Zoznam zmien 5.81.0.1306

Optivus

Verzia 5.81.0.1306 - 31.8.2022

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava chybného nastavenie v dochádzke - V rozšírenej štatistike sa zobrazujú všetci aktívni užívatelia.

Tu sa program správal presne naopak a aj keď bola voľba vypnutá, zobrazil v štatistike podkladov pre účtovníčku všetkých. Teraz sa správa podľa očakávania.

  • Vypnuté - Vidíte tých, ktorí nie sú vyradení a nemajú zaškrtnuté Nezobrazovať v dochádzke.
  • Zapnuté - Vidíte všetkých, ktorí nemajú zaškrtnuté Nezobrazovať v ponukách.

Oprava výpočtu zostatku náhradného voľna v dochádzke v reporte Moja dochádzka.

Teraz sa od zostatku odpočíta hodnota 480 * počet dní, kedy ste čerpali náhradné voľno. Čiže, každý jeden deň náhradného voľna odpočíta celý čas toho dňa a celkový zostatok náhradného voľna bude menší. Uprava sa nachádza na reporte Prehľady/Moje dochádzky v mesiacoch/daný mesiac a tam v tretej tabuľke ako položka Zostatok náhradného voľna.

Obchod

Na reporte Prijatá objednávka sa dá vytlačiť konečný príjemca.

V reporte to treba povoliť v rozšírených vlastnostiach (Rozšírené/Konečný príjemca).

Ak je report faktúry v rozšírených vlastnostiach nastavený ako neplatič DPH, tak je stĺpec Celkom s DPH nahradený názvom Celkom.

Zaškrtnutie rozšírenej vlastnosti Neplatič DPH teraz ovplyvňuje nasledovné správanie reportu:

  • Stĺpec Celkom s DPH sa premenuje na Celkom.
  • Sumarizačná tabuľka na konci má len jeden riadok Celková cena.

Optivus Klient Cloud

Dialóg na prehliadanie všetkých online prihlásení za mesiac.

Dialóg je prístupný iba administrátorovi programu vo verzii Optivus Klient Cloud. Nachádza sa v menu Pomoc/Všetky prihlásenia cez Optivus Online.

Optivus Licserver

Optivus Online: Prehľad zamestnancov v dochádzke.

V Optivus Online si môžete prezrieť prehľad zamestnanacov pomocou funkcie Optivus/Dochádzka/Prehľad zamestnancov. Zobrazí sa rovnaká tabuľka dochádzky, ako je v programe Optivus vo funkcii Pomoc/prehľad dochádzky. Podľa tabuľky vidíte, kto je v práci alebo z nej odišiel.

Optivus Online: Moja dochádzka tento mesiac.

V Optivus Online si môžete prezrieť prehľad svojej dochádzky Optivus/Dochádzka/Moja dochádzka tento mesiac. Zobrazí sa rovnaká tabuľka dochádzky, ako je v programe Optivus na záložke Dochádzka/Prehľady/Moje dochádzky v mesiaci

Optivus Online: Moja dochádzka minulý mesiac.

V Optivus Online si môžete prezrieť prehľad svojej dochádzky Optivus/Dochádzka/Moja dochádzka minulý mesiac. Zobrazí sa rovnaká tabuľka dochádzky, ako je v programe Optivus na záložke Dochádzka/Prehľady/Moje dochádzky v mesiaci

Optivus Online: Turniket.

V Optivus Online si môžete zapisovať svoju dochádzku pomocou Optivus/Dochádzka/Turniket. Turniket umožňuje zapisovanie dochádzky pomocou príchodu, odchodu alebo prerušení.

Optivus Online: Použitie online pripojenia do databázy značí prístup do tabuľky mesačných prístupov.

Prístupy sú v tomto prípade zaznamenávané približne v hodinových intervaloch. Nemusí to ale byť úplne presné, pretože licenčný server je vyvažovaný a podľa potreby si spustí potrebný počet serverov, ktoré potom môžu poznačiť aj viac prístupov.

Pre vás ako klinetov postačuje vedieť, že my sledujeme prístupy cez online nástroje na mesačnej báze a na zarátanie použitia a fakturovanie za prístup je daný užívateľ zarátaný iba raz za mesiac, bez ohľadu na to, koľko prístupov vygeneroval.

Optivus všeobecne

Na záložke Optivus bola doplnená sekcia FAQ.

FAQ je skratka pre Frequently Asked Question a v slovenčine sa používa vo význame často kladené otázky. Táto sekcia sa nachádzala pôvodne na našej webovej stránke a teraz sa stala súčasťou programu.

Na záložke Optivus možno vyhľadávať v článkoch a FAQ.

Hľadať možno aj bez diakritiky. Takto nájdete článok, v ktorom sa píše o hľadanej problematike. Vyhľadáva sa v názve a popise, nie v samotnom obsahu článku.

Na záložke Optivus bol upravený dizajn článkov.

Teraz v texte nie sú zobrazené lišty s navigáciou, ktorá smerovala na licenčný server. Je zobrazovaný iba nadpis a text samotného článku.

Osoby

Oprava odoslania SMS na osobu - rozoznanie mobilného čísla.

Prednedávnom sme vylepšovali algoritmus na odstránenie nevhodných znakoch pred odoslaním SMS a omylom sme nevyhľadávali mobilné číslo na osobe, ale na súvisiacej firme.

Spisy

Prehľad obratu nad vybranými spismi.

Ku spisom môžete sledovať novú štatistiku. Obrat vystavených faktúr nad označenými spismi. Do výsledku sa berú faktúry a hromadné faktúry. Štatistiku si môžete sledovať na jednom spise, ak v ňom vystavujete viac faktúr. Môžete sledovať aj viac vyfiltrovaných alebo označených spisov.

  • Výstupy/Viac/Označený spis/Prehľad vystavených faktúr
  • Výstupy/Viac/Označené spisy/Prehľad vystavených faktúr [MV]

Prehľad obratu vystavených faktúr nad označenými spismi, zoskupený podľa spisov.

Ku spisom môžete sledovať novú štatistiku. Obrat vystavených faktúr nad označenými spismi. Do výsledku sa berú faktúry a hromadné faktúry. Môžete sledovať aj viac vyfiltrovaných alebo označených spisov. Táto štatistika je doplňujúca, pretože zoskupí údaje podľa spisov. To je výhodné vtedy, keď vystavujete viac faktúr v spise. Získate takto prehľad o spisoch a obrate v nich.

  • Výstupy/Viac/Označené spisy/Prehľad spisov/vystavených faktúr [MV]

Úlohy

Oprava posunu konca celodennej úlohy pred začiatok počas synchronizácie s Kalendárom Google.

Táto chyba nastala vtedy, keď mala úloha v Optivuse aj začiatok aj koniec a bola celodenná. Ak sa takáto úloha synchronizovala do Kalendára Google, tam bola zdanlivo stále dobre zobrazená, ale keď sa synchronizovala naspäť do Optivusu, bol koniec o jeden deň pozadu voči začiatku.