Zoznam zmien 5.40.0.1170

Optivus

Verzia 5.40.0.1170 - 8.10.2019

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Číselník pre hospodársky rok.

Teraz je možné vytvárať číselník pre hospodárske roky, kde možno presne určiť, kde je začiatok a kde je koniec daného hospodárskeho roku.