Zoznam zmien 5.20.0.1127

Optivus

Verzia 5.20.0.1127 - 11.5.2018

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Prepracovanie necitlivosti v softvérovom turnikete a automatické obedy.

Softvérový turniker teraz štartuje rýchlejśie. Necitlivosť dochádzky rieši až v okamihu zapisovania dochádzky. Automatický obed možno zapísať pomocou spustenia so špeciálnym parametrom.