Zoznam zmien 5.57.0.1218

Optivus

Verzia 5.57.0.1218 - 31.12.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava filtra OP - Dá sa dodať v prípade, že sa presne rovnalo požadované množstvo s množstvom na sklade.

Vo výpočte bola chyba a tovar, ktorý bol na sklade v presnom množstve, ktoré sa zhodovalo s objednávkou, bolo vyhodnotené ako nedodateľné.

Na skladovej karte typu Variant sa dá vytvoriť nová skladová karta do konkrétneho variantu.

Na záložke Variant v poli, ktoré slúži na priradenie jednotlivých skladových káriet k variante použijete pravú myšku a vyberiete funkciu Vytvoriť novú kartu ako variant. Karta dostane meno podľa svojej predchodkyni a meno bude doplnené názvami konkrétnych variantov. Po potvrdení karty sa táto priradí ako variant na danú kombináciu.

Kópia ponuky nastavenej na iného užívateľa ponúkne opravu priradenia podľa toho, kto ponuku vystavil.

Toto zabezpečí, že sa ponuka priradí na správne oddelenie a užívateľa a upravia sa aj jednotlivé položky. Následne sú aj objednávky a faktúry správne priradené a nie je to nutné kontrolovať. Toto spôsobovalo napríklad problémy vtedy, ak ste skopírovali ponuku kohosi, kto vo firme už dávno nepracuje a nepriradili ste správne ponuku a jej položky. Daná chyba sa potom preniesla až do výpočtov zisku pre jednotlivých užívateľov a bolo to potrebné prácne opravovať aj na objednávkach, aj na faktúrach, ktoré z tejto kópie vznikli.

Funkcia Sklad/Prepočty/Hromadne nastaviť uloženie v skladoch teraz umožňuje zmeniť iba filtrované skladové karty.

Funkcia ponúka na výber všetko, alebo len filtrovné skladové karty.

Funkcia Sklad/Prepočty/Hromadne vyčistiť nepoužité uloženie v skladoch teraz umožňuje zmeniť iba filtrované skladové karty.

Funkcia ponúka na výber všetko, alebo len filtrovné skladové karty.

Na dialógu Manko a prebytok sa doplnila funkcia Nastav nevyplnené na 0.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky. Funkcia uľahčuje vyplnenie podkladov. Užívateľ si vyplní to čo našiel podľa svojich podkladov a touto funkciou nastaví, že ostatné položky v sklade nenašiel a vytvorí si podklad pre manko.

Na dialógu Manko a prebytok sa doplnila funkcia Záloha tabuľky do schránky.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky. Funkcia uľahčuje vyplnenie podkladov. Ak nestihnete vyplniť podklady, tak si ich takto skopírujete do schránky a môžete si ich vložiť napríklad do Excelu.

Na dialógu Manko a prebytok sa doplnila funkcia Obnoviť tabuľku zo schránky.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky. Funkcia uľahčuje vyplnenie podkladov. Užívateľ má vytvorenú zálohu funkciou Záloha tabuľky do schránky. A z nej si obnosí stav pre jednotlivé skladové karty.

Oprava funkcie Prevodka z prijatej objednávky, keď v objednávke boli riadky bez skladovej karty.

Predtým vznikali v skladovom pohybe riadky, ktoré neboli napojené na žiadnu skladovú kartu. Po oprave do pohybu dostanú iba tie riadky z objednávky, ktoré sú napojené na skladovú kartu.

Oprava funkcie Prevodka z prijatej objednávky na cieľový sklad, keď v objednávke boli riadky bez skladovej karty.

Predtým vznikali v skladovom pohybe riadky, ktoré neboli napojené na žiadnu skladovú kartu. Po oprave do pohybu dostanú iba tie riadky z objednávky, ktoré sú napojené na skladovú kartu.

Oprava padania funkcie Objednávky/Zobraziť stav dodania, keď bolo zapnuté stránkovanie.

Ak bolo zapnuté stránkovanie, zapnutie funkcie v menu spôsobilo chybu.

Funkcie na zapnutie a vypnutie databázovej spúšte pre e-shop.

Funkcia sa nachádza v menu Nástroje/Databázové spúšte. Pomocou nej je možné podľa potreby spúšte povoliť, alebo zakázať. Ak nemáte e-shop, tak si spúšte nepovoľujte, lebo to má vplyv na rýchlosť systému. Od tejto verzie programu sú spúšte implicitne vypnuté.

V reportoch sa správne vytvoria hypertexty na skladové karty, ak sa používajú šesťmiestné čísla.

Predchádzajúca verzia v reporte vytvorila iba 5-miestny hypertext, ktorý nebol funkčný.

Oprava zobrazenia čísla skladovej karty na dialógu Manko a prebytok, ak sa používa šesťmiestne číslo skladovej karty.

V predchádzajúcej verzii bolo na dialógu číslo orezané o poslednú číslicu.

Pri importe skladových kariet zo schránky sa vytvorí podrobný log.

Log sa zobrazuje v ďalšej záložke a pri každom riadku podrobne vypíše, či sa našla nejaká zhoda so skladovou kartou, ktorá už je v databáze.

Pri importe skladových kariet sa nové karty vytvárajú s 5 alebo 6 číslicami podľa nastavenia v programe.

V predchádzajúcej verzii sa vytvárali vždy iba s 5 číslicami. Medzitým sme ale do programu doplnili nastavenie, ktoré umožňuje vytvoriť kartu aj s 6 číslicami. Teraz je aj import kariet takto nastavený.

Import skladových kariet v transakcii, ktorú je možné potvrdiť alebo zrušiť.

Teraz celá operácia prebehne, zobrazí sa log a užívateľ musí tlačidlom zmeny potvrdiť. Má to tú výhodu, že ak niečo urobil zle, tak v logu vidí čo narobil a môže sa rozhodnúť prípadne celú operáciu zrušiť.

Optivus Klient Cloud

Do Cloudu možno posielať dokumenty, ktoré majú viac ako 10 MB.

Veľkosť súboru teraz nie je limitovaná. Optivus súbor automaticky pošle po menších častiach a v Cloude ich spojí dokopy.

Optivus všeobecne

Licenciu k programu si možno stiahnuť iba cez tlačildlo Online.

Boli odstránené tlačidlá na zastaraný spôsob aktualizácie licencie.

Registratúra

Hromadne možno do Cloudu poslať aj dokumenty väčšie ako 10 MB.

Teraz je veľkosť odosielania neobmedzená.