Zoznam zmien 5.18.0.1119

Optivus

Verzia 5.18.0.1119 - 29.3.2018

Zoznam zmien v programe.

Kasa

Oprava funkcie na zmenu predajnej ceny na kase.

Klávesovou skladtkou Ctrl-P sa dá vyvolať malé dialógové okno, ktoré umožňuje zmeniť jednotkovú cenu na položke. V predchádzajúcej verzii programu funkcia nefungovala. Teraz korektne zmení jednotkovú cenu s DPH na položke.

Obchod

Záložka Skladové karty v obchode teraz poskytuje informácie v podobe detailov.

Teraz si môžete vybrať medzi viacerými detailami ku skladovej karte.

Doplnenie editora obrázkov ku skladovej karte.

Ku každej skladovej karte možno na detailoch pridávať obrázky.

Číselník typov produktu skladovej karty.

V menu Číselníky/Obchod/Typ produktu sa dá vytvárať číselník s typmi produktu pre skladovú kartu. Typ produktu umožňuje jemnejšie členenie užívateľských vlastností na skladovej karte.

Užívateľské vlastnosti na dialógu skladovej karty možno prispôsobiť pomocou typu produktu.

Ak máte v programe nastavené uźívateľské vlastnosti na skladových kartách podľa typu produktu, pri ich vypĺňaní na skladovej karte sa ponuka užívateľských vlastností mení podľa typu produktu na skladovej karte. Typ produktu sa nastavuje na záložke Podrobnosti a užívateľské vlastnosti na záložke Užívateľské.

Oprava chyby vypočítanej zľavy na vytlačenej prijatej objednávke.

Na reporte bol chybný výsledok, pokiaľ bola na položke zľava a nastavené väčšie množstvo ako 1.

Oprava chyby vypočítanej zľavy na vytlačenej ponuke.

Na reporte bol chybný výsledok, pokiaľ bola na položke zľava a nastavené väčšie množstvo ako 1.

Optivus všeobecne

Oprava zobrazenia dvojitej posuvnej lišty a dvojitej okrajovej čiary na niektorých komponentách.

Ak bolo na dialógu použíté veľké pole na editáciu textu, mohlo sa pri dlhšom texte stať, že sa na ovládacom prvku zobrazili dve posuvné lišty. Ovládací prvok maj aj odlišný okraj, ktorý sa prejavoval zdvojenou čiarou dookola. Teraz sú tieto grafické nedostatky opravené.

Spisy

Oprava počítadla dokumentov na záložke Dokumenty na dialógu Spis.

Pri konverzii programu do nového prostredia sme omylom túto funkciu vypli.

Na dialógu na výber spisu možno vyberať aj podľa súvisiacej osoby.

Pole na filtrovanie podľa osoby sa nachádza na ľavej strane dialógu medzi ostatnými filtrami.

Oprava zdvojovania posuvnej lišty na poli obsah v kontakte.

Pokiaľ bolo v poli viac riadkov, objavili sa dve posuvné lišty.

Oprava odosielania SMS.

Na strane poskytovateľa služby došlo k úprave rozhrania a preto SMS prestali fungovať. V tejto verzii sme upravili formát odoslanej správy do podoby, aká je požadovaná po úprave.

Zariadenia

Užívateľské vlastnosti na dialógu zariadenia možno prispôsobiť pomocou typu zariadenia.

Ak máte v programe nastavené uźívateľské vlastnosti na zariadeniach podľa typu zariadenia, pri ich vypĺňaní na zariadení sa ponuka užívateľských vlastností mení podľa typu zariadenia na zariadení. Typ zariadenia sa nastavuje na záložke Zariadenie a užívateľské vlastnosti na záložke Užívateľské.