Zoznam zmien 5.15.0.1110

Optivus

Verzia 5.15.0.1110 - 31.1.2018

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava reportu Prehľad dochádzky za mesiac na užívateľa.

Ak bol report počítaný za predchádzajúce mesiace, nebral do úvahy posladný deň v mesiaci pri výpočte zostatku náhradného voľna.

Firmy

Oprava chyby v detailoch firiem v položke Pošta.

Po výbere položtky sa objavilo chybové hlásenie.

Obchod

Doplnenie stĺpca DPH na detaily položiek skladového pohybu.

Na detailoch skladovych pohybov Boli doplnené tri stĺpce: DPH na skladovej karte, faktúre a na objednávke. Všetky tri stĺpce sa dajú samostatne zapnúť. Stĺpce slúžia na vizuálnu kontrolu nastavenia v prípadoch, že firma musí pracovať s prenosom daňovej povinnosti.

Oprava chyby vypočítanej zľavy na vytlačenej vystavenej faktúre.

Na reporte bol chybný výsledok, pokiaľ bola na položke zľava a nastavené väčšie množstvo ako 1.

Kontrola výdajky a výrobky do mínusu pri ukončení dialógu skladového pohybu.

Doteraz bola kontrola iba pri pridaní novej položky na skladový pohyb. Ak bol ale pohyb vygenerovaný iným spôsobom a iba sa zobrazil výsledný dialóg, žiadna kontrola neprebehla. Teraz sa kontroluje aj pri ukončení tohoto dialógu cez tlačidlo OK.

Spisy

Doplnenie stĺpca s názvom nefaktúrovaného pohybu do reportu Spisový obal s podrobnosťami.

Stĺpec s názvom sa dá zapnúť alebo vypnúť v rozšírenom nastavení reportu.

Rozdelenie zoznamu úloh v reporte Spisový obal s podrobnosťami.

Teraz si možno v rozšírenom nastavení reportu vybrať, či sa má vytlačiť tabuľka so zoznamom úloh, alebo aj sumár po zodpovedných, kde je iba súčet hodín za daného zodpovedného. V implicitnom nastavení sa vytlačia obe tabuľky, čo zodpovedá funkcionalite z predchádzajúcich verzií programu.