Zoznam zmien 5.50.0.1197

Optivus

Verzia 5.50.0.1197 - 31.5.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava reportov v obchode, ktoré sú naviazané na vystavené faktúry v prípade, že bolo zapnuté stránkovanie.

Predtým program použil na vytvorenie reportu iba údaje, ktoré boli na aktuálnej stránke. Zoznam opravených reportov: FV Položky, užívatelia, oddelenia; Faktúry - predané množstvá; Faktúry - zisk; Faktúry - obrat; Faktúry - zisk podľa firiem; Faktúry - obrat podľa firiem; Faktúry - zisk podľa fakturanta; Faktúry - obrat podľa typu; Faktúra - zisk poľa firiem (+textove); Faktúra - obrat podľa firiem (+textove); Predaj podľa stromu skladových kariet; Predaj podľa stromu skladových kariet podľa užívateľov

Oprava OLAP v obchode, ktoré sú naviazané na vystavené faktúry v prípade, že bolo zapnuté stránkovanie.

Vystavené faktúry v dátovej kocke.

Oprava exportu faktúr v obchode, ktoré sú naviazané na vystavené faktúry v prípade, že bolo zapnuté stránkovanie.

Export na pravú myšku v zozname faktúr.

Oprava výpočtu zisku položiek storno faktúr v reporte Predaj podľa stromu skladových kariet.

V prípade storna bol zisk chybne vypočítaný ako súčet priemernej a predajnej ceny.

Registratúra

Odstránenie zastaraného kódu na prácu s STS súbormi v dokumentoch.

STS súbory sa už v programe nepoužívajú.

Prepracovanie funkcie na spracovanie e-mailu z Outlooku.

Funkcia bola upravená tak, aby nebolo potrebné nainštalovať plugin do programu Outlook. Treaz je funkcia prístupná v menu Pomoc/Outlook - spracovať e-mail. Funkcia sa vtedy pripojí na spustený Outlook a použije označený e-mail v Outlooku. Na zobrazenom dialógu boli redizajnované ovládacie prvky a pribudla možnosť vložiť do registratúry aj časť z e-mailu.

Spisy

Z menu v spisoch bola odstránená zastaraná položka Spisy/Informácie o STS.

Zmena súvisí s odstraňovaním pozostatkov systému na ukladanie dokumenov, ktoré sa používali v databázovom systéme Jet.

Oprava problému duplikovania užívateľských vlastností.

Chyba sa prejavovala tak, že na spisoch sa objavilo cybové hlásenie o nemožnosti zapísania hodnoty X, Y do stĺpca s názvom idp_ZZ. A program sa následne zasekol. Teraz sa objaví presnejšie hlásenie o riadku, kde sa problém vyskytol. Program bude ďalej pokračovať a pri editácii užívateľských vlastnosti spisu, kde problém vznikol, pomôže s opravením správnej hodnoty.