Zoznam zmien 5.12.0.1094

Optivus

Verzia 5.12.0.1094 - 30.11.2017

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava prepočtu údajov dochádzky.

V programe bola chyba pri ukladaní logu, ktoprá v niektorých prípadoch skončila pádom prepočtu.

Firmy

Po importe firiem a osôb sa aktualizujú kategórie vo filtri.

Pokiaľ vykonáte import firiem alebo osôb, program teraz aktualizuje všetky kategórie a aktualizuje zoznam firiem alebo osôb. Kategória importu je označená ako zobraziť vo firmách aj osobách.

Kasa

Oprava chýb fiskálu bez tlačového manažéra.

Po konverzii programu do nového kompilátora bola táto časť programu nedostatočne otestovaná.

Obchod

Oprava chyby pri mazaní riadku faktúry.

Ak sa na sklade nachádzalo veľké množstvo skladových kariet, mohlo pri prepočítaní následných stavov na sklade vzniknúť chyba prílišnej komplexnosti SQL selektu.

Oprava upozornenia na nedostatok tovaru na sklade pri výrobke.

Pokiaľ sa používalo viac skladov, mohlo sa objaviť nesprávne upozornenie. Teraz program hľadá iba na určenom sklade a ignoruje ostatné sklady.

Pomenovanie potvrdeného skladového pohybu.

Na záložke Obchod/Skladové pohyby možno vyvolať menu pravej myšky Akcia/Pomenovať. Funkcia umožňuje pomenovať aj potvrdený skladový pohyb.

Oprava vo filtri na výber faktúry.

Nesprávne filtrovalo podľa položky typ.

Zlučovať možno iba prijaté objednávky.

V predchádzajúcich verziách programu sa v menu dalo zlučovanie spustiť aj na vystavených objednávkach a program vypísal chybu. Teraz je toto menu aktívne len vtedy, keď je zobrazená záložka s prijatými objednávkami.

Oprava zobrazeného čísla faktúry na reporte hromasdnej faktúry.

Omylom sa zobrazovalo interné ćíslo faktúry.

Oprava importu skladových kariet.

Pri konverzii na nový kompilátor sa tento dialóg omylom nepreviedol.

Optivus všeobecne

Lepšie formátovanie podnadpisov v texte.

V každom veľkom textovom poli teraz možno používať podnadpisy. Podnadpis je každý riadok, ktorý sa začína znakmi # alebo ##. Takýto text bude vykreslený tučný písmom, ktoré je proporčne väčšie vočí písmu ostatného textu. Táto úprava zlepšuje čitateľnosť rozsiahlych textov.

Spisy

Oprava vytvorenia kontaktu z úlohy.

Do poľa s popisom na kontakte je teraz možné vkladať hypertexty a formátovať ho. Pri doplnení tejto funkcie sme omylom odpojili synchronizovanie obsahu a tak sa mohlo stať, že aj keď ste do poľa vyplnili text, tak sa po vytvorení úlohy z oznamu obsah nepreniesol do úlohy.

Oprava editácie poľa popis na vzorovom spise.

Pri doplnení lepšieho formátovania v poli sme omylom vypli uloženie do databázy.

Upravenie reportu zoznamu úloh.

Na reporte bolo zosúladené zobrazovanie trvania úlohy podľa celého programu.

Filter podľa číselníka registratúrnych značiek vyznačuje neaktívne položky.

null