Zoznam zmien 5.38.0.1166

Optivus

Verzia 5.38.0.1166 - 31.8.2019

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Redizajnovanie dialógu Kontaktu.

Boli presunuté ovládacie prvky tak, aby zodpovedali dizajnu celého programu. Niektoré ovládacie prvky boli zmenené tak, aby umožnovali lepšie filtrovanie pri výbere.

Obchod

Funkcia na vyčistenie nepoužitých priradení skladovej karty na konkrétny sklad.

V menu Sklad/Prepočty pribudla funkcia Hromadne vyčistiť nepoužité priradenie na sklad. Vo funkcii si vyberiete sklady, na ktoré sa má funkcia použiť.

Pri importe skladového pohybu z MODO sa importuje aj vtedy, keď daná karta nebola na cieľovom sklade.

Táto úprava umožňuje používať novú funkciu v MODO, kedy nie je potrebné mať vyznačenú skladovú kartu na každom sklade. Pri naskladnení vo verzii MODO 310 sa dá nastaviť, že daná karta nemusí byť na cieľovom sklade a táto úprava umožňuje takýto pohyb správne importovať do programu.

Hromadná prevodka zo skladu na sklad.

Táto funkcia slúži na prevod tovaru z jedného skladu na druhý. Napríklad vtedy, keď sklad idete zrušiť a potrebujete všetok tovar previesť inam. Funkcia podporuje filter, čiže je možné zo skladu previesť aj čiastočne. Prdpokladané použitie je také, že vo filtri skladových kariet si vyberiete konkrétny sklad, vyberiete si typ tovar a použijete funkciu menu Nová hromadná prevodka zo skladu...

Na dialógu položky faktúry sa zobrazuje sklad, z ktorého sa vytvoril skladový pohyb.

Vďaka tomu je jednoduchšie zistiť, čo a odkiaľ ste si do faktúry pridali.

Pridanie novej položky zo skladu do faktúry umožňuje priamo na dialógu pridať tovar z tých skladov, na ktorých sa tovar nachádza.

Pod zoznamom skladových kariet sa zobrazujú tlačidlá s množstvom tovaru na konkrétnych skladoch. Zobrazujú sa iba sklady, na ktorých je nenulové množstvo. Po stlačení tlačidla sa do faktúry pridá skladová karta z daného skladu.

Spisy

V spise možno z prijatej objednávky urobiť prevodku.

Toto uľahčuje prácu ľuďom, ktorí si napríklad v spise z prijatej objednávky potrebujú urobiť prevodku na svoj sklad s tovarom presne podľa objednávky. Následne môžu s tovarom pracovať na samostatnom sklade.

Na dialógu Spis na záložke kontakty sa pri pridaní nového kontaktu nastaví aj kontaktná osoba.

V predchádzajúcej verzii sa priradila na kontakt iba firma.

Na dialógu Spis možno na prvej záložke vytvoriť kontakt na kontaktnú osobu.

Na prvej záložke pribudlo nové tlačidlo na pridanie kontaktu.

Úlohy

Filter podľa firmy v úlohách hľadá aj firmy, ktoré sú nastaveé priamo na úlohe.

Teraz filter hľadá aj podľa priradenia na spise aj podľa priradenia na úlohe.

Filter úloh podľa osoby.

Na záLožke Úlohy možno filtrovať zoznam úloh podľa priradenej osoby priamo na úlohe alebo na spise ako kontaktná osoba.

Ak je na úlohe priradená osoba, vytvorenie nového kontaktu ju prenesie aj na kontakt.

V predchádzajúcej verzii programu sa takto preniesla iba firma.

Vytvorenie kontaktu z úlohy preberie aj priradenie kontaktnej osoby na spise.

Teraz program funguje tak, že analyzuje nastavenie sosoby a firmy na úlohe. Ak je na samotnej úlohe niečo nastavené, potom je toto nastavenie uprednostnené. Ak nie, potom sa použije nastavenie na spise.