Zoznam zmien 5.65.0.1259

Optivus

Verzia 5.65.0.1259 - 30.8.2021

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Na reporte skladového pohybu možno vytlačiť názov dokladu.

Je to voliteľná položka (Názov) v rozšírených vlastnostiach. Názov dokladu sa vypíše hneď za číslom dokladu.

Editor na upravovanie vzorových výdajok.

Nachádza sa medzi číselníkmi v Menu Číselníky/Obchod/Výdajky vzory.

Oprava nenastavenia niektorých parametrov výdajky po použití funkcie Výdajka zo vzoru.

Na zobrazenom dialógu neboli dobre nastavené ceny položiek.

Redizajn reportu skladového pohybu.

Dizajn sa viac podobá na reporty faktúry a ponuky. Odstránili sa problémy s možnou nesprávnou veľkosťou obrázku podpisu.

Optivus všeobecne

Administrátor môže vymazávať uložené filtre užívateľov.

V predchádzajúcej verzii programu sa dali vymazať iba vlastné filtre. Takto sa potom nedalo zbaviť filtrov užívateľov, ktorí napríklad už v systéme nepracujú. Teraz ich užívateľ s administrátorskými opráavneniami vie vymazať.

Spisy

Do spisu možno pridať výdajku funkciou na pridanie výdajky zo vzoru.

Funkcia sa nachádza v menu Výdajka zo Vzoru na záložke Obchod.

Na záložke Obchod/Skladové pohyby možno pridať výdajku funkciou na pridanie výdajky zo vzoru.

Funkcia sa nachádza v menu Sklad/Nová výdajka podľa vzoru.

Zariadenia

Doplnenie stĺpca Mobil osoby do zariadení.

Stĺpec sa dá voliteľne zapnúť v zozname a nachádza sa aj v detailoch pod zariadením.

Doplnenie odoslania e-mailu na zariadenia.

Na záložke Zariadenia možno odoslať všetkým filtrovaným záznamom e-mail na osobu. Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/E-mail/Všetky osoby. Funkcia podporuje multivýber.

Doplnenie odoslania SMS na zariadenia.

Na záložke Zariadenia možno odoslať všetkým filtrovaným záznamom SMS na osobu. Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/SMS/Všetky osoby. Funkcia podporuje multivýber.