Zoznam zmien 5.28.0.1145

Optivus

Verzia 5.28.0.1145 - 31.10.2018

Zoznam zmien v programe.

Optivus všeobecne

Tipy programu Optivus sú teraz graficky lepšie odlíšené od bežných hlásení programu.

Na dialógu je grafika a ovládacie prvky sú preusporiadané tak, aby nevyvolávali dojem chybového hlásenia.

Plánovanie

Oprava chyby ukladania vzorového kalendára v pláne.

Teraz program do vzoru uloží aj nastavený kalendár.

Z dialógu Využitie zdrojov po dňoch možno otvoriť spis aj plán.

Po kliknutí na konkrétnu úlohu z plánu možno otvoriť súvisiaci spis aj súvisiaci plán.

Na dialógu Využitie zdrojov po dňoch sú splnené úlohy vyznačené modrou farbou.

Predtým boli všetky úlohy vykreslené šedou farbou.

Dialóg Využitie zdrojov po dňoch sa otvára rozbalený iba po meno užívateľa.

Jeho jednotlivé úlohy na deň sú zbalené preto, aby sa dalo primárne sústrediť iba na celkový čas v pláne na danej osobe alebo zdroji.

Oprava chyby kopírovania plánu na úlohách, ktoré mali nastavený minimálny dátum začiatku.

V predchádzajúcich verziách programu sa tento dátum skopíroval v nezmenej podobe. Teraz sa nastaví na rovnakú hodnotu, ako je nastavovaný začiatok tejto úlohy. To zabráni tomu, aby sa pri následných automatickych prepočtoch plánu neposúvol začiatok úlohy na nezmyselné dátumy.

Plánovací kalendár v grafe zobrazuje časy práce a časy oddychu.

Teraz sa dá z grafu lepšie rozoznať, prečo zdanlivo krátka úloha trvá aj dva dni. V grafe je teraz vidno, kedy bola obedňajšia prestávka a kedy bola noc.