Zoznam zmien 5.59.0.1230

Optivus

Verzia 5.59.0.1230 - 28.2.2021

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Optimalizácia rýchlosti generovania reportov dochádzky pre Optivus Klient Cloud.

Boli optimalizované prístupy do databázy.

Obchod

Oprava mazania riadku faktúry, napojeného na pohyb.

Pri rozširovaní možností tejto funkcie na vymazanie viac riadkov pomocou hromadného označenia došlo k chybe a síce sa zobrazil oznam o nemožnosti vymazania daného riadku faktúry, ale program napriek tomu riadok vymazal. To viedlo k rozladeniu údajov na faktúre, kde riadkok zmizol a na skladovom pohybe, kde stále ostal.

Optimalizácia rýchlosti prepínania záložiek v obchode pre Optivus Klient Cloud.

Bol optimalizovaný prístup do databázy.

Optimalizácia rýchlosti vytvorenia kópie skladovej karty pre Optivus Klient Cloud.

Bol optimalizovaný prístup do databázy počas vytvorenia kópie a optimalizovala sa aj práca samotného dialógu tak, aby bol prístup do DB čo najrýchlejší.

Optimalizácia rýchlosti vytvorenia faktúry pre Optivus Klient Cloud.

Toto sa týka všetkých možných spôsobov vzniku faktúry, ktorá môže mať približne 10 rôznych podkladových zdrojov.

Oprava príliš malého filtra na skladové karty.

Prednedávnom sme zjednotili vzhľad filtrov. Ak mal užívateľ nastavené vlastné polia vo filtri, panel so stromom skladových kariet bol vtedy veľmi malý. Táto oprava zabezpečuje, aby sa daný panel nezmenšil.

Optivus Klient Cloud

Upravenie úvodného dialógu na výber databázy pre Optivus Klient Cloud.

Dialóg je teraz prehľadnejší a lepšie zobrazuje, ku ktorej firme patrí daná databáza.

Optivus všeobecne

Upravenie timout parametra na pripojenie do DB na 20 sekúnd.

Predchádzajúca hodnota bola nastavená na 10 sekúnd, čo u niektorých zákazníkov spôsobovalo nadmerné zobrazenie hlásenia Lock request time out period exceeded.

Registratúra

Oprava potvrdenia revízie dokumentu pre Optivus Klient Cloud.

Pre Cloud sa nedala operácia dokončiť.

Presunutie notifikácie o pridaní nového dokumentu až po skončení transakcie.

Táto chyba mohla spôsobiť častejšie zobrazenie chyby typu timeout u ostatných užívateľov, ktorí v danej chvíli vôbec nepracovali s dokumentom. Boli na to nutné viaceré podmienky. Aby sa chyba prejavovala, musela byť otvorená záložka Registratúra, muselo sa kliknúť na reset filtra a firma musela mať viac ako 100000 dokumentov v registratúre. Po pridaní nového dokumentu sa počas stále bežiacej transakcie odoslala táto notifikácia a to spôsobilo dlho bežiaci dotaz do databázy, čo občas blokovalo všetkých ostatných užívateľov.

Spisy

Optimalizácia rýchlosti výberu vzorového spisu pre Optivus Klient Cloud.

Bol optimalizovaný prístup do databázy.