Zoznam zmien 5.56.0.1215

Optivus

Verzia 5.56.0.1215 - 18.12.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Na reporte ponuky, objednavky a faktury v cudzej mene sa tlačí aj kurz a dátum.

Na reporte je to uvedené v tvare kurz 1 EUR = 1,XX USD ku dňu YY.

Na reporte prijatej objednávky v cudzej mene sa zobrazuje umiestnenie v sklade pri položkach.

Je to voliteľný stĺpec a zobrazuje sa na začiatku tabuľky položiek za položkou kód.

Oprava chyby po presune položky v strome skladových kariet, ak sa položka potiahla mimo stromu.

V predchádzajúcej verzii to spôsobilo poškodenie hierarchie položiek, ktorá sa musela následne opravovať v databáze. Teraz program nedovolí potiahnuť položku mimo existujúceho stromu.

Na reporte faktúry v cudzej mene sa dá zobraziť rozpis DPH v EUR.

Je to ako voliteľná položka v rozšírených vlastnostiach reportu.

Ak sú na faktúre, objednávke a ponuke položky a nastaví sa zahraničná mena, program sa pýta, ako má nastaviť DPH.

Možno si vybrať bez DPH alebo ponechať pôvodnú DPH.

Import z MODO ignoruje nevyplnené umiestnenie a nezmení umiestnenie danej skladovej karty na sklade.

Teraz import postupuje tak, že umiestnenie zmení iba vtedy, ak je reťazec umiestnenia s nenulovou dĺžkou.

Pri importe príjemky z MODO sa do poznámky na vytvorenom pohybe zapíše zmena umiestnenie skladových kariet.

Do poznámky na príjemke sa zapíšu iba tie umiestnenia, na ktorých došlo ku zmene.

Pri importe inventúry z MODO sa do poznámky na vytvorenom pohybe zapíše zmena umiestnenie skladových kariet.

Do poznámky na inventúrnom pohybe sa zapíšu iba tie umiestnenia, na ktorých došlo ku zmene.

Pri importe príjemky a inventúry z MODO sa na skladovej karte do logu zapisuje zmena umiestnenia.

V histórii skladovej karty je zalogovaná každá zmena umiestnenia, ktorá vznikla cez MODO.

Ak je nastavená pre skladové pohyby Úprava predajnej ceny na pohybe, potom môže meniť pri editácii aj pole cena.

Toto pole sa za normálnych okolností dá meniť na výdajke iba v okamihu pridania novej položky.

Optivus Klient Cloud

Užívateľ prihlásený do Cloudu si môže skontrolovať svoje prihlásenia v menu Pomoc/Moje prihlásenia do programu.

V zozname si môže skontrolovať jednotlivé mesiace a v každom mesiaci vidí zoznam, z akého počítača sa prihlásil a odkedy dokedy pracoval s programom.

V Cloude existuje administrátor CloudAdmin, ktorý slúži na systémovú správu databázy.

Tohoto užívateľa nemôžete upraviť ani vymazať. Nezobrazuje sa v zoznamoch. Pod jeho kontom sa nedá normálnym spôsobom prihlásiť do programu. Tento administrátor je určený len na správu systému.

V Cloud Klientovi nie je možné použiť funkcie na blokovanie prihlásenia do programu.

Administráciu takejto databázy vykonáva naša firma.

V Cloud Klientovi nie je možné vytvárať a mazať demo databázy.

Všetky databázy v Cloude spravuje naša firma.

Administrátor prihlásený do Cloudu si môže skontrolovať všetky prihlásenia v menu Pomoc/Všetky prihlásenia do programu.

Takto si vie v každom mesiaci skontrolovať, ktorí užívatelia v systéme pracovali.

Optivus Klient Cloud si pri spustení lokálne nekopíruje niektoré súbory.

Klient sa líši voči normálnemu Optivusu v tom, že je obvykle nainštalovaný lokálne. A preto nepotrebuje skopírovať niektoré súbory zo sieťového disku, aby bol štart programu rýchlejší.

Optivus všeobecne

Užívateľ nemôže meniť meno a priezvisko na hlavnom administrátorovi.

Zablokovali sme to, pretože občas sa užívatelia snažili pracovať v programe ako administrátor a toto konto je určené iba na administráciu systému a mnohé funkcie nemôže používať.

Plánovanie

Oprava zobrazenia chyby na dialógu Ganttov diagram spisov s plánom.

Chyba bola spôsobená nesprávnym nastavením kalendára na dialógu. Teraz dialóg použije bežný 5-dňový pracovný kalendár na výpočty grafu.

Registratúra

Funkcia na hromadné presunutie dokumentov do Cloudu.

Pokiaľ získate Optivus, ktorý môže ukladať dokumenty do Cloudu, administrátor má v registratúre nástroj, pomocou ktorého môže všetky dokumenty presunúť z databázy do Cloudu.

Spisy

Optimalizácia rýchlosti otvárania spisov.

Optimalizované kvôli Optivus Klient Cloud.

Úlohy

Optimalizácia rýchlosti otvárania dialógu úloh.

Optimalizované kvôli Optivus Klient Cloud.

Zariadenia

Nové stĺpce telefón a e-mail v tabuľke zariadenia.

Tieto stĺpce boli v minulej verzii doplnené do detailov. Teraz sa dajú zapnúť aj v tabuľke so zariadeniami.