Zoznam zmien 5.61.0.1242

Optivus

Verzia 5.61.0.1242 - 30.4.2021

Zoznam zmien v programe.

Obchod

IBAN je na reportoch formátovaný po 4 znaky.

Na všetkých reportoch v obchode. Spolu s touto úpravou boli odstránené aj staré čísla účtov, ktoré sa už nepoužívajú.

Oprava generovania PDF s obrázkami.

V predchádzajúcej verzii sme aktualizovali DLL, ktoré konvertuje HTML na PDF. Nové DLL používa iný spôsob, ako pristupovať k odkazovaným súborom na disku a bolo potrebné upraviť parametre, aby sa obrázky zase vkladali priamo do generovaného PDF.

Nový dizajn reportu Ponuka.

Report je prepracovaný do modernej podoby a umožňuje použiť niekoľko štýlov.

Report Skladové pohyby - zisk s nákladmi na službu.

V reporte sa ako priemerná cena použije nasledovné pravidlo. Na tovare sa použije priemerná cena. Na službe sa použijú náklady ak sú vyplnené, inak je nastavená 0.

Z menu v obchode bola odstránená zastaraná ponuka s popisom.

Všetky požadované vlastnosti tohto reportu má aj normálna ponuka.

Nový dizajn reportu Ponuka v cudzej mene.

Ak je ponuka v cudej mene, použíje sa automaticky tento upravený report. Až na pár drobností má dizajn zhodný s normálnou ponukou.

Optivus všeobecne

Oprava implicitného písma na hlavnom okne programu.

Na niektorých počítačoch nebola správna diakritika na záložkách na spodnom okraji okna. Teraz je tam nastavené písmo Tahoma s našim kódovaním.

Spisy

Dialóg vyhodnotenie nákladov na spisy obsahuje nový pohľad Hrubý zisk.

Obsahuje tie isté údaje ako report Hrubý zisk. Navyše vie rátať jednotlivé hodnoty podľa závislostí nadriadených a podriadených spisov.