Zoznam zmien 5.21.0.1130

Optivus

Verzia 5.21.0.1130 - 22.5.2018

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava výpočtu ležiakov pri veľkom počte skladových pohybov a skladových kariet.

Táto chyba sa prejavovala pri výpočte reportu ležiakov. Ak sa v zostave zaškrtlo, že sa majú počítať iba ležiaky, ktoré sú bez pohybu alebo výdajky, program vytvoril prázdny zoznam v prípade, keď bolo v sklade veľké množstvo skladových kariet a skladových pohybov. Nie je možné povedať, kde presne bola hranica, kedy program zlyhával, ale bolo potrebné mať minimálne 50000 skladových kariet a viac ako 100000 skladových pohybov. Optimalizovali sme výpočet, aby bol rýchlejśí a nemal problém ani s takýmito veľkými množstvami skladových kariet.

Optivus všeobecne

Oprava zobrazenia rozbaľovacej ponuky s dátumom na viacerých monitoroch.

Chyba sa prejavila iba pri dvoch monitoroch a to vtedy, ak ste mali primárny monitor vpravo a sekundárny monitor vľavo v nastavení. Ak bol za takýchto okolností Optivus zobrazený na sekundárnom monitore, rozbaľovacia ponuka sa zobrazila na primárnom monitore pri jeho ľavom okraji.

Osoby

Evidencia súhlasov GDPR.

Bola doplnená nová evidencia, ktorá slúži na evidenciu všetkých súhlasov ku GDPR. V evidencii sú zapracované § 13, 22 a 23 zákona o ochrane osobných údajov. Evidovať možno šesť typov zákonných súhlasov s evidovaním osobných údajov, žiadosti o zmenu a doplnenie osobných údajov a žiadosti o vymazanie osobných údajov.