Zoznam zmien 5.79.0.1301

Optivus

Verzia 5.79.0.1301 - 18.7.2022

Zoznam zmien v programe.

Jazdy

Optimalizácia funkcie na prepočet tachometra.

Funkcia je teraz rýchlejšia a do databázy zapisuje iba vtedy, keď na danom zázname naozaj došlo ku zmene.

Kasa

Prepracovanie dialógu predaja na kase - zaokrúhľovanie hotovosti.

Teraz program vypočíta zaokrúhlenie predaja v hotovosti rovnakým algoritmom, ako samotná kasa. Vypočíta sa teraz správne hodnota, ktorú máte vydať, pretože sa zoberie do úvahy zaokrúhlenie na 5 centov.

Oprava netlačenia znaku € na niektorých fiskálnych kasách.

Na niektorých dokladoch sa potom objavil znak ?. Teraz je znak € interne nahradený za text EUR.