Zoznam zmien 5.39.0.1169

Optivus

Verzia 5.39.0.1169 - 30.9.2019

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Na dialógu na výber firiem bola odstránená funkcia TOP 100 záznamov.

Táto funkcia bola zastaraná pre SQL server a plne ju vie nahradiť stránkovanie záznamov. Funkcia spôsobovala problémy v tom, že ak sa záznam nachádzal na pozícii väčšej ako 100, tak ho dialóg pri štarte neoznačil ako aktívny.

Obchod

Pridanie položky zo skladu vo faktúre má viac možností.

Na dialógu faktúry sa teraz objavuje možnosť pridania z viac skladov na jednom dialógub pri viacerých funkciách.

Urýchlenie výpočtu stavu na sklade.

Pri veľkých množstvách tovaru na sklade môže byť úspora času až 50%.

Oprava kontroly predaja do mínusu.

Chybu vyvolali úpravy na výberovom dialógu skladových kariet, kde niekedy nesprávne hlásilo nedostatok tovaru na sklade.

Vylepšenie reportu v obchode Výstupy/Viac/Skladové pohyby - zisk.

Teraz report funguje takto. Ak nie je vo filtri skladových pohybov v polože Číslo skladovej karty nič vyplnené, neobjaví sa žiaden doplňujúci dialóg a report sa vypočita tak ako predtým. Ak je v danej položke niečo vyplnené, zobrazí sa dialóg s dvomi položkami. Ak sa vyberie prvá položka, filter vyberie iba pohyby, ktoré majú danú skladovú kartu a report sa vypočíta pre všetky položky. Ak sa vyberie druhá možnosť, report sa vypočíta iba pre riadky skladového pohybu, ktoré zodpovedajú danému filtru.

Optivus všeobecne

Užívateľa nemožno úplne vymazať.

V predchádzajúcej verzii programu bolo dvojstupňové vymazávanie. V prvom kroku sa preradil užívateľ medzi neaktívnych a v druhom kroku sa dal na druhej záložke úplne vymazať. Teraz sa už úplne vymazať nedá, pretože to spôsobovalo problémy pri neodbornej manipulácii.

Oznamy

Oprava oznamu o spise na osobu pri zmene stavu.

Vtedy v ozname hypertext na osobu nebol. Too sa opravilo sposlu s miernym vylepšením vzhľadu oznamu do modernejšej podoby.

Registratúra

Vloženie súboru do registratúry pomocou techniky Drag-Drop.

Súbor môžete potiahnuť do otvorenej registratúry z desktopu alebo prieskumníka súborov.

Úlohy

V ozname o spise alebo úlohe je zobrazený aj netlačiteľný text.

V predchádzajúcej verzii bol tento text aj v ozname odstránený. Teraz je tento text (v tvare /* xxx */) v ozname zachovaný a je zobrazený šedým italickým textom. To prispieva k lepšej prehľadnosti práce, pretože vaši zamestnanci v ozname poznámkový text vidia, ale na reportoch zákazníkovi je text odstránený.

Číselník sviatkov 2020.

null

Urýchlenie výpočtov v plánovacom kalendári.

Boli optimalizované prístupy do databázy, ktoré by mali urýchliť výpočty 1-5x.

Lepšie ošetrenie práce na záložke Úlohy, keď je užívateľ nesprávne nastavený.

Ak bol napríklad užívateľ nastavený tak, že sa nezobrazuje v ponukách, program v predchádzajúcej verzii vypísal chybu. Teraz sa zobrazí chybové hlásenie, ktoré lepšie zobrazuje príčinu chyby.

Optimalizácia pristupov do databázy na záložke Úlohy, keď je záložka neaktívna.

Teraz neaktívna záložka Úlohy vôbec nepracuje s databázou a údaje obnoví až v okamihu, ako sa prepnete na záložku.