Zoznam zmien 5.82.0.1307

Optivus

Verzia 5.82.0.1307 - 30.9.2022

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Skupiny záznamov možno vytvárať aj nad firmami.

Funkcionalita je identická s osobami alebo spismi. Zapnete si multivýber Ctrl-M v tabuľke firiem a môžete vytvárať skupiny firiem pomocou funkcií pravého tlačidla myšky.

 • Vytvoriť skupinu - Vytvoríte novú skupinu.
 • Spravovať skupinu - Môžete danú vybranú skupinu rôzne upravovať.

Skupina sa nachádza vo filtri ako prvá položka Skupina. Je to filter typu viacnásobné zaškrtávacie pole.

Obchod

Oprava reportu Inventúra ku dňu, keď sa používali uzávierky.

Teraz je sumarizácia počítaná z údajov tabuľky, ktorá je zobrazená. Predtým bol na sumarizáciu použitý samostatný výpočet a mohlo sa stať, že nesprávne spočítal hodnoty. Úprava sa týka aj reportu na konkrétny sklad aj reportu s výberom niekoľkých skladov.

Oprava pridania úplne prvej uzávierky.

Prvá uzávierka sa pokúšala nájsť úplne prvú uzávierku, ktorá v tom čase ešte neexistovala a vznikla chyba SQL.

Množstvá na sklade v uzávierkach sú zaokrúhlené na maximálne 6 desatinných miest.

Zjednotilo sa to s množstvom, ako je počítané aj na skladovej karte. Potom nevznikajú mikroskopické množstvá nejakých tovarov ako výsledok zaokrúhľovania desatinných čísel v procesore.

Pri použítí funkcie Prehľad na dialógu Uzávierka je hodnota skladu formátovaná na 2 desatinné miesta.

Predtým desatinné miesta z výpočtu neboli obmedzené.

Oprava chyby po pridaní novej uzávierky, keď sa počas prepočtu cien v sklade objavovala chyba.

Chyba súvisela s prepočtom cien v celom sklade. Prepočet celého skladu sa robí len výnimočne a v tomto prípade sa tam zaniesla už dávnejšie chyba, ktorá súvisela so sledovaním zmien na skladovej karte v minulosti. Teraz už prepočet cien funguje aj pri výpočtoch nad časťou skladu aj nad celým skladom.

Oprava chyby editácie uzávierky, ktorá po potvrdení tlačidlom OK zobrazila chybu.

Vzhľadom na to, že sa na samotnom dialógu s uzávierkou nedá nič meniť, bol odstránený kód, ktorý sa pokúšal o aktuálizáciu uzávierky a ktorý spôsoboval chybu.

Optivus Klient Cloud

Optivus Klient odosiela počas odoslania logu aj požiadavku na zistenie aktuálnej verzie programu.

Táto funkcia zabezpečuje, že sa v pravidelných intervaloch kontroluje, či máte aktuálnu verziu programu. Ak sa verzia vášho programu nezhoduje, v informačnom paneli na spodnom okraji okna sa zobrazí informácia, že si máte reštartovať program a nainštaluje sa nová verzia.

Kedy reštartujete program závisí od vás. Program na to len upozorňuje. Je dôležité toto hlásenie neignorovať a reštartovať čo najskôr. Mohlo totiž dôjsť k takým úpravám vo vašej databáze, že váš program už nie je úplne kompatibilný a občas sa môžu objaviť viaceré chybové hlásenia.

Optivus Licserver

Optivus Online: Nová úloha má pri vytvorení nastavený začiatok vždy na 8:00-9:00.

V tomto nastavení sa online verzia mierne líši od Optivusu, vzhľadom na to, že sa predpokladá viac vytváranie úloh na konkrétnu hodinu v dni.

Optivus Online: Validácia údajov na formulári úlohy prebehne v jednom kroku a naraz vypíše všetky problémy.

Toto správanie napodobňuje Optivus, kde je to tiež takto v jednom kroku skontrolované.

Optivus Online: Zapísanie zmien na úlohe do histórie.

Funkcia funguje rovnako ako v Optivuse. Všetky zmeny údajov sa zapíšu do histórie danej úlohy. Históriu nie je možné prehliadať v online editore, tá sa dá zobraziť iba priamo v programe.

Optivus Online: Filter zoznamu úloh podľa kategórie.

Rovnaký filter sa nachádza aj v Optivuse.

Optivus Online: Splnené úlohy sú vyznačené v tabuľke ako preškrtnuté.

Tu je napodobnené rovnaké správanie v programe Optivus. Aj tam sú splnené úlohy vyznačené v tabuľkách ako preškrtnuté.

Optivus Online: Filter zoznamu úloh podľa zobrazenia.

Toto napodobňuje správanie Optivusu. Na výber máte možnosti:

 • Moje/Nasledujúcich 7 dní - Zobrazia sa vaše úlohy deň dozadu a 7 dní dopredu.
 • Moje/Všetky úlohy - Zobrazia sa všetky vaše úlohy.
 • Moje/Všetky nesplnené - Zobrazia sa vśetky vaše nesplnené úlohy.
 • Moje/Všetky splnené - Zobrazia sa všetky vaše splnené úlohy.
 • Moje/Nesplnené a dopredu - Zobrazia sa všetky vaše nesplnené úlohy v intervale 1.1.1900 - aktuálny deň + nastavenie z programu Optivus. Toto je doporučované zobrazenie, pretože vám umožňuje sústrediť sa na nesplnené úlohy, ale nejdete príliš dopredu v kalendári.

Osoby

Nové funkcie na spravovanie skupín záznamov osôb.

Skupiny možno vytvárať pri zapnutom multivýbere. Slúžia na vytvorenie špeciálnych zoznamov položiek, ktoré by sa inak nedali vo filtri nastaviť. Pribudlo nové menu pravej myšky Spravovať skupinu. Funkcia najprv zobrazí zoznam existujúcich skupín. Musíte si jednu vybrať. Potom ponúkne na výber tri funkcie:

 • Doplniť skupinu - Existujúcu skupinu doplníte o zaškrtnuté položky.
 • Nahradiť skupinu - Zaškrtnutá skupina sa stane položkami danej vybranej skupiny.
 • Kopírovať zoznam položiek skupiny - Tá funkcia pre vás nemá využitie a slúži len na špecifické operácie, ktoré dokáže vykonať iba zamestnanec našej firmy.

Podateľňa

V podateľni možno odoslať SMS k pošte, ak je priradená ku nejakej osobe.

Funkcia sa nachádza v menu Podateľna/Odoslať SMS alebo v menu pravej myšky.

Spisy

Nové funkcie na spravovanie skupín záznamov.

Skupiny možno vytvárať pri zapnutom multivýbere. Slúžia na vytvorenie špeciálnych zoznamov položiek, ktoré by sa inak nedali vo filtri nastaviť. Pribudlo nové menu pravej myšky Spravovať skupinu. Funkcia najprv zobrazí zoznam existujúcich skupín. Musíte si jednu vybrať. Potom ponúkne na výber tri funkcie:

 • Doplniť skupinu - Existujúcu skupinu doplníte o zaškrtnuté položky.
 • Nahradiť skupinu - Zaškrtnutá skupina sa stane položkami danej vybranej skupiny.
 • Kopírovať zoznam položiek skupiny - Tá funkcia pre vás nemá využitie a slúži len na špecifické operácie, ktoré dokáže vykonať iba zamestnanec našej firmy.

Nová funkcia na kopírovanie spisov medzi databázami.

Funkcia je prístupná len pre administrátora a slúži na kopírovanie tabuliek alebo spisov medzi dvomi databázami.

Úlohy

Oprava nesprávneho oznamu o zmene začiatku úlohy.

Na niektorých úlohách sa stávalo, že ak danú úlohu otvoril iný užívateľ, nič na nej nezmenil a potvrdil uzatvorenie dialógu cez OK, zodpovednému za úlohu prišiel oznam o zmene začiatku tejto úlohy. Teraz je algoritmus detekcie zmeny začiatku úlohy upravený, aby neprichádzali tieto mylné oznamy.

Oznam o zmene začiatku úlohy príde vtedy keď:

 • Zmenil za sa začiatok úlohy o jeden deň dozadu alebo dopredu (zmeny v hodinách sa neberú do úvahy)
 • Úloha je nesplnená