Zoznam zmien 5.72.0.1278

Optivus

Verzia 5.72.0.1278 - 13.1.2022

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Zaškrtávacie pole na firme Aktualizovať stav z Finstat je zastarané.

Toto pole sa už nepoužíva. V minulosti po zaškrtnutí poľa sa raz denne aktualizovali niektoré údaje. Toto ale časom začalo spôsobovať preťaženie servera a preto sme túto funkciu z programu odstránili.

Kasa

Demo fiskál vytvára žurnál predaja.

Obsahuje však iba vymyslené údaje v poliach UID, OKP a JCD.

V žurnáli predaja na kase sa dajú zapnúť stĺpce s hodnotami hotovosť, karta a stravné lístky.

Takto si možno lepšie skontrolovať, koľko hotovosti by ste mali mať v pokladni.

Žurnál predaja na kase sa dá filtrovať podľa dátumu.

Toto je pomôcka na kontrolu, koľko by mala byť za daný deň hotovosť v pokladni po predaji na kase.

Optivus všeobecne

Administrátor môže nastavenie stĺpcov v ľubovoľnej tabuľke skopírovať iným užívateľom.

V nastavení stĺpcov na tabuľke na záložke Kopírovať vyberie užívateľa so vzorovým nastavením a medzi cieľmi zaškrtne tých, ktorým sa to má nastaviť. Potom sa to skopíruje tlačidlom Kopírovať.

Optivus podporuje odosielanie dlhých SMS cez API.

Ak je dlhá SMS (viac ako 160 znakov), program ju nedovolí odoslať a vypíše hlásenie, že si to treba zaškrtnúť v položke Dlhá SMS. Pozor na to, že takáto SMS je účtovaná 2x.

Finstat - Optimalizácia prístupu.

Program si ukladá podklady podľa IČO z Finstat databázy na 24 hodín. Znižuje to zaťaženie servera a urýchľuje to prácu pri vytváraní spisov a faktúr.

Na užívateľskej vlastnosti možno nastaviť, že je neviditeľná.

Bude síce stále uložená v databáze, ale nebude sa zobrazovať v detailoch, stĺpcoch alebo v editore vlastností. Takto môžete dočasne ukryť vlastnosť, pri ktorej sa domnievate, že ju už nebudete potrebovať.

V zozname užívateľských vlastností sa v názve zobrazuje aj možnosť filtrovania, neviditeľná a multihodnota.

Nastavenia sú zobrazené pomocou skratiek v tvare [FMN].

Na užívateľskej vlastnosti, pokiaľ je vyplnená už nejaká hodnota, sa nedá meniť Typ.

Vedľa ovládacieho prvku je uvedený počet vyplnených hodnôt. Ak je väčší ako 0, nemôžete meniť typ premennej. Toto zabraňuje možnému problému, keď omylom zmeníte typ na iný, a všetky hodnoty akoby zmizli, pretože sa uź jedná o nový dátový typ.

Redizajnovanie dialógu na nastavenie stĺpcov v tabuľke.

Teraz má dialóg dve záložky. V prvej si zaškrtávate stĺpce a na druhej záložke si môžete skopírovať nastavenie od iného užívateľa.

Osoby

Upravenie zobrazenia typu kontaktu na záložke Osoby, detail Kontakty.

V stĺpci Typ sa nezobrazovala žiadna hodnota.