Zoznam zmien 5.19.0.1126

Optivus

Verzia 5.19.0.1126 - 30.4.2018

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Upravenie dochádzkového softvérového turniketu na rýchlejší štart.

Potup nastavenia programu nájdete na stránke http://www.optivus.sk/vyvoj/upravenie-dochadzkoveho-softveroveho-turniketu-na-rychlejsi-start/.

Oznamy

Oprava generovania oznamu pri zmene zodpovednosti za úlohu.

Teraz sa vygeneruje iba jeden oznam, ktorý obsahuje informáciu o zmene zodpovednosti. Predchádzajúce verzie programu vygenerovali tri oznamy.

Spisy

Oprava reportu Hruby zisk celkom - prehodené hopdnoty v stĺpcoch.

V reporte boli prehodené stĺpce Pokladňa a poštovné. Chyba bola aj v časti Podľa faktúr aj v časti podľa objednávok

Úlohy

Na dialógu na výber úlohy sa zobrazujú vo filtri podľa zodpovedného iba aktívni užívateľia.

V predchádzajúcej verzii programu boli vo výberových ponukách všetci uźívatelia.

Oprava generovania oznamu o zmene úlohy, keď v úlohe nebolo nič zmenené.

Teraz sa oznam vygeneruje iba vtedy, keď bolo niečo zmenené. Ak sa súčasne zmenila aj zodpovedná osoba, nie je oznam generovaný, pretože zodpovedný už dostal oznam o zmene zodpovednosti.

Oprava zobrazenia položiek z dochádzky v plánovacom kalendári.

Pokiaľ boli prerušenie vytvorené automaticky, neobsahovali v kalendári žiaden popis a zobrazovali sa iba ako bledomodré obdĺžniky.