Zoznam zmien 5.66.0.1262

Optivus

Verzia 5.66.0.1262 - 31.8.2021

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Oprava mätúceho správanie funkcie Z Finstat podľa IČO.

Funkcia teraz upozorní na duplicitné IČO len vtedy, keď sa jedná o ďalšie záznamy v databáze firiem a ignoruje ten záznam, na ktorom sa práve robí úprava. Funkcia aj lepšie upozorní na zmeny, ak sa tlačidlo Z Finstat stlačí na existujúcej firme. Vypíše všetky zmenené položky.

Obchod

Tlačidlo Iba text na riadku faktúry resetne viac položiek, takže je riadok reportu bez zbytočných núl.

Toto tlačuidlo slúži na výrobu oddeľovacích riadkov na faktúre. Na niektorých stĺpcoch ale ostali aj napriek tomu nuly. Táto úprava to rieši.

Filtrovanie prijatých objednávok podľa poľa Užívateľ.

Na objednávke sa nachádzajú dve podobné polia - vystavil a užívateľ. Teraz možno filtrovať podľa oboch. Môžete to využiť napríklad na to, že v poli Užívateľ budete vyznačovať toho, kto sa bude danej objednávke venovať.

Pridanie novej položky do faktúry pridáva položku len do nepotvrdeného pohybu.

Ak bol skladový pohyb potvrdený, program pridá položku do nového skladového pohybu. Program postupuje tak, že keď je potrebné vytvoriť položku do pohybu k danému riadku faktúry, program prehľadá zoznam všetkých existujúcich skladových pohybov k faktúre, zoradí si ich podľa vytvorenia v databáze a hľadá prvý, ktorý nie je potvrdený. Ak ho nájde, pridá záznam do neho. Ak ho nenájde, vytvorí si nový skladový pohyb.

Na reporte vystavenej faktúry možno vytlačiť umiestnenie tovaru na sklade.

Ak potrebujete šetriť papierom a chcete vytlačiť iba vystavenú faktúru, môžete na ňu pridať aj umiestnenie tovaru v sklade. Umiestnenie musí byť na skladovú kartu pridané pomocou tlačidla V skladoch na záložke Podrobnosti. Na reporte treba nastaviť v rozšírených vlastnostiach položku Riadky na hodnotu Normálne s umiestnením. Umiestnenie na sklade sa potom automaticky pridá pod názov položky.

Na reporte vystavenej faktúry sú riadky s položkami zarovnané k hornému okraju riadku.

V predchádzajúcej verzii sa formátovalo do stredu a potom boli riadky s dlhšími názvami alebo so zapnutým popisom nie veľmi dobre čitateľné. Po tejto úprave je všetko zarovnané k hornému okraju riadku.

V reporte vystavenej faktúry ak je zapnutá položka s popisom, je lepšie formátovaná.

V prípade, že žiaden popis na skladovej karte nie je, tak na riadku teraz nie je nadbytočný prázdny riadok v mieste, kde sa vypisuje popis skladovej karty.

Pôvodné umiestnenie tovaru na sklade je označené ako zastarané.

Na dialógu skladovej karty je vykreslené červenou farbou s nápovedou, že sa bude odstraňovať. Treba používať už len tlačidlo V skladoch, ktoré umožňuje vyplniť umiestnenie v každom sklade osobitne.

Optivus Klient Cloud

Úvodný výberový dialóg pri štarte verzie Optivus Klient Cloud je zoskupený podľa firiem.

Dialóg na výber databáza je vďaka tomu prehľadnejší, najmä ak máte nastavených viac povolených firiem.

Optivus všeobecne

Oprava editora číselníka sviatkov.

Do číselníka sa nedali užívateľovi pridávať vlastné sviatky.

Výukové videá.

V menu Pomoc/Výukové videá sa zobrazí dialóg, odkiaľ si môžete pozrieť výukové videá k programu. Video sa zobrazí na YouTube po kliknutí na položku. Videá sú zotriedené tématicky do skupín.

Plugin Načúvacie prístroje

Doplnenie kontroly mazania aj pre nadstavbu Načúvacie prístroje.

Kontroluje sa použitie osoby v prístrojoch, lekároch a servise.

Doplnenie súvislostí aj pre nadstavbu Načúvacie prístroje.

Kontroluje sa použitie osoby v prístrojoch, lekároch a servise.

Doplnenie zlučovania osoby aj pre nadstavbu Načúvacie prístroje.

Kontroluje a zlučuje sa použitie osoby v prístrojoch, lekároch a servise.

Úlohy

Oprava prekreslenia tabuľky použité diely po pridaní výdajky.

V niektorých situáciach sa tabuľka neprekreslila. Táto oprava rieši všetky štyri možné spôsoby pridania výdajky k úlohe.

Zariadenia

Na záložke Zariadenia možno používať pohľady na definovanie vlastného zoznamu stĺpcov.

Program dodáva dva vzorové pohľady a ďalšie si môžete definovať sami. Systém pohľadov nahrádza systém nastavenia stĺpcov. Pohľady sa nachádzajú v menu pravej myšky ako samostatné podmenu.