Zoznam zmien 5.78.0.1297

Optivus

Verzia 5.78.0.1297 - 30.6.2022

Zoznam zmien v programe.

Kasa

Do žurnálu predaja na kase sa značia všetky údaje o predaji, ktoré vrátila kasa.

Táto úprava je kvôli tomu, že od 1.7.2022 kasy zaokrúhľujú výslednú sumu v prípade predaja v hotovosti. To sa deje pri predaji na kase, aj pri úhrade faktúry v hotovosti. V žurnáli sú tieto hodnoty zaznamenané.

Podobne sa správa aj demo kasa, len všetky tieto hodnoty vyplní na hodnotu 0.

Na záložke Žurnál si môžete zapnúť stĺpce, ktoré zobrazia hodnoty predaja v jednotlivých položkách dokladu.

Dajú sa zobraziť nasledovné stĺpce:

 • Obrat v základnej sadzbe DPH1
 • Obrat v zníženej sadzbe DPH2
 • Obrat v oslobodenej sadzbe DPH3
 • Obrat pre vratné obaly
 • Obrat pre úhradu faktúr
 • DPH v základnej sadzbe DPH1
 • DPH v zníženej sadzbe DPH2
 • Zaokrúhlenie do plusu
 • Zaokrúhlenie do mínusu

Obchod

Oprava zobrazovania sumy stĺpca Celkom na skladovom pohybe.

Táto chyba bola v systéme pravdepodobne dosť dlho, minimálne od času, kedy sa na takýchto tabuľkách zaviedlo cacheovanie kvôli zrýchleniu výpočtov. Teraz program sumarizuje aj stĺpec, ktorý nevie interne využívať cache.

Oprava zobrazenia zoznamu stĺpcov s alternatívnymi jednotkami v pohľade na skladovej karte.

V predchádzajúcej verzii programu sme umožnili do tabuľky skladových kariet pridávať aj pohľady so stĺpcami, ktoré zobrazujú alternatívne množstvo. V programe bola chyba a stĺpce sa dali pridať iba vtedy, keď boli na skladových kartách pridané aj užívateľské vlastnosti. Teraz to už nie je podmienkou a stačí mať vyplnený číselník alternatívnych stĺpcov.

Funkcia na opravu zle napojených pohybov opraví aj nenapojenú skladovú kartu na položke.

Opraví ju tak, že celý riadok s danou položkou vymaže, pretože aj tak nie je možné určiť, ku ktorej skladovej karte by mala patriť. Tento stav nenastáva často, ale už sa v minulosti objavil. Neboli sme schopní určiť, ako k danému stavu mohlo dôjsť, preto je k dispozícii táto opravná funkcia.

Spisy

Prehľad práce podľa názvu na označenom spise.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označený spis/Prehľad práce podľa názvu úlohy. Zobrazí hierarchicky usporiadané úlohy v spise, ktoré sú zoskupené podľa názvu. Strom úloh možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam úloh. Výpočet sa robí iba na splnených úlohách.

Prehľad práce podľa užívateľov na označenom spise.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označený spis/Prehľad práce podľa užívateľov. Zobrazí hierarchicky usporiadané úlohy v spise, ktoré sú zoskupené podľa užívateľa. Strom úloh možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam úloh. Výpočet sa robí iba na splnených úlohách.

Prehľad práce podľa užívateľov a mesiacov na označenom spise.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označený spis/Prehľad práce podľa užívateľov a mesiacov. Zobrazí hierarchicky usporiadané úlohy v spise, ktoré sú zoskupené podľa užívateľa. Strom úloh možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam úloh. Výpočet sa robí iba na splnených úlohách.

Prehľad práce podľa užívateľov na označených spisoch.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označené spisy/Prehľad práce podľa užívateľov [MV]. Zobrazí hierarchicky usporiadané úlohy v spise, ktoré sú zoskupené podľa užívateľa. Strom úloh možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam úloh.

 • Výpočet sa robí iba na splnených úlohách.
 • Môžete použiť všetky filtrované spisy, alebo si vyberiete cez multivýber.
 • Voči podobným výstupom tu je pridaný stĺpec Spis, aby sa dali úlohy ľahšie identifikovať.

Prehľad práce podľa užívateľov a mesiacov na označených spisoch.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označené spisy/Prehľad práce podľa užívateľov a mesiacov [MV]. Zobrazí hierarchicky usporiadané úlohy v spise, ktoré sú zoskupené podľa užívateľa a mesiaca. Strom úloh možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam úloh.

 • Výpočet sa robí iba na splnených úlohách.
 • Môžete použiť všetky filtrované spisy, alebo si vyberiete cez multivýber.
 • Voči podobným výstupom tu je pridaný stĺpec Spis, aby sa dali úlohy ľahšie identifikovať.

Prehľad práce podľa názvu na označených spisoch.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označené spisy/Prehľad práce podľa názvu úlohy [MV]. Zobrazí hierarchicky usporiadané úlohy v spise, ktoré sú zoskupené podľa názvu úlohy. Strom úloh možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam úloh.

 • Výpočet sa robí iba na splnených úlohách.
 • Môžete použiť všetky filtrované spisy, alebo si vyberiete cez multivýber.
 • Voči podobným výstupom tu je pridaný stĺpec Spis, aby sa dali úlohy ľahšie identifikovať.

Prehľad skladových kariet vo výdajkách na označenom spise.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označený spis/Prehľad skladových kariet vo výdajkách podľa typu. Zobrazí hierarchicky usporiadané skladové karty v spise, ktoré sú zoskupené podľa typu a názvu. Strom skladových kariet možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam. Výpočet sa robí iba na výdajkách. Vypočíta sa aj sumár množstva a ceny z riadku výdajky.

Prehľad skladových kariet vo výdajkách na označených spisoch.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označené spisy/Prehľad skladových kariet vo výdajkách podľa typu [MV]. Zobrazí hierarchicky usporiadané skladové karty v spise, ktoré sú zoskupené podľa typu a názvu. Strom skladových kariet možno rozbaliť v ľubovoľnom uzle a zobraziť si podrobnejší zoznam.

 • Výpočet sa robí iba na výdajkách.
 • Môžete použiť všetky filtrované spisy, alebo si vyberiete cez multivýber.
 • Voči podobným výstupom tu je pridaný stĺpec Spis, aby sa dali skladové karty ľahšie identifikovať.
 • Vypočíta sa aj sumár množstva a ceny z riadku výdajky.

Analýza úloh a materiálu na označenom spise.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označený spis/Analýza úloh a materiálu. Zobrazí report s niekoľkými tabuľkami. Všetky tabuľky pochádzajú z predchádzajúcich reportov v danom menu. Report obsahuje tieto kapitoly:

 • Práca podľa názvu úlohy
 • Práca podľa užívateľa
 • Výdajky zo skladu

Analýza úloh a materiálu na označených spisoch.

Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Označené spisy/Analýza úloh a materiálu [MV]. Zobrazí report s niekoľkými tabuľkami. Všetky tabuľky pochádzajú z predchádzajúcich reportov v danom menu. Môžete použiť všetky filtrované spisy, alebo si vyberiete cez multivýber. Report obsahuje tieto kapitoly:

 • Práca podľa názvu úlohy
 • Práca podľa užívateľa
 • Výdajky zo skladu

Úlohy

Číselník externých kalendárov z webovej adresy.

Číselník je individuálny pre každého užívateľa. Nachádza sa na záložke Úlohy v menu Kalendár/Externé kalendáre. Umožňuje pridať si do zoznamu kalendáre, ktoré sú publikované prostredníctvom webovej adresy. Môžete si pridať ľubovoľné množstvo takýchto kalendárov.

Externé kalendáre možno zobrazovať v plánovacom kalendári.

Môžete to ovplyvniť funkciou menu Kalendár/Zobraziť/Externé kalendáre. Zobrazia sa len tie kalendáre, ktoré majú na dialógu s nastavením externého kalendára zaškrtnuté pole Aktívny. Položka v plánovacom kalendári je označená Farbou 1 a aby sa dali kalendáre dobre rozoznať, v názve je uvedený názov kalendára, dvojbodka a obsah udalosti z kalendára.

Automatické obnovovanie udalostí z externého kalendára sa vykonáva každú hodinu.

Program si sleduje poslednú aktualizáciu externého kalendára a raz za hodinu ho aktualizuje. Aktualizácia prebehne automaticky, údaje si program znači v databáze, takže celá operácia bez problémov funguje aj vtedy, keď máte spustených viac programov Optivus a z externej webovej adresy sa to vždy aktualizuje iba 1x.