Zoznam zmien 5.14.0.1106

Optivus

Verzia 5.14.0.1106 - 22.1.2018

Zoznam zmien v programe.

Kasa

Oprava zlého počítania rezervácie služby na sklade.

Program chybne kontroloval aj služby na sklade.

Obchod

Oprava vystavenia faktúry z prijatej faktúry.

Pokiaľ bolo viac položiek na faktúre, všetky položky dostali cenu z prvej položky prijatej faktúry.

Oprava zobrazenia nesprávneho množstva pri potvrdení znovu otvoreného skladového pohybu.

Chyba vznikala pri potvrdzovaní výrobných čísiel. Ak bol skladový pohyb znovu otvorený, v dialógu na potvrdzovanie výdaja výrobných čísiel bolo neprávne vypočítané množstvo na ptvrdenie. Teraz je údaj správne vypočítaný a na dialógu pribudla aj tabuľka s už existujúcimi výdajmi, aby sa dalo všetko ľahko skontrolovať.

Oprava chyby kliknutia na detaily objednávky.

Pokiaľ bol zoznam objednávok prázdny, niekedy sa objavila chyba po kliknutí na oivládacie prky v detaile.

Oprava chyby filtrovania vystavených faktúr podľa splatnosti.

V kóde bol preklep a vždy sa vyfiltrovalo 0 záznamov.

Dátum dodania tovaru na objednávkach.

V detailoch vystavených objednávok možno vyplniť dátum dodania tovaru pre konkrétnu položku objednávky.

Optivus všeobecne

Prepnutie na záložku Firmy po štarte programu.

Program si možno nastaviť tak, aby po štarte otvoril záložu Firmy alebo Osoby. V predchádzajúcich verziách programu sa dali otvori iba nasledujúce záložky.

Oprava času zobrazenia hintu nad ovládacími prvkami v programe.

Pri prevode programu na nový kompilátor sme túto vlastnosť omylom vypli.

Osoby

Oprava kópie osoby a vytvorenia novej osoby.

Pri oboch funkciách sme omylom vypli refreš zoznamu osob po pridaní novej položky. Pri kópii osoby neboli skopírované žiadne položky z pôvodnej osoby.

Oznamy

V nastaveniach programu možno nastaviť port pre SMTP server.

Toto sa využije v prípade, že SMTP server nie je na implicitnom porte 25.

Registratúra


Ak sa na registratúrnej znaćke zaškrtne ponuka skrývať v ponukách, nebude sa takáto značka zobrazovať v rozbaľovacích ponukách. Rozbaľovacie ponuky sa nachádzajú na záložke Spisy, pri výbere spisu a v podateľni.

Spisy

Upravenie dizajnu ochrany spisu

Teraz sú tlačidlá Všetko a Nič aktívne len vtedy, ak je v programe povolené nastavenie Spisy/Režim obmedzenia prístupu na čítanie. Boli aktualizované aj popisy tlačidiel, aby bolo jasné, na čo ktoré tlačidlo slúži.

Oprava občasného nezobrazenie názvu spisu v dialógu na výber spisu.

Za určitých okolností sa mohlo stať, že nebol stĺpec s názvom spisu vykreslený. Najčastejšie sa to stalo, ak mal spis priradenú kategóriu, ktorá sa vykresľovala v podobe malej ikony.