dlhé zatváranie niektorých súvisiacich dialógov.

Zariadenia

Zjednotenie klávesových skratiek na prepínanie záložiek na dialógu Zariadenie.

Všetky klávesové skratky sú viditeľné v menu Záložka na tlačidle Akcia.