Zoznam zmien 5.51.0.1198

Optivus

Verzia 5.51.0.1198 - 29.6.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Upravenie prepočtu stavu na sklade pri skladovom pohybe tak, aby prepočítal iba tie skladové karty, ktoré sa nachádzajú v pohybe.

Táto úprava výrazne skráti vytvorenie skladového pohybu v prípade, že sú v databáze veľké množstvá skladových kariet. Obplyvňuje aj export skladových kariet cez API do e-shopu, kde je cez API prenášané výrazne menšie množstvo zmenených skladových kariet.

Optimalizácia rýchlosti otvárania dialógov v obchode.

Optimalizácie sa sústredili na dialógy skladového pohybu, výberu skladových kariet a faktúry. Teraz sa zoskupujú prístupy do databázy, čo by na mnohých miestach v programe malo priniesť úsporu 100-2000 ms.

Prevod objednávky z viac skladov na jeden sklad.

Funkcia umožňuje aj v obchode aj v otvorenom spise použiť funkciu Prevodky na cieľový sklad. Vo funkcii si vyberiete cieľový sklad, potom prozgram zobrazí tabuľku s navrhovanými prevodkami na tento sklad, ktoré sú navrhnuté podľa nastavenia na jednotlivých položkách objednávky. A potom už len vytvárate jednotlivé prevodky a potvrdzujete ich. Funkcia sa hodí vtedy, ak máte napríklad jeden sklad, na ktorom vám zamestnanec kompletuje objednávku. Teraz na daný sklad veľmi rýchlo vytvoríte všetky prevodky.

Optivus všeobecne

Oprava editácie užívateľských vlastností, ktoré sa nezobrazili v okne editora.

Chyba sa prejavila pri editáciii vtedy, ak bolo na danom objekte Optivusu viac užívateľských vlastností rovnakého typu.

Spisy

Upravenie odosielania e-mailu na duplikované e-maily.

Teraz program kontroluje zoznam e-mailov a ak už na rovnaký e-mail odoslal vygenerovaný e-mail, nepridá rovnakú adresú znova. Toto funguje aj na odoslanie cez MAPI aj priamo cez SMTP. Súčasne program spresňuje v zozname, ak sa jedná o e-mail, ktorý bol nastavený ako pridelený alebo vybavený spis na firme. Program tearz do zoznamu e-mailov napíše aj dôvod, prečo sa tam daný e-mail objavil.