Zoznam zmien 5.43.0.1178

Optivus

Verzia 5.43.0.1178 - 30.11.2019

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava výpočtu bilancie v reporte dochádzky za mesiac, keď sa použilo celodenné náhradné voľno.

Po úprave sa o 8 hodí zodvihne bilancia, takže už to vo výslednej hodnote nechýba.

Oprava výpočtu bilancie v reporte dochádzky za mesiac, keď sa použilo náhradné voľno ako prerušenie.

Vo výpočte bolo potrebné zmeniť znamienko, pretože vďaka chybe sa potom náhradné voľno odpočítavalo a výsledok nebol správny.

Kasa

Komunikácia s eFT4000B pomocou tlačového manažéra.

Ekasy úplne nahrádzajú pôvodné kasy, ktoré sa používali do konca roku 2019.

Oprava výberu zapamätaného filtra v histórii predaja na kase.

Po výbere sa síce filter nastavil, ale nedošlo k prepočtu tabuľky s údajmi.

Na záložke Kasy sa zobrazuje žurnál predaja na nových e-kasách.

Nové e-kasy ku každej transakcii vydajú dve identifikačné čísla UID a OKP. Tieto čísla sa zobrazujú v histórii transakcií a slúžía napríklad na overovanie existujúcich dokladov na Internete.

Úhrady pokladničných dokladov sú prepojené s žurnálom predaja na kase.

Tieto úpravy sú vynútené tým, že napríklad na stornovanie pokladničného dokladu teraz potrebujete UID zo žurnálu.

Stornovať sa dajú iba pokladničné doklady, ktoré sú napojené na žurnál.

Stornovanie vyžaduje na pôvodnom doklade UID v žurnáli. To sa potom aj presne vyznačí na bločku, ktorý pôvodný doklad sa stornoval. Pokiaľ predchádzajúci bloček neprešiel cez ekasu, nepodarí sa ani vytvoriť takýto doklad, ani sa nedá poslať na kasu.

Odstránenie logovania pokladničných dokladov na kase.

Toto súvisí s tým, že všetky bločky sú teraz bezpečne ukladané v chránenom dátovom úložisku, ku ktorému poskytuje prístup samotná ekasa.

Odstránenie všetkých nepodporovaných typov uzávierok.

Ostali iba denná a priebežná uzávierka.

Podľa žurnálu možno tlačiť a zobraziť kópiu ľubovoľného dokladu.

Sú to všetky doklady, ktorým kasa pridelila JCD (jedinečné číslo dokladu).

V histórii predaja na kase sa zobrazuje bloček podľa žurnálu.

Ak je k dokladu viac úhrad, program ponúkne dialóg na výber. To sa môže stať napríklad pri úhradách faktúry, ktoré možno uhradiť čiastočne.

V histórii predaja na kase sa tlačí kópia dokladu podľa žurnálu.

Ak je k dokladu viac úhrad, program ponúkne dialóg na výber. To sa môže stať napríklad pri úhradách faktúry, ktoré možno uhradiť čiastočne.

Pri komunikácii s tlačovým manažérom sa teraz lepšie zobrazuje, na aký súbor sa čaká a koľko bude program čakať na odpoveď.

Opravili sa chyby počas čakania, program presne identifikuje, na aký súbor čaká a aká je časová rezerva. Pri bločku sme to zmenili aj vzhľadom na komunikáciu so servermi, kde je nastavený čas 8 s na komunikáciu so vzdialeným serverom, 16 s na bloček a 1 s na každý riadok bločku. To by malo pokryť všetky bežné predaje a maloo by to byť aj dostatočne rýchle.

Ak nie je priradený sklad ku kase, program vypíše oznam o probléme.

Prejaví sa to potom výpisom chyby index out of bound, pretože program nevie dobre nastaviť sklad do filtra. Treba si potom opraviť nastavenie kasy.

Obchod

Oprava prepočtu stavu na sklade po mazaní skladového pohybu.

V predchádzajúcej verzii program iba upozorňoval na nutnosť prepočítania skladu. Pri veľkom sklade to trvalo veľmi dlho. Teraz sa prepočíta iba stav na dotknutých skladových kartách. Program rozozná nasledovné situácie: vymazanie pohybu, obnovenie pohybu a zmena stavu vymazania pohybu počas editácie.

Oprava zobrazenia skladovej karty po kliknutí na hypertext, ak mal užívateľ právo iba zobraziť skladovú kartu.

V predchádzajúcej verzii sme sprísnili pravidlá po kliknutí na hypertexty alebo tlačidlá vo výberových dialógoch. Omylom sme vypli možnosť otvoriť skladovú kartu len na čítanie, keď to mal uźívateľ nastavené.

Zablokovanie funkcie storna úhrady faktúry na kase.

Táto funkcia bola zablokovaná, pretože tak ako bola implementovaná v predchádzajúcej verzii programu, nie je použiteľná pri e-kasách. Ak vychádzame z toho, že zákazník si želal uhradiť faktúru cez kasu, podal peniaze predavačovi a došlo k vytlačeniu bločku, celá operácia je definitívna. Ak následne niekto namieta, že to tak nechcel, tak je korektný spôsob na opravu taký, že sa pôvodná faktúra vystornuje a na kase sa dá úhrada takejto storno faktúry, ktorá na kase urobí reverznú operáciu k predchádzajúcej a v kase bude potom výsledný sumár nulový. A v programe budete mať obe faktúry a k faktúram aj oba bločky.

Úhrady faktúry, ktoré vznikli na kase sa nedajú vymazať.

Vzhľadom na prepojenie úhrady s žurnálom predaja na kase, nie je už možné, aby sa tieto údaje mazali. Môžete mazať iba úhrady, ktoré boli zapísané normálne.

Zablokovanie funkcie rekonštrukcia čísla faktúry na iné účely.

Teraz užívateľ nemôže zmeniť ponúknuté číslo. V minulosti sa stávalo, že túto funkciu použili užívatelia na zmenu dokladu do iného číselného radu a vďaka tomu rozhodili číslovanie na všetkých ďalších pridávaných dokladoch. Správny postup v takom prípade je označiť faktúru za vymazanú, napísať do poznámky, že to bol omyl a kópiou vytvoriť faktúru v novom číselnom rade.

Pri mazaní riadku faktúry sa teraz prepočítajú iba dotknuté skladové karty.

Predtým sa prepočítal celý sklad, čo trvalo dosť dlho pri skladoch s tisíckami položiek.

Optimalizácia prepočtu na sklade po vymazaní faktúry.

V predchádzajúcej verzii sa prepoćítal celý sklad. Teraz sa prepoćítajú iba dotknuté skladové karty. Toto sa deje na dvoch miestach. Pri použítí funkcie na vymazanie faktúry a aj pri editácii faktúry, keď ju označíte za vymazanú.

Pri mazaní riadku objednávky sa teraz prepočítajú iba dotknuté skladové karty.

Predtým sa prepočítal celý sklad, čo trvalo dosť dlho pri skladoch s tisíckami položiek.

Úlohy

Oprava výpočtu konca úlohy, keď užívateľ mení na druhej záložke minúty.

V programe sa takto dalo dodatočne rozladiť začiatok a koniec úlohy a celkovú dĺžku trvania úlohy v minútach. Teraz sa program správa rovnako, ako keby ste čas v minútach zmenili pomocou rozbaľovacej ponuky s definovaný zoznamom typických dĺžok úlohy.