Zoznam zmien 5.13.0.1100

Optivus

Verzia 5.13.0.1100 - 31.12.2017

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Upravenie generovania reportu Ležiaky podľa stromu skladových kariet.

Terza je možné si vybrať len časť skladových kariet podľa stromu.

Upravenie reportu Ležiaky.

Report má teraz viac možností.

Redizajnovanie vzhľadu tabuliek objednávok v obchode na hlavnom okne.

Teraz obsahujú detaily a na detailoch sa zobrazuje viac podrobností.

Oprava triedenia zostavy Manko a prebytok.

Chyba vznikla pri prevode programu na nový kompilátor.

Optivus všeobecne

Oprava funkcií na odosielanie SMS.

Program teraz lepšie identifikuje problém so SMS bránou.

Podpora stĺpcových hypertextov na gride v detailoch.

Táto úprava umožňuje ľahšie vytvárať programy hypertexty, ktoré sa nachádzajú na detailoch. Úpravu nájdete napríklad v detailoch objednávok.

Kalendár sviatkov 2018.

null

Pokladňa

Oprava zlého umiestnenie položiek filtra v pokladni pri štarte programu.

V predchádzajúcich verziách programu mohol mať nesprávne rozmery a nemusel byť celý vykreslený na správnom mieste.

Spisy

Report úloh v spise podľa zodpovedného a kategórie.

V spisoch je možné zobraziť report ku spisu, ktorý zotriedi úlohy podľa mesiacov, zodpovedného a kategórií do prehľadného stromu.

Upravenie vkladania odkazu na dokument v spise alebo úlohe

Teraz je implicitne vo filtri zapnutý filter na spis, v ktorm sa užívateľ práve nachádza.

Odstránenie pozostatkov pôvodného logovania spisov.

Tieto zvyšky logovania mohli v niektorých prípadoch spôsobovať chybu programu.

Report úloh v spise podľa kategórie a zodpovedného.

V spisoch je možné zobraziť report ku spisu, ktorý zotriedi úlohy podľa mesiacov, kategórií a zodpovedného do prehľadného stromu.

Upravenie vkladania odkazu na úlohu v spise alebo úlohe.

Teraz je implicitne vo filtri zapnutý filter na spis, v ktorm sa užívateľ práve nachádza.

Upravenie vkladania odkazu na udalosť v spise alebo úlohe.

Teraz je implicitne vo filtri zapnutý filter na spis, v ktorm sa užívateľ práve nachádza.

Upravenie vkladania odkazu na požiadavku v spise alebo úlohe.

Teraz je implicitne vo filtri zapnutý filter na spis, v ktorm sa užívateľ práve nachádza.

Úlohy

Upravenie číselníka kategórií úloh do stromovej podoby.

Teraz je možné tento číselník vytvárať v podobe stromu.

Číselník kategórií úloh sa na dialógu úloha zobrazuje v stromovej podobe.

Pôvodný číselník bol iba jednoduchý zoznam.