Zoznam zmien 5.53.0.1203

Optivus

Verzia 5.53.0.1203 - 31.8.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Na záložke Obchod možno vytvoriť z označenej príjemky výdajku.

Prenesú sa všetky položky z príjemky.

Storno faktúry na rovnaký sklad.

Pri stronovaní faktúry si teraz môžete vybrať, či sa má stornovať na Hlavný sklad (pôvodné spravanie), alebo na ten istý sklad, z ktorého bola faktúra vyskladnená.

Položky faktúry možno mazať multivýberom.

Na špecializovanom dialógu na mazanie riadkov faktúry sa teraz riadky, ktoré sa majú vymazať, označujú multivýberom. Predtým ich bolo potrebné označovať po jednej tlačidlom.

Oprava špeciálneho správania triggera nad tabuľkou skladových kariet.

Pravdepodobne sa to prejavovalo iba na SQL serveri v. 2012.

Dialógové okno Text pred (za) faktúrou bolo zväčšené.

Okno je teraz 3x širšie.

Optivus všeobecne

Akékoľvek sťahovanie údajov z internetu je teraz formátované v kB a MB.

Predtým sa údaj zobrazovaj vždy iba v bajtoch. Formátovanie na kB a MB je prehľadnejšie.

Registratúra

Neblokujúca verzia vkladania dokumentov do registratúry.

Toto je experimentálna verzia, ktorá by v budúcnosti mala nahradiť normálne vkladanie dokumenov. Funguje tak, že dokument vkladá v samostatnom neblokujúvom vlákne. Ovplyvňuje vtedy iba minimum tabuliek a mala by priniesť výrazne menej situácií, keď sa v programe objaví hlásenie o stave deadlock. Funkciu vieme aktivovať na diaľku na konkrétnu databázu.

Oprava odosielania dokumentov do Optivus Cloud.

Občas sa mohlo objaviť chybové hlásenie a súbor sa do Cloudu neuložil.

Sťahovanie dokumentu z Optivus Cloud je indikované pomocou posuvníka, ktorý ukazuje priebeh sťahovania.

Posuvník sa zobrazí po kliknutí na hypertext.

Spisy

Kópia faktúry v spise.

V spise možno urobiť z označenej faktúry kópiu. Funkcia sa nachádza v kontextovom menu Faktúry a iné/Kópia faktúry.