Zoznam zmien 5.30.0.1148

Optivus

Verzia 5.30.0.1148 - 31.12.2018

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Presun vetiev stromu skladových kariet.

Na dialógu stromu skladových kariet možno presúvať jednotlivé položky v strome. Položku treba označiť a posunúť na nové miesto v strome. Ak položku potiahnete na inú položku, stane sa jej podriadeným. Ak ju posuniete pred názov vľavo, položka sa posunie v strome pred ňu na rovnakej úrovni vnorenia.

Optivus všeobecne

Nastavenie šablóny pre názov súboru exportovaného reportu.

Na dialógu reportu si možno nastaviť názov šablóny pre súbor, ktorý sa bude ukladať. Funguje to napríklad na faktúrach, kde je možné mať v názve súboru číslo faktúry a úidaje odberateľa. Funkcia sa nachádza v menu na tlačidle Uložiť.