Zoznam zmien 5.63.0.1254

Optivus

Verzia 5.63.0.1254 - 30.6.2021

Zoznam zmien v programe.

Firmy

V číselníku bánk možno vypĺňať stĺpec SWIFT.

Toto je príprava na upravenie reportu faktúry, aby sa v nasledujúcej verzii na faktúre vytlačil za účtom aj názov banky.

Obchod

Oprava výberu firmy do faktúry, ak nefunguje stránka Finstat.

Ak z nejakého dôvodu nebolo možné pripojiť sa na Finstat (napríklad výpadok stránky, výpadok Internetu) počas výberu firmy na faktúru, program síce oznámil chybu, ale nebolo možné vybranú firmu aj tak nastaviť a pole ostalo prázdne. Teraz program v takomto prípade dovolí firmu na faktúru nastaviť aj bez kontroly na Finstat.

Oprava rozseknutia QR kódu na viac strán.

Teraz program celú sekciu podpisu a QR kódu umiestni tak, aby bola celá na jednej strane.

Optivus Klient Cloud

Optivus Klient Cloud može používať aj užívateľ, ktorý má IPv6 pripojenie na Internet.

V tomto prípade si Optivus autzomaticky nainštaluje Cloud SQL Proxy a pripojí sa na server pomocou neho. V nastavení programu si možno vybrať autodetekciu, vynútené používanie alebo zakázanie tejto vlastnosti programu.

Optivus všeobecne

Oprava UTC času na pripomínaní úloh v Cloude.

Na serveroch v Cloude je nastavený UTC čas a to spôsobovalo, že pripomínanie úloh malo oneskorenie 1-2 hodiny. Teraz aj v Cloude program správne rozozná, že už uplynul čas pripomienky a že ju má zobraziť.

Prechod na inštalačný program Inno Setup 6.2.

Minimálna verzia Windows je teraz Windows 7.

Inštalačný program má modernejší vzhľad a možno ho myškou zväčšiť.

To umožňuje napríklad pohodlnejšie čítať licenčnú zmluvu alebo zoznam zmien.

V inštalačnom programe pre Cloud boli odstránené nepotrebné sekcie.

Vďaka tomu je treba počas inštalácie odkliknúť menej obrazoviek s informáciami.

V ľavej dolnej časti programu sa zobrazuje monitor rýchlosti vykonávania príkazov voči databáze.

Zobrazuje sa časový úsek poslednej hodiny. Monitor ukazuje, aký bol priemerný čas vykonávania príkazov v databáze. Rýchlosť je indikovaná farebnými prúžkami. Maximálna výška stĺpčeka je 180 ms. Pre zákazníkov, ktorí majú vlastný SQL serve bude obvyklá hodnota 10-20 ms a zobrazená bude ako kratučká zelená čiara. Zákazníci v Cloude majú dlhšie odozvy a priemer je 50-70 ms. Monitor ukazuje anomálie v pripojení, keď sa môže v sieti obmedziť rýchlosť a v Optivuse sa to prejavuje spomalením práce. Farby indikujúce priemernú rýchlosť sú: zelená, žltá a červená pri priemere nad 100 ms.

Oprava chybového hlásenia o neexistujúcej ceste pri tlači pri používaní Cloud klienta.

Toto sa mohlo zobraziť klientom, ktorí používali iba Cloud klienta na niektorých reportoch.

Optimalizácia kontroly pred mazaním položky pre Cloud.

Pri kontrole pred mazaním sa musí niekedy skontrolovať veľa súvisiacich tabuliek. V Cloude toto trvalo dlho, preto bola táto časť programu výrazne urýchlená.

Osoby

Pri mazaní osôb sa kontroluje, či osoba nie je použitá v súvisiacich tabuľkách.

Ak je záznam použitý, objaví sa hlásenie a program nedovolí vymazať osobu.

Spisy

Chyba pri vkladani mailu do spisu v Outlooku funkciou Optivus: Vložiť do spisu.

Ak bol v Optivuse otvorený spis a v tom spise nemal užívateľ zobrazenú záložku Dokumenty, pri použití tejto funkcie sa síce dokument do spisu vložil, ale potom sa objavilo chybové hlásenie Command text must not be empty. Teraz program tesne pred vložením dokumentu prepne na záložku Dokumenty a chyba sa nebude zobrazovať.

Ak vložíte úlohu do nového spisu, v tom spise je táto úloha hneď zobrazená a označená svetlomodrou farbou.

Po použití funkcie v úlohach, Vytvoriť nový spis pre úlohu sa zobrazil nový spis. Predtým program úlohu v spise hneď nezobrazil (Až po uložení spisu). Teraz je rovno v zozname úloh a je farebne odlíšená.

Ak v spise pridáte novú úlohu, je táto úloha farebne odlíšená.

Takto máte lepšie odlíšené úlohy, ktoré ste pridali počas toho času, čo máte otvorený jeden spis a pracujete v ňom.

Ak v spise pridáte pokračovanie splnenej úlohy, bude táto nová úloha farebne označená.

Takto máte lepšie odlíšené úlohy, ktoré ste pridali počas toho času, čo máte otvorený jeden spis a pracujete v ňom.

Úlohy

Úlohu bez spisu možno vložiť do vzorového spisu.

Na záložke úlohy možno úlohu vložiť aj do vzorového spisu. Funkcia sa nachádza v menu a v rozbaľovacom menu Úlohy/Spisy/Vložiť do vzorového spisu.

Ak v úlohách kliknete na hypertext, po uzatvorení dialógu už neostane kurzor vo forme NoDrag.

V predchádzajúcej verzii programu ostal v tomto prípade kurzor prepnutý na tvar NoDrag namiesto bežného kurzoru, pretože sa program domnieval, že ste chceli úlohu potiahnuť na nový dátum.