Zoznam zmien 5.58.0.1227

Optivus

Verzia 5.58.0.1227 - 31.1.2021

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Optimalizácia otvárania záložky Dochádzka pre Optivus Klient Cloud.

Všetky operácie sú vykonané tak, aby sa Klient počas operácie neodpájal od databázy.

Oprava chyby po pridaní novej priepustky.

Občas sa objavila po pridaní priepustky chyba a priepustka nebola zobrazená v zozname napriek tomu, že v databáze uložená bola.

Oprava chyby po pridaní novej dovolenky.

Občas sa objavila po pridaní dovolenky chyba a dovolenka nebola zobrazená v zozname napriek tomu, že v databáze uložená bola.

Firmy

Optimalizácia rýchlosti záložky Pošta na firme.

Úprava sa robila pre Optivus Klient Cloud, kde zobrazenie tejto záložky mohlo trvať aj desiatky sekúnd.

Obchod

Upravenie pravidiel na povolenie vymazania položky variantu skladovej karty.

V predchádzajúcej verzii sa dala položka vymazať len vtedy, keď bol celý zoznam na priradenie skladových kariet prázdny. Treaz program kontroluje tento zoznam, či sa v ňom nachádza nejaké prepojenie medzi položkou a skladovou kartou. Čiže ak chcete vymazať položku variantu, musíte najprv vymazať všetky prepojenia položky na skladové karty a potom sa dá položka vymazať.

Oprava filtrovania objednávok podľa dátumu, ak sa na objednávke vyplnil dátum a čas.

Ak sa na objednávke vyplnil aj čas a potom sa použil filter podľa dátumu na dnešný deň, objednávka sa nezobrazila.

Import skladových kariet vytvára podrobný log o priebehu importu.

Log sa vytvára v adresári programu v súbore \log\sklad_import.log.

Pri importe skladových kariet možno použiť funkciu na testovací import, ktorá len vypočíta, koľko kariet sa bude upravovať a koľko pridávať.

Doplnili sa 2 funkcie. Nachádzajú sa na tlačidle Import v rozbaľovacom menu. Otestovať import otestuje celý import. Otestovať import pre 1000 riadkov otestuje iba prvých 1000 riadkov. Toto je vhodné použiť pred samotným importom, pretože to ukáže, ak ste niečo omylom zle nastavili a mohli by v sklade pribudnúť stovky nových kariet, ktoré sa mali len aktualizovať.

Import skladových kariet možno robiť aj z CSV súboru.

Funkcia sa nachádza ako rozbaľovacie menu na tlačidle Zo schránky.

Import skladových kariet možno robiť po 50000 položkových blokoch, aby sa dali importovať aj obrovské zoznamy skladových kariet.

Funkcia sa nachádza ako rozbaľovacie menu na tlačidle Zo schránky.

Import skladových kariet zo súboru CSV možno robiť aj výberom riadkov od-do.

Funkcia sa nachádza ako rozbaľovacie menu na tlačidle Zo schránky.

Optimalizácia rýchlosti importu skladových kariet.

Bola optimalizovaná spotreba pamäte a optimalizovali sa prehľadávacie funkcie, ktoré pri veľkých skladoch nad 100000 položiek spomaľovali hľadanie.

Optimalizácia spotreby pamäte pri prepočte stavu na sklade.

Teraz výpočet spotrebuje iba jednu tretinu pôvodne obsadenej pamäte. Vďaka tomu je výpočet aj rýchlejší.

Upravenie importu faktúr z frimy AT COMPUTER pre Cloud.

Úprava odstránila závislosť na súbore at computer.xml. Teraz je potrebné v nastavení programu Práva užívateľov/Faktúry/Faktúry prijaté/Import z AT Computer vyplniť prihlasovacie údaje.

Redizajnovania filtra skladových kariet.

Teraz je aj strom skladových kariet súčasťou samotného filtra a vizuálne zapadá medzi ostatné ovládacie prvky.

Redizajnovanie filtra skladových kariet na výberovom dialógu pre karty.

Bol zjednotený vzhľad filtra so zvyškom programu. Na obrazovke je teraz zobrazených viac riadkov s kartami. Na dialógu je zapnuté stránkovanie (Cloud 100 záznamov, Bežný Optivus 1000 záznamov). Filtrovanie je teraz oneskorené, takže program nefiltruje po každom písmene ale tak, ako je to bežné vo zvyšku programu.

Optimalizácia vytvárania kópie faktúry pre Optivus Klient Cloud.

Všetky operácie sú vykonané tak, aby sa Klient počas operácie neodpájal od databázy.

Na sklade možno nastaviť, že sa prenáša do MoDo.

V predchádzajúcom programe a API sa do MoDo prenášali cez API všetky skladové karty, ktoré splnili podmienky na vyplnenie kódu alebo EAN. Táto úprava prináša to, že sa na každom sklade dá individuálne nastaviť, či sa pri ňom využíva MoDo, alebo nie. Vďaka tomu sa znižuje množstvo údajov, ktoré sú pri synchronizácii s MoDo potrebné preniesť.

Optimalizácia rýchlosti dialógov v obchode pre Optivus Klient Cloud.

Väčšina zobrazených dialógov v Cloude by sa mala zobrazovať výrazne rýchlejšie.

Optivus API


null

Optivus Klient Cloud

Optivus Klient Cloud: V zozname databáz sa nachádza aj položka Nastavenie programu.

Pomocou tejto položky si môžete spravovať identifikačné číslo svojej firmy.

Optivus Klient Cloud: Z jedného klienta sa možno pripájať k databázam viacerých firiem.

Táto funkcia slúži na to, aby sa cez jedného klienta dalo používať viac firiem. To je potrebné napríklad vtedy, ak má jeden majiteľ viac firiem a ku každej má databázu v Cloude. Vtedy je potrebné zadať do klienta v nastavení viac identifikačných čísiel firmy.

V nadpise programu Optivus Klient Cloud sa zobrazuje názov vybranej databázy a firma.

Názov programu má tvar: OptivusCloud - DB - Firma - Pomenovanie databázy.

Optimalizácia rýchlosti zobrazenia dialógu na nastavenie programu.

Optimalizácia prístupu do databázy.

Optimalizácia kontroly novej verzie pre Optivus Klient Cloud.

Predchádzajúce verzie programu mali problémy s ukončovaním samotného programu a niekedy sa počas inštalácie objavovalo hlásenie o spustenom programe Optivus. Teraz bol celý mechanizmus vypnutia programu zmenený a program sa vie ukončiť omnoho rýchlejšie, takže nedochádza ku kolízii počas inštalácie. Súčasne bola kontrola posunutá na skoršie miesto v programe, takže teraz už nie je potrebné sa prihlásiť do programu na to, aby sa stiahla aktuálna verzia spárovaná ku konkrétnej databáze.

Optivus všeobecne

Oznam pri štarte programu, ktory sa zobrazuje červenou farbou pri hornom okraji okna programu.

V nastavení programu Globálne nastavenie/Oznam po štarte sa dá nastaviť oznam, ktorý sa každému užívateľovi zobrazuje červenou farbou pri hornom okraji okna. Toto je vhodné používať vtedy, keď je nevyhnutné, aby sa nejaká informácia dostala ku každému užívateľovi programu. Napríklad pri príležitosti nejakej systémovej odstávky na serveri alebo pri migrovaní databazy na nový server.

Obrázok podpisu je možné uložiť na disk.

Na dialógu podpisu a dialógu s logom pribudlo tlačidlo Uložiť. Tlačidlo funguje iba vtedy, keď je už podpis alebo logo uložené v databáze.

Setup programu je digitálne podpísaný.

Na setup sa teraz pridáva digitálny podpis našej firmy.

Automatické zasielanie logov z programu do úložiska v Cloude.

Teraz užívateľ nemusí vôbec zapínať logovanie u seba. Celý tento proces je plne automatický a každý log je v Cloude uložený na 14 dní. V prípade problémov s programom, stačí nahlásiť čas, kedy problém vznikol a my sme schopní analyzovať log z daného obdobia v celej firme. To nám umožní vysledovať komplikovanejšie procesy s programom, kedy nastal nejaký problém v databáze a môžeme hľadať riešenie komplexne.

Registratúra

Redizajnovanie filtra dokumentov na dialógu na výber dokumentov.

Bol zjednotený vzhľad filtra so zvyškom programu. Na dialógu je zapnuté stránkovanie (Cloud 100 záznamov, Bežný Optivus 1000 záznamov). Filtrovanie je teraz oneskorené, takže program nefiltruje po každom písmene ale tak, ako je to bežné vo zvyšku programu.

Spisy

Optimalizácia rýchlosti reportu e-mail o pridelení a vybavení spisu pre Optivus Klient Cloud.

V Klientovi boli tieto reporty veľmi pomalé.