Zoznam zmien 5.52.0.1201

Optivus

Verzia 5.52.0.1201 - 31.7.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava reportu Zoznam faktúr pri zapnutom stránkovaní.

Teraz už zobrazí všetky faktúry, ktoré zodpovedajú filtru.

Ak sa robí z objednávky prevod na jeden sklad, možno súčasne vybaviť aj objednávku.

Program sa po vytvorení prevodiek opýta, či má aj vybaviť objednávku.

Pri vytvorení prevodiek na jeden sklad si možno vybrať, či sa má program prepnúť na záložku so skladovými pohybmi.

Pýta sa to v rovnakom kroku, ako sa overuje, či sa má objednávka vybaviť.

Oprava uloženia skladového pohybu bez položiek.

Chyba sa začala prejavovať po optimalizácii ukladania skladových pohybov. Optimalizácia nerátala s tým, že v pohyb može niekedy vzniknúť aj bez položiek.

Optivus všeobecne

Oprava zobrazenie e-mailu z Outlooku na dialógu Integrátor.

Niekedy sa program pri tejto operácii zatvoril.

Požiadavky

Doplnenie filtra verzie v požiadavkách o nepriradenú verziu.

V rozbaľovacom zozname pribudla položka Nepriradená.

Registratúra

Na dokumente možno vyznačiť prepojenie na osobu.

Oosobu možno zobraziť aj v stĺpcoch tabuľky a filtrovať podľa nej.

Nahranie dokumentu registratúry na Optivus Cloud.

Verzia Optivusu, ktorá podporuje prácu s Optivus Cloud vie nahrať dokument registratúry do úložiska v Cloude.

Stiahnutie dokumentu registratúry z Optivus Cloud.

Verzia Optivusu, ktorá podporuje prácu s Optivus Cloud vie stiahnuť dokument registratúry z úložiska v Cloude.

Oprava vloženia e-mailu z Outlooku do nového spisu na dialógu Integrátor.

Niekedy sa program pri tejto operácii zatvoril.

Stiahnutie dokumentu registratúry z Optivus Cloud na revíziu.

Verzia Optivusu, ktorá podporuje prácu s Optivus Cloud vie stiahnuť dokument registratúry z úložiska v Cloude.

Spisy

Zobrazenie veľkosti vyraďovaných spisov na dialógu Výber archívneho roku.

Teraz dialóg ukazuje počet dokumentov, počet súborov v dokumentoch a veľkosť zaberaného priestoru v MB.

Zobrazenie hypertextu v zozname spisov na vyradenie na dialógu Položka archívu.

Pomocou hypertextu si môžete skontrolovať spisy pred vyradením.

Zobrazenie veľkosti vyraďovaných spisov na dialógu Položka archívu.

Teraz sa dá lepšie zistiť, aké spisy sa v danom vyraďovacom procese nachádzajú.

Funkcia na kopírovanie URL dokumentov cez API je prístupná aj v spise v zozname dokumentov.

Funkcia sa nachádza v nemu pravej myšky Akcie/Skopírovať cestu k dokumentu cez API. Aj na záložke Registratúra je prístupná cez menu pravej myšky.