Zoznam zmien 5.60.0.1240

Optivus

Verzia 5.60.0.1240 - 31.3.2021

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Optimalizácia rýchlosti zobrazenia dialógu na výber firmy.

Dialóg teraz rýchlejšie pristupuje do databázy.

Obchod

Optimalizácia zobrazenia dialógu Faktúra.

Boli optimalizované prístupy do databázy.

Optimalizácia zobrazenia dialógu Objednávka.

Boli optimalizované prístupy do databázy.

Optimalizácia zobrazenia dialógu Ponuka.

Boli optimalizované prístupy do databázy.

Optivus Klient Cloud

Pri štarte Optivus Klient Cloud si možno zapamätať poslednú databázu, ktorú užívateľ otvoril.

Na výberovom dialógu s databázami je zaškrtávacie pole Zapamätať výber. Po zaškrtnutí si program zapamätá, ktorú databázu ste otvorili naposledy. Toto má zmysel vtedy, ak máte v Cloude viac firiem s ich databázami.

Verzia programu Optivus Klient Cloud si pri štarte kontroluje inštaláciu SQL Server Native Client.

Kontrola ponúkne otvorenie prehliadača, odkiaľ sa dá stiahnuť inštalačný program.

Upravenie procesu spustenia programu vo verzii Optivus Klient Cloud.

Teraz program vôbec nekontroluje cestu, z ktorej bol program spustený. Pri pripojení do databázy v Cloude už táto funkcionalita nie j potrebná.

Vylepšenie kontroly, či bolo potrebné v Cloude povoliť IP adresu klienta.

Teraz program dostane inštrukcie z licenčného servera, ak bolo potrebné nastaviť na proxy serveri IP adresu a v tom prípade sa program pozdrží na jednu sekundu pri štarte, aby mal proxy server dostatok času na upravenie prístupu. Toto zabraňuje občasnému hláseniu pri štarte, že sa nedá pripojiť k databáze.

Administátor vo verzii Klient Cloud môže nastavovať tabuľku povolených licencií Windows na prihlásenie sa do programu.

Dialóg sa nachádza v menu Súbor/Licencie pre Windows. Dialóg umožňuje nastaviť, ktoré Windows sa môžu prihlásiť do databázy. Toto funguje iba v spojitosti s nastavením programu, že sa má prihlasovanie takto kontrolovať.

Optivus všeobecne

Optivus používa lokálnu cache na ukladanie prevažne nemenných údajov.

Teraz Optivus optimalizovane pristupuje do databázy a údaje, ktoré sa minimálne menia, si ukladá lokálne na disk na tom počítači, kde je spustený. To je výhodné v tom, že akonáhle sú údaje v cache, program ich pri nasledovnom využití neberie z databázy, ale z lokálnej cache. Má to výhodu v rýchlosti, pretože v normálnej sieti trvá takýto dotaz približne 10 ms a v prípade Cloudu 50-300 ms. Z cache tieto údaje program získa za 1-2 ms.

Optimalizácia kontroly na zakazovanie niektorých stĺpcov užívateľom.

V programe je možné nastaviť, že niektorí užívatelia nevidia všetky stĺpce. Obvykle to ale skoro žiadny zo zákazníkov nevyužíva. Teraz program pri prvom prístupe k týmto údajom skontroluje, či to je v danej firme nastavené. Ak nie je, tak program úplne vypne tieto kontroly, čo výrazne šetrí prístupy do databázy, ktoré neustále vracali aj tak iba prázdne zoznamy.

Optimalizácia procesu odpájania od databázy.

Optivus používa odpájavý model prístupu k databáze. Tento model je menej náchylný na drobné výpadky v sieti, ktoré nastávajú najmä pri pripojení cez Internet. Teraz Optivus sleduje užívateľovu aktivitu a ak zistí, že s programom aktívne pracujete, pozdrží odpojenie od databázy a tým urýchli nasledujúce prístupy do databázy, ktoré nastanú v počas niekoľkých sekúnd po predchádzajúcej aktivite. Toto spôsobuje, že väčšina činností, ktoré v programe robíte bude rýchlejšia.

Nová verzia konvertora HTML na PDF.

Teraz používame verziu 0.12.6 súboru wkhtmltox.dll.Táto verzia lepšie pracuje s formátovaním tabuliek pomocou kaskádových štýlov.

Nové definície kaskádových štýlov na formátovanie tabuliek.

Ak si na dialógu s reportom stlačíte tlačidlo rozšírené, môžete si v zozname štýlov vybrať, aký štýl sa má použiť. Na výber je niekoľko štýlov. Toto je experimentálna funkcia, takže zatiaľ funguje iba nad zoznamom spisov a firiem. V nasledujúcej verzii programu bude použitá na všetky reporty, ktoré zobrazujú údaje v tabuľkách.

Odstránenie zastaraného kódu na zálohovanie JET databáz.

Kód sa už nepoužíval a zbytočne zväčšoval veľkosť programu.

Osoby

Na dialógu Osoba sa používa cache na prístup k málo sa meniacim údajom.

Dialóg sa zobrazí teraz rýchlejšie o 50-300 ms.

Na dialógu Úloha sa používa cache na prístup k málo sa meniacim údajom.

Dialóg sa zobrazí teraz rýchlejšie o 50-300 ms.

Registratúra

Redizajnovanie okna na vytvorenie vzorového dokumentu.

Okno je väčšie, upravili sa premenné, ktoré vkladali informácie o firme o položky IBAN a SWIFT a pribudlo ak priezvisko kontaktnej osoby.

Vzorové dokumenty umožňujú vytvárať šablóny do súboru s príponou DOCX.

Na dialóg vzorových dokumentov pribudli tlačidlá, ktoré umožňujú priamo ovládať MS Word a vkladať do neho polia s premennými. Premenné sú priamo systémové premenné dokumentu. Toto riešenie umožňuje vytvárať šablóny, ktoré sú stabilnejšie a majú väčšie možnosti ako pôvodné šablóny v XML.

Spisy

Optimalizácia otvárania dialógu spisu.

Boli optimalizované prístupy do databázy a používa sa cacheovanie na tabuľky, ktoré sa často nemenia.

Úlohy

Optimalizácia rýchlosti plánovacie kalendára úloh pre Cloud.

Boli optimalizované prístupy do databázy.

Odstránenie starého kódu na uzamkýnanie upravovaných úloh.

Toto sa už v programe nepoužíva, pretože to spôsobovalo príliš veľa prístupov do databázy v čase, keď bol otvorený dialóg s úlohou.