Zoznam zmien 5.80.0.1302

Optivus

Verzia 5.80.0.1302 - 31.7.2022

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava prehľadu dochádzky v mesiaci - chýbajúca dovolenka.

Táto chyba súvisí so žiadankami o dovolenku, ktoré sú vzdialené do budúcnosti o viac ako dva mesiace. Vtedy sa mohlo stať, že sa vygeneroval záznam v kalendári, ktorý sa v programe tváril ako dovolenka, ale na reporte nebol. Táto funkcia problém opravuje aj na starších záznamoch. Oprava sa vykoná v okamihu označenia daného mesiaca užívateľom na prvej záložke Vkladanie. Ak sa vám takýto problém v reporte objaví, musíte urobiť akcie:

  • Prepnúť sa na záložku Vkladanie.
  • Kliknúť v zozname na problematický mesiac.
  • Potom sa vrátiť na záložku Prehľady a zopakovať vygenerovanie príslušného reportu.

Oprava generovania dochádzky zo žiadanky o dovolenku, ak je žiadanka na dátum o niekoľko mesiacov dopredu.

Chyba vznikala tak, že za bežných okolností si Optivus generuje mesiace pre dochádzku len na dva mesiace dopredu. Ak bola žiadanka na dátum neskôr, vygenerovalo síce dovolenky, ale neboli správne prepojené na mesiace. Na prvej záložke ich bolo správne vidno, ale pri generovaní reportu na daný mesiac jednotlivé dni s dovolenkou sa v ňom neobjavili.

Kasa

Vylepšenie algoritmu zaokrúhľovania na 5 centov v kase.

Pôvodný algoritmus v niektorých prípadoch nesprávne vypočítal zaokrúhlenie. Od verzie programu 5.79.0.1300 je v programe tento vylepšený algoritmus.

Oprava zaokrúhľovania na kase, keď sa platí suma bez centov.

Vtedy program nesprávne vypočítal zaokrúhlenú platbu na 0.05 centov.

Obchod

Oprava veľkosti zobrazenia loga a pečiatky s podpisom na Dodacom a záručnom liste.

Teraz sa na dodacom liste berie do úvahy nastavenie veľkosti z nastavenia programu. V skutočnosti je 5 rôznych výstupov typu dodací list, ktoré sa využívajú v programe. Úprava sa zrealizovala na každom z nich.

Oprava veľkosti pečiatky s podpisom na prijatej objednávke.

Teraz sa na prijatej objednávke berie do úvahy nastavenie veľkosti z nastavenia programu.

Oprava sumáru skladových pohybov v spise.

V niektorej z predchádzajúcich verzií programu sme do stromu skladových pohybov pridávali viac položiek s podrobnosťami pod každý uzol skladového pohybu. Vtedy vznikol tento problém a suma pohybov prestala byť počítaná.

Úlohy

Oprava chyby posunutého času v dátume pri synchronizácii z Kalandára Google do Optivusu.

Opravené sú oba prípady:

  • Vytvorenie úlohy podľa Kalendára Google
  • Aktualizácia úlohy podľa kalendára Google

Oprava chyby zdvojenia úlohy počas synchronizácie s Kalendárom Google.

Chyba bola spôsobená nesprávnou identifikáciou stavu, že na úlohe došlo ku zmene zodpovedného.

Oprava rozoznania externého kalendára s časom, ktorý používa v ICS aj časovú zónu v udalosti.

Teraz sa korektne aj tieto udalosti doplnia v kalendári na konkrétny čas. Takéto ICS publikuje napríklad Microsoft Outlook.

Zobrazenie externého kalendára, ktorý je publikovaný protokolom webcal.

Niektoré aplikácie publikujú svoje kalendáre iba protokolom webcal. Optivus vtedy postupuje tak, že nahradí reťazec webcal za https a pokúsi sa kalendár stiahnuť. Tento postup funguje napríkad na kalendáre, ktoré sú publikované na webovej stránke icloud.com.

Z externých kalendárov si Optivus uchováva iba posledných 12 mesiacov.

Niektoré externé ICAL kalendáre publikujú celú svoju históriu roky dozadu. V Optivuse si obvykle zobrazujete obdobie v rámci aktuálneho roku. Preto sa tieto staršie údaje neukladajú, aby sa zrýchlila práca programu a aktualizácia externých kalendárov bola rýchlejšia.

Ukladanie údajov z externého kalendára je indikované posuvnou lištou.

Ukladanie pár sekúnd trvá, preto sa teraz zobrazí posuvná lišta, aby užívateľ videl, že sa niečo deje.