Zoznam zmien 5.75.0.1288

Optivus

Verzia 5.75.0.1288 - 31.3.2022

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava chyby neuloženia dochádzky, ak užívateľ nastavil dochádzku a hneď zavrel program.

Táto chyba nastala len vtedy, ak užívateľ otvoril dochádzku, nastavil príchod a odchod v poli Príchod alebo Odchod a hneď uzatvoril program. V takom prípade sa aktuálny deň neuložil.

Kasa

Oprava filtrovania žurnálu kasy podľa dátumu.

Hodnota do v dátumovom filtri nesprávne filtrovala k začiatku daného dňa. Preto ak ste si vybrali napríklad filter na dnešný deň, neukázali sa žiadne záznamy.

Obchod

Na užívateľskom reporte ku skladovej karte možno používať polia cena_predajna, cena_predajna_dph a dph.

Uľahčuje to tlač štítkov s cenami.

Oprava kontroly predaja za cenu nižšiu než je nákup.

Teraz program pred porovnaním cien obe ceny zaokrúhli na 4 desatinné miesta. To zabráni drobným rozdielom, keď napríklad jednotková cena je 4,8888 a priemerná cena v sklade napríklad 4,8888889. Pozor na to, že sa kontroluje jednotková cena po aplikovaní zľavy s priemernou cenou na skladovej karte.

Pridanie položky z cenníka do faktúry.

Aj do faktúry možno pridať položku z cenníka. Slúži na to funkcia Pridať z cenníka alebo klávesová skratka Alt+F3. Zobrazí sa dialóg na vyhľadávanie v cenníkoch. Po výbere z cenníka a potvrdení môžu nastať tieto prípady:

 • Skladová karta s takým kódom neexistuje a zobrazí sa dialóg na pridanie novej skladovej karty.
 • Skladová karta existuje a zobrazí sa vyplnený dialóg s položkou faktúry. Ak sa nezhoduje požadovaný sklad so skladom vyznačeným na skladovej karte, program ponúkne výber možných skladov. Sami musíte zvážiť, aký sklad sa má použiť, prípadne otvoriť skladovú kartu a vyznačiť na nej aj sklad, ktorý je prednastavený na faktúre. A potom pokračovať v pridávaní.

Na dialógu na výber z cenníka možno zobraziť stĺpec Skladová karta, ktorá ukazuje hypertexty na spárované skladové karty.

Takto možno priamo pri hľadaní prezerať napojené skladové karty a prípadne v nich vykonať drobné úpravy. Párovanie sa vykoná hneď po pridaní novej skladovej karty na dialógoch faktúry, ponuky a skladového pohybu.

Optivus všeobecne

Na ozname o novej verzii je zmenený hypertext na stránku s kompletným zoznamom zmien.

Všetky zmeny sa preberajú z nášho licenčného servera.

Na dialógu O programe sa zobrazujú aj podrobnosti o nastavení veľkosti obrazovky.

Zobrazené sú nasledovné nové položky:

 • Screen.PixelsPerInch
 • Screen.HintFont
 • Screen.IconFont
 • Screen.MenuFont
 • Screen.MessageFont

Oprava označenia položky detailov, ktorá sa dostala mimo rozsah.

Niekdy sa môžu zmeniť podmienky na detailoch a niektoré položky detailov sa stanú neprístupné. Vtedy sa mohlo stať, že ak ste mali označenú položku na konci, po takejto zmene sa index dostal mimo rozsah a pri pokuse o nastavenie správnej položky program vypísal chybu. Teraz program kontroluje rozsah a nastaví prvú alebo poslednú položku.

Spisy

Na dialógu Vzorový spis možno upravovať pole vytvoril.

Toto pole nebolo predtým prístupné a stávalo sa, že je v ňom zapísaný uźívateľ, ktorý už vo firme nepracuje. To spôsobovalo problémy, že sa takýto užívateľ stále objavoval v úlohách zo vzorového spisu.

Automaticky vytvorený vzorový spis si kontroluje, či je jeho tvorca stále medzi aktívnymi užívateľmi.

Ak nie je, potom v úlohách, ktoré sú v tomto spise vytvorené je ako autor úlohy uvedeným užívateľ, pod ktorého kontom sa daný spis vytvoril. Predtým tam bol uvedený vždy ten, kto spis vytvoril a to mohlo v prípade jeho vyradenia vytvárať stále úlohy, na ktorých bol ako autor.

Úlohy

Google Kalendár: Prenášajú sa aj doplňujúce údaje o spise.

Ak je úloha v spise, prenesú sa aj dpolňujúce údaje. Údaje sú uzatvorené v bloku === OPTIVUS INFO (NEUPRAVUJ) ===. Tieto údaje z bloku sa neprenášajú naspäť do Optivusu.

 • Firma na spise
 • Objednávateľ na spise
 • Kontaktná osoba na spise
 • Firma na úlohe
 • Osoba na úlohe

Úprava sa prejavuje iba vo verzii Optivus Klient Cloud.

Google Kalendár: Odstránenie značiek formátovania pri synchronizácii smerom do Optivusu.

Kalendár Google umožňuje v poli obsah používať formátovanie. Pri importe udalosti smerom do Optivusu sa teraz všetky HTML značky odstránia z textu a do Optivusu sa prenesie len čistý text.

Úprava sa prejavuje iba vo verzii Optivus Klient Cloud.

Google Kalendár: Na úlohu sa zapisuje aj história zmien.

Zapisuje sa:

 • Úloha bola vytvorená z Google Kalendára
 • Úloha bola aktualizovaná z Google Kalendára
 • Opačná situácia, keď bola v Google Kalendári vytvorená alebo aktualizovaná
 • Ak bola v Google Kalendári vymazaná, tak sa vyznačí jej odpojenie zo synchronizácie

Úprava sa prejavuje iba vo verzii Optivus Klient Cloud.

Na dialógu História synchronizácie je v názve úlohy hypertext, ktorým možno úlohu otvoriť.

Kliknutím na hypertext môžete rýchlejšie zistiť, k akým zmenám došlo.

Po vykonaní synchronizácie s Google Kalendárom sa aj v prípade chyby zobrazí dialóg s históriou synchronizácie.

V predchádzajúcej verzii sa v tomto prípade iba objavilo chybové hlásenie napriek tomu, že sa aj nejaká synchronizácia vykonala, čo pôsobilo mätúco.

Po použití funkcie na získanie statusu synchronizácie sa zobrazí viac podrobností.

Užívateľ vidí aj identifikačný kód kalendára. Podľa neho sa dá skontrolovať v zozname kalendárov (V Kalendári Google vojdete do nastavenia konkrétneho kalendára a tam sa táto hodnota nachádza v položke Nastavenie kalendára/Integrácia kalendára/Identifikátor kalendára).

Google Kalendár: Ak nastane chyba pri synchronizácii jednej úlohy, proces pokračuje ďalej.

Program si takto poradí s prípadmi:

 • Update na Kalendár Google
 • Mazanie na Kalendár Google

Google Kalendár: Ak je úloha s časom začiatku a nevyplneným koncom, je upravený koniec na začiatok +1 hodina.

Optivus tento typ úlohy podporuje, ale Google Kalendár nie a preto proces synchronizácie nastavuje koniec takejto úlohy na jednu hodinu po začiatku aj pre Optivus.

Redizajn nastavenie synchronizácie úlohy s Kalendárom Google.

Zaškrtávacie pole sa presunulo na dialógu na záložku Podrobnosti. Okrem toho je možné si na dialógu prečítať hodnoty v poliach ID a ETAG. Toto sú interné hodnoty, ktoré nám môžu pomôcť pri určovaní chyby a používajú sa počas synchronizácie úloh.

Google Kalendár: Synchronizácia úloh je povolená pre všetkých Cloud Klientov.

Synchronizácia už nie je vo verzii beta a môžno ju používať.

Google Kalendár: Oprava zobrazenia časov na úlohe z Kalendára Google.

Pri použití funkcie Úlohy/Google Kalendár/Zobraziť úlohy z Kalendára Google nebol čas dobre formátovaný a mohol sa odlišovať až o 2 hodiny.

Google Kalendár: Oprava zapísania dátumu logu podľa časovej zóny Europe/Bratislava.

Táto oprava rieši správny prevod dátumu na logoch počas synchronizácie do našej časovej zóny.