Zoznam zmien 5.37.0.1164

Optivus

Verzia 5.37.0.1164 - 31.7.2019

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Stĺpce so stavom vybavenosti objednávky.

V menu možno zapnúť výpočet stavu vybavenosti prijatej objednávky. Po zapnutí sa v troch stĺpcoch objavia hodnoty, ktoré slúžia na zhodnotnie stavu možného vybavenia objednávky. Dá sa zobraziť počet položiek s priradenou skladovou kartou v objednávke, počet takýchto položiek, ktoré majú dostatok tovaru na sklade a zaškrtávacie pole, ktoré ukazuje stav možného vybavenia celej objednávky. Textové položky sa neberú do úvahy. Služby sa berú ako vždy dodateľné. Výpočet treba nastaviť v menu vtedy, keď je potrebné zistiť hodnoty, alebo treba použiť položku vo filtri.

Filter na také objednávky, ktoré možno dodať zo skladu.

Na prijatých objednávkach možno filtrovať tie, ktoré majú dostatok tovaru na sklade.

Vylepšenie mazania importu skladových kariet.

Teraz si program poradí aj s importom, ktorý obsahoval obrovské množstvá skladových kariet.

Skladová karta obsahuje umiestnenie na konkrétnom sklade.

V predchádzajúcej verzii programu sa dalo umiestnenie nastaviť iba na samotnej skladovej karte. Teraz je umiestnenie aj na každom konkrétnom sklade. Na dialógu s množstvom danej skladovej karty sa zobrazuje aj umiestnenie. Ak daná skladová karta nie je na konkrétnom sklade, je to v dialógu jasne uvedené.

Pri importe pohybu z MODO sa pri každom bloku pohybov vymaže Log.

Toto prispieva k prehľadnosti aktuálne importovaného pohybu, kde sa užívateľ nemusí zapodievať už spracovanými pohybmi.

Pri importe pohybu z MODO sa rozozná prihlásený skladník.

Novšie verzie MODO umožňujú prihlásenie skladníka a zoznam skladníkov je teraz exportovaný cez Optivus API. Prihlasovanie do MODO je cez osobné číslo užívateľa. V takomto prípade je aj doklad z MODO označený osobným číslom skladníka a v skladovom pohybe je označený ako autor pohybu (v predchádzajúcej verzii to bol ten, čo skladové pohyby potvrdzoval).

Pri importe príjemky z MODO sa automaticky upravuje umiestnenie na sklade.

Vyplňuje sa podľa toho, čo je uvedené na pohybe z MODO.

Hromadné nastavenie skladových kariet na konkrétny sklad.

Funkciou možno priradiť skladové karty na konkrétny sklad naraz. Využíva sa to napríklad pri spolupráci s MODO.

Umiestnenie skladovej karty na konkrétnom sklade možno upravovať v programe.

Umiestnenie sa nastavuje pomocou tlačidla V skladoch na záložke Podrobnosti.