Zoznam zmien 5.85.0.1316

Optivus

Verzia 5.85.0.1316 - 31.12.2022

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Na dialógu Optivus Turniket sa dá vyplniť aj dôvod prerušenia.

Tento dialóg sa používa iba vo verzii Optivus Klient Cloud (Pomoc/Turniket). Úprava doplnila to isté, čo sa dá používať v samostatnom turnikete pre Optivus SQL. V nastavení programu môžete túto položku Globálne nastavenie/Turniket/Popis prerušenia je povinnýnastaviť ako povinnú.

Firmy

Oprava mazania firemného účtu.

Teraz už možno firmený účet vymazať pomocou tlačidla Vymazať. Program si overí, či má vymazať označený účet a potom ho vymaže a úpravu poznačí do logu na firme.

Spolu s tým sme doplnili aj zaznamenávanie do logu v prípade pridania alebo úpravy účtu.

Na záložke Firmy podporuje report Podľa obrazovky multivýber.

Report sa nachádza v menu Reporty/Podľa obrazovky [MV]....

Na záložke Firmy podporuje dialóg Hľadanie kontaktov multivýber pri tlači.

Dialóg sa zobrazí po použití funkcie Firmy/Hľadanie kontaktu....

Na záložke Firmy môžete jednoducho upravovať parametre vlastnej firmy.

Funkcia urýchľuje vyhľadanie vlastnej firmy, ak na nej potrebujete niečo zmeniť. Nemusíte ju hľadať vo filtri, ale použijete funkciu menu Firmy/Zmena našej firmy....

Obchod

Na záložke Obchod podporuje niekoľko ďalších reportov multivýber.

Zoznam upravených reportov:

 • Výstupy/Zoznam faktúr [MV]... - Vystavené aj prijaté
 • Výstupy/Zoznam skladových kariet [MV]...
 • Výstupy/Zoznam skladových pohybov [MV]...
 • Výstupy/Zoznam objednávok [MV]... - Vystavené aj prijaté

Oprava chybu v reporte Hodnota skladu podla stromu - iba karty typu tovar.

Teraz report počíta iba karty typu tovar.

Typ skladovej karty nemožno zmeniť, ak už raz bola použitá.

Akonáhle je skladová karta použitá v nejakom skladovom pohybe, nemožno viac:

 • Zmeniť jej typ
 • Odškrtnúť ju v zozname využívaných skladov

Úprava reportu Prijatá objednávka.

Telefón a fax sa zmodifikovalo na Telefón, mobil a e-mail. Dolnila sa aj rozšírená vlastnosť Telefón, mobil a e-mail, ktorá túto sekciu zobrazí v reporte. Implicitne je toto vypnuté.

Redizajnovanie dialógu na import pohybov a invetúr z MODO.

Dialóg sa zväčšil, v spodnej časti dialógu sú dve záložky a pribudlo lepšie vysvetlenie funkcií jednotlivých zaškrtávacích polí.

Upravenie algoritmu importu z MODO, aby sa vysporiadal aj s prípadmi, keď nie je možné podľa kódu vyhľadať skladovú kartu.

Teraz algoritmus pri zapnutom rozoznávaní skladových kariet podľa kódu postupuje nasledovne:

 • Vyhľadá podľa kódu. Ak nájde iba jednu skladovú kartu, použije ju. Ak je viac kariet s rovnakým kódom, ponúkne ich na výber v dialógu.
 • Ak je vyplnený EAN, ponúkne na výber všetky karty so zhodným EAN.
 • V ponuke sa objaví aj možnosť vybrať skladovú kartu ručne v dialógu na výber skladových kariet.
 • Alebo môžete celý riadok importu ignorovať.
 • Alebo môžete zastaviť celú operáciu.

Na dialógu Hodnota skladu podľa stromu sa všetky chyby zosumarizujú a zobrazia iba v jednom chybovom hlásení.

Predtým sa každá chyba zobrazila samostatne a pri viac chybách to bolo otravné. Teraz je len jedno hlásenia na konci so všetkými chybami nesprávneho zaradenia v strome.

Na dialógu Hodnota skladu podľa stromu si možno vybrať zoznam skladov.

Môžete si zvoliť Všetky sklady alebo Výber skladov. Vtedy je v stĺpci Spolu spočítaná iba hodnota z daných skladov.

Úprava reportu Ponuka.

Doplnila sa aj rozšírená vlastnosť Telefón, mobil a e-mail, ktorá túto sekciu zobrazí v reporte. Implicitne je toto vypnuté. Týka sa to odberateľa. Úprava sa zrealizovala na oboch reportoch pre ponuky.

Úprava reportu FV.

Doplnila sa aj rozšírená vlastnosť Telefón, mobil a e-mail, ktorá túto sekciu zobrazí v reporte. Implicitne je toto vypnuté. Týka sa to odberateľa. Úprava sa zrealizovala na:

 • Vystavená faktúra
 • Vystavená predfaktúra
 • Vystavená hromadná faktúra
 • Vystavená faktúra v cudzej mene

Na dialógu na výber faktúry možno vyhľadávať v poli Vo firme.

Toto pole vyhľadá v názve firmy alebo mene osoby. Správanie je identické ako podobné hľadanie na záložke Obchod.

Na dialógu na výber faktúry možno vyhľadávať v poli VS.

Variabilný symbol nájde aj vo vystavených aj v prijatých fakturach.

Dialóg na párovanie platieb používa vylepšené rozoznanie VS.

Teraz postupne skúsi z poľa NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId získať VS takto:

 • /VS(VS)/SS(SS)/KS(KS)
 • VS:(VS)SS:(SS)KS:(KS)
 • Celý obsah poľa je považovaný za VS.

Oprava importu cenníkov, keď v CSV sú riadky s chybnými údajmi.

Program teraz dokáže ošetriť nasledovné stavy:

 • Ak sa nezhoduje počet stĺpcov a dát z rozparsovaného riadku, program celý takýto riadok odhodí.
 • Ak sa do poľa, ktoré má obsahovať reálne čísla nachádza v importe čosi, čo sa nedá previesť na reálne číslo, import miesto tejto hodnoty doplní hodnotu NULL.

Na konci importu dostanete sumár, čo všetko bolo nutné počas importu ignorovať.

Optivus Klient Cloud

Z menu bolo odstránené menu Integrácia vo verzii Optivus Klient Cloud.

V menu sa nachádzala v Pomoc/Integrácia. Nachádzali sa tu funkcie na integráciu na desktop a do Outlooku. Obe funkcie sú plne nahraditeľné inými funkciami v programe:

 • Integráciu na desktop možno nahradiť cez drag-drop potiahnutie súboru na Optivus.
 • Integrácia do Outlooku má výrazne vylepšenú funkciu v programe, ktorá dokáže z e-mailu kldať do registratúry napríklad len prílohy.

Optivus Licserver

Optivus Online: Na novej úlohe nie je vyplnené pole Vytvoril.

V online verzii sa to prejavilo napríklad v zozname úloh v stĺpci Vytvoril. Tiež to bolo viditeľné aj v programe Optivus.

Optivus Online: Vytvorenie nového spisu.

Pomocou tlačidla Nový spis možno vytvoriť nový spis. Vytvorenie nového spisu obsahuje iba niekoľko základných polí na vyplnenie. Až po vytvorení spisu ho možno začať upravovať.

Optivus Online: Úlohu nie je možné uložiť, ak je začiatok väčší ako koniec.

Toto zabraňuje vzniku nezmyselne vyplnených úloh.

Optivus Online: Oprava filtrovania, ak je pozícia na strane N a po filtrovaní je menej záznamov.

Teraz filter automaticky preskočí na stránku 1, aby resetol prípadný posun stránky N a vždy zobrazil nejaké výsledky.

Optivus Online: Oprava filtra Nasledujúcich 7 dní na úlohách.

Predtým ten filter čiastočne zobrazil aj výsledky z predchádzajúceho dňa. Záležalo aj na tom, v ktorej hodine a minúte v rámci dňa sa daný filter použil. Teraz si filter nastaví predchádzajúci deň 23:59 ako hranicu.

Optivus Online: Zapísanie dôvodu prerušenia pri služobnom prerušení.

Na stránke Optivus/Dochádzka/Turniket, kde vyplňujete dochádzku v turnikete sme doplnili pole Dôvod prerušenia. Pole nie je povinné, ale keď ho vyplníte, môžete takto upresniť dôvod, ktorý stojí za daným prerušením.

Optivus Online: Turniket s osobným číslom.

Ovládanie online turniketu s osobným číslom je popísané v samostatnom článku.

Online turniket v tejto podobe je možné používať iba pre verziu programu Optivus Klient Cloud.

Optivus Online: Lepšie ošetrenie chýb geolokácie.

Ak nastane nejaký problém pri geolokácii, dozviete sa podrobnosti:

 • Prístup zamietnutý
 • Geolokácia sa nepodarila
 • Timeout

Optivus Online: Je presnejšie identifikovaný problém s vypršanou autorizáciou na stránke.

Aplikácia teraz v slovenčine oznámi, aký problém vznikol a poradí, že si má užívateľ v menu aplikácie prekliknúť na inú stránku v menu a obnoviť si identifikačný token.

Oprava zobrazenia zoznamu článkov na licenčnom serveri, aby neobsahovali aj zoznam zmien.

V zozname článkov na adrese /articles boli aj niektoré zoznamy zmien.

Optivus Online: Na úlohe sa pri posúvaní začiatku úlohy za koniec prispôsobuje koniec, aby bol vždy väčší.

V takomto prípade sa koniec rovná začiatok + 1h.

Optivus všeobecne

Pri mazaní súvislosti je súvislosť lepšie označená v otázke.

Vypíše sa je číslo a názov a operácia sa zapíše do logu. Mazanie môže zlyhať v dvoch prípadoch:

 • Nie je označená žiadna položka
 • Označená položka sa nenachádza v zozname Odkazuje na. Ak potrebujete vymazať túto súvislosť, vyhľadajte jej vlastníka a vymažte súvislosť na ňom.

V oboch prípadoch sa vypíše príslušný oznam.

Nastavenie v programe, ktorý štýl reportu je implicitný.

V nastavení programu (Súbor/Nastavenie programu) je teraz nastavenie Práva užívateľov/Možnosť tlače/Implicitný štýl. Tu si môžete vybrať, ktorý štýl sa bude používať implicitne. Môžete to nastaviť aj individuálne, ak je dôvod, aby niektorí zamestnanci mali nastavené čosi iné.

Potom sa vždy pri otvorení dialógu tlače, nastaví tento štýl ako predvolený.

Zoznam videí sa nachádza aj na prvej záložke.

Prvá záložka Optivus sa postupne premieňa na centrum informácií. Teraz poskytuje:

 • Články
 • FAQ
 • Video

Osoby

Na záložke Osoby podporuje report Podľa obrazovky multivýber.

Report sa nachádza v menu Reporty/Podľa obrazovky [MV]....

Registratúra

Na dialógu na konverziu dokumentov do cloudu možno naraz presunúť až 100000 súborov.

Urýchľuje to konverie databáz, kde majú zákazníci obrovské množstvá dokumentov.

Na dialógu na konverziu dokumentov do cloudu možno zabrániť vypisovaniu chýb.

Môže sa stať, že v databáze sú aj dokumenty bez súborov (rôzne defekty z minulosti) a výpis chýb pri konverzii aj tak nič nemení na konečnom výsledku, len otravuje toho, kto konverziu robí.

Na dialógu na konverziu dokumentov do cloudu možno premenovať súbor, ktorý nemá dobrý názov.

Občas sa môže stať, že má súbor nesprávny názov a nedá sa uložiť. Napríklad sa zmenili podmienky na vytváranie súborov. Vtedy môžete takýto súbor premenovať a potom môžete operáciu presunu do Cloudu opakovať.

Na dialógu na konverziu dokumentov do cloudu bola opravená chyba veľkej spotreby pamäte pri odosielaní extra veľkých dokumentov.

Mohlo sa občas stať, že sa objavila chyba OutOfMemory počas odosielania.

Spisy

Na záložke Spisy podporuje report Podľa obrazovky multivýber.

Report sa nachádza v menu Reporty/Podľa obrazovky [MV]....