Zoznam zmien 5.76.0.1292

Optivus

Verzia 5.76.0.1292 - 30.4.2022

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Pri pridávaní telefónneho čísla do SMS sa lepšie kontoluje jeho správne vyplnenie.

Teraz program najskôr prevedie telefónne ćíslo z pôvodného záznamu na osobe alebo na firme a až po konverzii sa kontroluje? či je to stále niečo vo forme telefónneho čísla. Ak nie je, potom je aj vyplnené číslo v nesprávnom formáte odmietnuté ako nevyplnené. Toto v praxi odchytí prípady, keď je omylom v čísle vyplnená len medzera.

Optimalizácia rýchlosti zobrazenia detailov firmy.

Boli optimalizované prístupy do databázy na dokumentoch, kontaktoch a pošte, takže sa teraz detaily zobrazujú rýchlejšie. Zoznam dokumentov bol obmedzený na 500 posledných dokumentov.

Oprava sťahovania neúplných údajov z Finstat.

Ak chýbalo vyplnené napríklad DIČ (veľmi zriedkavý stav), tak program vypísal chybu a nenastavil všetky zistené údaje.

Obchod

Ak nastavi užívateľ na faktúre tlač QR a nemá meno a heslo nastavené, na reporte je to uvedené na mieste, kde sa generuje QR.

Teraz sa na tom mieste v reporte objaví text QR: Nemáte nastavené meno a heslo pre PayBySquare..

Optivus Licserver

Stránka na licenčnom serveri, ktorá zobrazí obsah príloh k e-mailu.

Na stránku sa dostanete po kliknutí na e-mail bez prílohy, ktorý bol odoslaný z programu Optivus. Stránka ukazuje čas, kedy bol e-mail generovaný a je na nej zoznam súborov s hypertextami. Pri každom súbore vidíte, koľkokrát bol stiahnutý a kedy bolo posledné stiahnutie daného súboru uskutočnené. Kliknutím na hypertext si môžete stiahnuť samotný súbor prílohy.

Optivus všeobecne

Jednotné nastavenie písma na všetkých grafických komponentách.

Teraz všetky grafické komponenty na okne preberajú nastavenie z hlavného systémového písma. V programe to veľmi nebolo vidno, ale napríklad spodné prúžky s informačnými textami a prepínanie záložiek malo mierne iné nastavenie písma. Teraz je všetko jednotné.

Vylepšená grafika v zozname článkov na záložke Optivus.

Zoznam položiek je teraz štýlovaný do podoby moderných ovládacích prvkov Windows.

Nastavenie implicitného písma pre aplikáciu.

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že implicitné písmo pre program nefunguje a má problémy s diakritikou. Ak takýto problém nastane, môžete použiť funkciu Súbor/Nastavenie písma v programe. Pomocou nej si zobrazíte dialóg, na ktorom si môžete nastaviť iné písmo.

Písmo vyberajte tak, aby sa podľa možností jeho šírka zhodovala s dĺžkou implicitného písma. Obe ukážky vidíte zobrazené na dialógu.

  • Tlačidlom Nastaviť vybrané písmo toto písmo pre program nastavíte. Zmena sa prejaví až po reštarte programu.
  • Tlačidlom Nastaviť implicitné písmo nastavíte pôvodné písmo pre program. Zmena sa prejaví až po reštarte programu.

Prepracovanie interného systému na generovanie oznamov.

Toto bolo prepracované kvôli verzii programu Optivus Klient Cloud. V nej bol čas každého oznamu posunutý o 1-2 hodiny. Teraz je to v oboch verziách programu jednotné.

Oznamy

V ozname o novej alebo zmenenej úlohe je v tabuľke aj pole spis a firma.

Došlo k pridaniu dvoch riadkov, pretože na preposlanom ozname cez SMTP sa pôvodné hypertexty v Optivuse odstránili (v ozname Optivusu hypertexty sú a sú aj aktívne). Preto sa pridali tieto nové riadky do oznamu, takže sa aj táto informácia prenesie do e-mailu.

Úprava vzhľadu hypertextov na ozname o nové a zmenene úlohe.

Na oboch oznamoch došlo z zjednoteniu vzhľadu, ktorý je teraz len v podobe hypertextu, ktorý sa pri pohybe myšky mení na bledošedé tlačidlo.

Spisy

Oprava chyby po použití tlačidla E-mail na dialógu Spis.

Ak ste iba otvorili spis a hneď použili tlačidlo E-mail a následne zatvorili zobrazený dialóg, objavila sa chyba SQL. Chyba sa neobjavila iba vtedy, ak ste predtým zobrazili aj záložku Dokumenty.

Preprogramovanie funkcie na vytvorenie e-mailu cez MAPI na spise.

Funkcia teraz lepšie spracuje priložené súbory. Ak žiadne súbory nie sú priložené, ani sa negeneruje príslušná sekcia v texte, kde je zoznam dokumentov. Funkcia lepšie pracuje aj s oddeľovaním jednotlivých riadkov a nevytvára zbytočné prázdne riadky.

Cez MAPI možno odosielať e-mail s hypertextom na stiahnutie príloh z Internetu.

V generovanom e-maili na dialógu Odoslanie dokumentov je treba mať zaškrtnutú voľbu Prílohy cez Cloud. Toto je implicitne zapnuté. Voľbu majú k dispozícii iba užívatelia programu Optivus Klient Cloud.

Vygeneruje sa e-mail, ktorý okrem zoznamu dokumentov obsahuje aj hypertext, pomocou ktorého je možné si prílohy stiahnuť. Samotné prílohy nie sú pribalené k e-mailu. Prílohy je možné stiahnuť do 15 dní od uloženia. Súbory príloh sú uložené na našom licenčnom serveri.

Úlohy

Oprava chyby synchronizácie: Optivus chce vymazať udalosť v kalendári, ktorá už je vymazaná.

V tomto prípade Optivus do logu len poznačí, že nastal problém a vo svojej úlohe si vyznačí, že táto úloha sa už nemá synchronizovať do Kalendára Google.

Oprava posunu času pri synchronizácii úloh smerom Optivus -> Kalendár Google.

Na úlohách exportovaných z Optivusu bol v Kalendári Google posunutý čas v prípade, keď bola úloha na konkrétnu hodinu. Úprava sa týka verzie programu Optivus Klient Cloud.