Zoznam zmien 5.23.0.1136

Optivus

Verzia 5.23.0.1136 - 27.7.2018

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Hromadné operácie nad skladovými kartami sa značia do histórie skladovej karty.

Hromadné operácie sa vyznačia do histórie každej karty, na ktorej dôjde ku zmene.

Stav vybavenia objednávky možno meniť špeciálnou funkciou.

V niektorých prípadoch sa nedala už objednávka meniť po tom, čo ku nej existuje faktúra. Stávali sa prípady, že bolo potrebné aj v taktomto prípade zmeniť stav vybavenia objednávky. Na to slúiži táto funkcia. Nájdete ju v menu pravej myšky v menu Funkcie/Vybavená objednávka.

Zlučovanie objednávok, ktoré boli prijaté od osoby.

V predchádzajúcej verzii sa dali zlúčiť iba objednávky od firmy. Teraz program správne nájde objednávky na zlúčenie, ktoré majú nastavenú rovnakú osobu.

Filter vystavených faktúr podľa došlého dokladu.

Položka filtra sa nachádza pri položke názov.

Tlačenú faktúru možno vložiť ako dokument k súvisiacej objednávke v e-shope.

V nastavení programu musíte položku Práva užívateľov/Obchod/E-shop, reporty/Vytvoriť faktúru pre e-shop nastaviť na áno. Potom môžete na reporte s faktúrou stlačiť tlačidlo ESH Fakt... (po reštarte programu). Ak sa jedná o faktúru, ktorá má objednávku a nebol ku nej ešte vytvorený dokument, môžete takýto dokument vytvoriť a uložiť ho v databáze, odkiaľ si ho môže e-shop cez API vyzdvihnúť.

Doplnenie nástroja na test sériového skenera.

Nastroj sa nachádza v adresári tools/scanner-test-console. Je napísaný v Node.js. Musíte otvoriť adresár a spustiť príkaz npm install. Potom príkazom node list.js získate zoznam sériových portov. Príkazom node index.js spustíte interaktívny nástroj, pomocou ktorého môžete otestovať komunikáciu so skenerom cez vybraný sériový port.

Zmena stavu sa dá urobiť aj na vybavenej objednávke.

V menu pravej myšky sa nachádza funkcia Stav. Pomocou funkcie možno zmeniť stav označenej objednávky. Funkcia je umiestnená osobitne preto, aby ňou bolo možné meniť stavy aj na uzatvorenej objednávke.

Filtrovanie prijatých objednávok podľa osoby.

V zozname objednávok možno filtrovať podľa tohto stĺpca.

Optivus všeobecne

Urýchlenie exportu reportu na elektronické podpisovania faktúr.

Ak používate podpisovanie súborov s faktúrami cez elektronický podpis, môžete si celý proces nasledovne zjednodušiť. V nastavení programu musíte nastaviť dve položky. Práva užívateľov/Obchod/E-shop, reporty/Podpisovanie PDF nastavte na áno. Práva užívateľov/Obchod/E-shop, reporty/Adresár na podpisovanie nastavte do adresára, kam sa majú generovať PDF reporty s faktúrami. Potom môžete na reporte s faktúrou stlačiť tlačidlo Podpísať (po reštarte programu). Stlačenie tlačidla vyvolá vygenerovanie PDF do nastaveného adresára a uzatvorenie dialógu s tlačou. Program na podpisovanie PDF sleduje adresár a keď sa tam objaví nový súbor s faktúrou, automaticky ho podpíše a uloží do iného adresára.

Nastavenie veľkosti písma v tabuľkách.

V personálnom nastavení na tabuľkách si môžete nastaviť veľkosť písma. Túto funkciu využijete vtedy, ak máte väčšie monitory a potrebujete mať údaje v zobrazených tabuľkách dobre čitateľné.

Oprava uloženia reportu na cestu, ktorá obsahuje diakritiku.

Optivus na konverziu používa DLL, ktoré má problémy s cestami s diakritikou. Vyriešili sme to tak, že PDF vygenerujeme lokálne do dočasného súboru a potom ho skopírujeme na želanú cestu.

Zapamätanie si cesty do adresára s reportami.

V predchádzajúcej verzii vždy program ponúkol na uloženie dočasný adresár. Teraz si môžete na dialógu zaškrtnúť pole Pamätať cestu. Potom si program zapamätá, do ktorého adresára ste uložili report alebo PDF. A pri nasledovnom uložení ponúkne tento istý adresár.

Pokladňa

Mincovku v pokladni možno vytlačiť.

Na dialógu mincovky bolo doplnené tlačidlo na tlač.

Spisy

Filtrovanie spisov podľa vlastného čísla spisu.

Položka bola pridaná na dialóg na výber spisov.