Zoznam zmien 5.55.0.1210

Optivus

Verzia 5.55.0.1210 - 30.11.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Na skladovej karte sa do histórie zapíše zmena umiestnenia, ktorú ručne zapísal užívateľ.

Cez dialóg skladová karta a tlačidlo Umiestnenie.

Na účte možno nastaviť jeho spárovanie so zahraničnou menou.

Funguje to nasledovne. Ak máte viac firemných účtov a používate ich vtedy, keď vystavujete faktúru v inej mene, môžete každý účet označiť danou menou. Na dialógu účtu je pomocné tlačidlo, ktorým si vyplníte menu z pripraveného zoznamu. Môžete ju vyplniť pre jednu menu (napr. USD), ale aj pre viac mien (napr. USD, GBP). Vtedy vytvorte zoznam oddelený čiarkami. Ak potom vystavíte faktúru v zahraničnej mene a nájde sa zhoda s niektorým účtom, ten účet sa automaticky nastaví aj na faktúre. Podobne to funguje aj na ponuke a prijatej objednávke.

Hromadné mazanie riadkov faktúry priamo na dialógu novej faktúry.

Toto funguje iba na takej faktúre, kde riadky nie sú napojené na skladové pohyby. Napríklad takáto faktúra vznikne pri stornovaní a vy sa chystáte stornovať iba jeden riadok z X riadkov. Vtedy si môžete pomocou Ctrl-M zapnúť multivýber na riadkoch faktúry, označiť ostatné riadky a dať ich vymazať hromadne.

V dialógu na mazanie riadku faktúry sú doplnené stĺpce kód a EAN.

Nové stĺpce pomáhajú lepšie identifikovať hľadané skladové karty.

Na faktúrach, objednávkach a ponukách sa kurz NBS vyberá v dialógu, kde je zobrazená história kurzu za posledných 90 dní.

Predtým sa vyberalo iba z aktuálnej ponuky kurzov za predchádzajúci deň.

Na reporte prijatej objednávky sa zobrazuje umiestnenie v sklade pri položkach.

Je to voliteľný stĺpec a zobrazuje sa na začiatku tabuľky položiek za položkou kód.

Na dialógu objednávky sa v účte uprednostňuje v zobrazení IBAN a SWIFT.

Toto sa zjednotilo s faktúrami, kde je to tak nastavené už dlhší čas.

Na dialógu ponuky sa v účte uprednostňuje v zobrazení IBAN a SWIFT.

Toto sa zjednotilo s faktúrami, kde je to tak nastavené už dlhší čas.

Na dialógu faktúry pribudlo k nastaveniu zahraničnej meny aj pole s dátumom, ku ktorému dňu je kurz.

Program to automatický vyplní podľa dňa, ktorý máte na výberovom dialógu kurzov. Obvykle použijete kurz k predchádzajúcemu dňu, ktorý je v ponúknutej tabuľke prvý v zozname. Pole pribudlo aj na objednávke a na ponuke.

Optivus Klient Cloud

Optivus Klient pre Cloud si pri prvom spustení vyžiada identifikačné číslo firmy v Cloude.

Podľa tohto čísla identifikuje firmu a sprostredkuje jej následne pripojenie k databáze.

Optivus Klient pre Cloud sa spojí s licenčným serverom a overí, či sa môže pripojiť.

Overenie môže zlyhať napríklad vtedy, ak sa nedá pripojiť na licenčný server, nezadali ste správne firemné ID, nemáte povolené pripojenie do Cloudu.

Optivus Klient pre Cloud zobrazuje zoznam prístupných databáz tak ako sú evidované na zákazníka v Cloude.

Vizuálne je to rovnaké, ako pri normálnom Optivuse. Užívateľ si vyberie databázu a precuje s ňou. Navonok nevidí žiaden rozdiel, iba je pripojený ku databáze, ktorá sa nachádza v Cloude.

Optivus Klient pre Cloud nevyžaduje autorizáciu počítača a nastaví práva k jednotlivým modulom podľa nastavenia v Cloude.

V Cloud verzii nie je potrebné autorizovať počítač a nenastavujete si prístup k modulom cez zaslané licenčné číslo.Toto všetko je vyriešené automaticky a užívateľ si iba spustí klienta a pracuje s tým, čo má nastavené.

V dialógu O programe sa korektne zobrazuje informácia o veľkosti databázy.

Cloud databáza nepoužíva na skladovanie súborov Filestream a táto informácia bola uvedená s nesprávnou hodnotou.

V dialógu O programe sa cenzúruje prístupové meno a heslo spojenia do databázy.

Citlivé informácie o spojení sú nahradené znakmi [***]. Databáza v Cloude je prístupná na základe jedinečného mena a hesla pre každú databázu samostatne.

Optivus všeobecne

Číselník sviatkov pre rok 2021.

Aktualizovaný kalendár.

Oprava možného zobrazenia citlivých údajov na dialógu Telefónny zoznam.

Ak došlo k nejakému zlyhania prístupu do databázy, mohlo sa stať, že užívateľovi zobrazilo aj citlivé údaje ostatných užívateľov. Teraz sa už citlivé údaje vôbec nečítajú z databázy užívateľov.

Registratúra

K dokumentu uloženému v Optivus Cloud sa dajú stiahnuť metadáta.

Táto informácia sa dá zobraziť pomocou tlačidla Metadáta na dialógu Informácie o dokumente. Okrem metadát, ktoré sú uložené internýms ystémom Google Cloud sa tam ukladá názov pôvodného súboru, IP adresa počítača, odkiaľ bol súbor odoslaný, ID vtedy prihláseného užívateľa a ID dokumentu, ku ktorému sa súbor nahráva. Tieto údaje sú určené primárne na rekonštrukčné práce po obnovení databázy, ak došlo k nejakému pádu databázy a bolo potrebné obnoviť databázu zo zálohy.

Spisy

Na reporte prijatej objednávky sa zobrazuje číslo spisu, ak je objednávka vložená v spise.

Číslo spisu je uvedené v zátvorke za číslom objednávky.

Zariadenia

Nové stĺpce telefón a e-mail v detailoch zariadenia.

Oba údaje sú aj pre firmu aj pre osobu na prístroji.