Zoznam zmien 5.31.0.1150

Optivus

Verzia 5.31.0.1150 - 31.1.2019

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Filter na skladové karty, ktoré idú do e-shopu.

Pomocou filtra možno pohodlnejšie hľadať medzi skladovými kartami.

Odstránenie pozostatkov JET oznamov pri opravovaní cien na skladových kartách.

Toto malo zmysel iba pri JET verzii programu, kde občas dochádzalo k nepredvídateľnýmz menám v niektorých stĺpcoch s reálnymi číslami v databáze.

Kópia faktúry zachováva číselnú radu.

Teraz sa program správa tak, že ak zistí na originálnej faktúre nastavenú číslenú radu, opýta sa, či má túto radu zachovať, alebo nastaviť niečo iné.

Optivus všeobecne

Oprava písmena č pri vyhľadávaní v gridoch pomocou priameho písania.

Pri vyhľadávaní v gride písaním do gridu nefungovalo stlačenie klávesy č. Iba priame stlačenie na slovenskej klávesnici. Pri písaní s mäkčeňom to fungovalo aj predtým.

Upravenie vzhľadu výberovej ponuky so zvýraznením nadpisov položiek.

S touto ponukou sa môžete stretnúť napríklad pri štarte programu. Nadpisy, ktoré boli doteraz iba tučným písmom, sú teraz aj mierne väčšie. Prospieva to čitateľnosti ponuky.